จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ webmaster@pidthong.com หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562 -->ข้อมูลวัด(Excel)
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562(xls) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 07 September 2018 20:28

Download File Excel (80 kb.) : www.pidthong.com_2562.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดประยงค์กิตติวนาราม 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
2 วัดทุ่งนาคราช 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
3 วัดพุใหญ่เจริญธรรม 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
4 วัดขันติเมตตา (หนองผู้เฒ่า) 31 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
5 วัดทุ่งเศรษฐี 25 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
6 วัดโกสัมพี 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร
7 วัดปางมะค่า 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
8 วัดเจริญสุข 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
9 วัดทุ่งหญ้าคา 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
10 วัดรวงผึ้งพัฒนาราม 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
11 วัดท่าข้ามสามัคคี 6 - 15 เมษายน 2562 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
12 วัดคอปล้อง 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
13 วัดฟากทุ่ง 29 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
14 วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา 3 - 7 มีนาคม 2563 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
15 วัดวีระโชติธรรมาราม 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คลองหลวงเเพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
16 วัดเทพพนาราม 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
17 วัดทุ่งยายดำ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
18 วัดสระไม้เเดง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
19 วัดท้าวอู่ไท 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
20 วัดอัมพวัน (ก.ม. 7) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
21 วัดป่าเจริญธรรม 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
22 วัดเขามะกรูด 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
23 วัดมงคลสวัสดิ์ (เม้าสุขขา) 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
24 วัดปากน้ำ ศรีราชา 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
25 วัดหนองจอกธรรมาราม 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท
26 วัดหนองม่วง 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
27 วัดอรัญญิก 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.เเพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
28 วัดหนองปลิง 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
29 วัดบูรพาราม 28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
30 วัดอัมพวัน 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
31 วัดชนะจินดาราม 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
32 วัดธรรมสถาน 25 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
33 วัดชัยภูมิวนาราม 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
34 วัดถ้ำเขาขุนกระทิง 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร
35 วัดมุจลินทาราม 7 - 14 เมษายน 2562 ต.ช่องไม้เเก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
36 วัดปังหวาน 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ปังหวาน อ.พะโต้ะ จ.ชุมพร
37 วัดบุหัวเเหวน 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 
38 วัดคลอง 1 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
39 วัดใหม่พงษ์โสภณ (วัดคลอง 2) 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
40 วัดศรีบรรทม 10 - 13 มีนาคม 2562 ต.นาคู่ อ.นาเเก จ.นครพนม
41 วัดหนองบัว 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
42 วัดคลองส่งน้ำ 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
43 วัดโนนตะกั่ว 29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
44 วัดหัวทำนบ 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
45 วัดหญ้าคาเหนือ 29 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
46 วัดบ้านงิ้ว 29 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
47 วัดหนองบง 26 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
48 วัดดอนตะเเบง 27 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
49 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนาดอนบก) 30 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
50 วัดโพธิ์ศรีวราราม 28 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
51 วัดป่าใหญ่เกษร 10 - 13 มกราคม 2562 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
52 วัดวังมะนาว 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
53 วัดถ้ำพรหมประดิษฐ์ 29 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
54 วัดหนองขวาง (ราษฎร์สันติธรรม) 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
55 วัดเกาะเเก้วคงคาราม 27 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
56 วัดใหม่ทรงธรรม 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
57 วัดมาบประดู่ 27 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
58 วัดกุดหัวช้าง 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
59 วัดมอสวรรค์วนาราม 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.เเม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
60 วัดใหม่วารีเย็น 27 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
61 วัดแคทราย 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
62 วัดล้ำเจริญ 29 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
63 วัดเทพมรกต (วัดเเม่ชี) 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
64 วัดสองพี่น้อง 29 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ด่าช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
65 วัดใหม่หนองกรด 27 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
66 วัดทุ่งทอง 27 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
67 วัดหนองกะเปา 29 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
68 วัดดอนมูล 28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
69 วัดโพธาราม 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
70 วัดป่าหนองงิ้วหนองไทร 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
71 วัดป่าสามัคคีธรรม 17 - 23 ธันวาคม 2561 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
72 วัดป่าสระขวัญ 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
73 วัดบ่อทองหลาง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เเม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
74 วัดห้วยสามพันนาม 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
75 วัดพุทธาราม 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เขาไม้เเก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
76 วัดทุ่งยาว 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
77 วัดราษฏร์สโมสร (โตนดิน) 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
78 วัดศรัทธาราม (วัดมะรุ่ย) 21 - 30 เมษายน 2562 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
79 วัดควนเผยอ 7 - 15 เมษายน 2562 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพยูน จ.พัทลุง
80 วัดควนเเสวง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.โคกทราย อ.ป่าดอน จ.พัทลุง
81 วัดบึงประดู่ 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ทับหมัน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร
82 วัดหนองต้นไทร 25 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
83 วัดโพธิ์เงิน 26 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
84 วัดเกาะแก้ว 25 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
85 วัดทุ่งประพาส 28 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
86 วัดวังบงก์ 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
87 วัดหนองแขม 26 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
88 วัดบึงบ้านเก่า 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
89 วัดราษฎร์นิยม 27 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
90 วัดวังขี้เหล็ก 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
91 วัดท่าทองน้อย (บ้านน้อยท่าทอง) 28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
92 วัดบางประจันต์ (วัดวังไคร้) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
93 วัดเนินหนองโสน (เขาเจ้าราม) 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
94 วัดยางน้ำกลัดเหนือ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
95 วัดสว่างอารมณ์ 28 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
96 วัดเขาน้อย 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ลาดเเค อ.ชนเเดน จ.เพชรบูรณ์
97 วัดหัวถนน 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
98 วัดแสงมณีเจริญธรรม 9 - 15 เมษายน 2562 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
99 วัดหนองไม้สอ 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
100 วัดใหม่ไทยพัฒนา 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
101 วัดมะค่าไทรงาม 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.กองดิน อ.เเกลง จ.ระยอง 
102 วัดถ้ำสุวรรณภูผา (สี่เเยกพัฒนา) 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
103 วัดหนองไร่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
104 วัดห้วยไม้เต็ง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
105 วัดพิกุลทอง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
106 วัดหนองโกเจริญธรรม 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
107 วัดยางคู่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
108 วัดเครือหงษ์ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
109 วัดจอมศรี 23 - 27 มกราคม 2562 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
110 วัดโคกม่วง 1 - 10 มีนาคม 2562 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
111 วัดสร่างโศก (วัดมอญ) 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
112 วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
113 วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
114 วัดท่าไม้ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มเเบน จ.สมุทรสาคร
115 วัดโนนประดู่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
116 วัดเพชรพนานิคม 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
117 วัดป่าหนองขาม 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
118 วัดโนนเมือง (บ้านโนน) 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
119 วัดหนองใหญ่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
120 วัดท่าช้างประชาสรรค์ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
121 วัดหนองหว้า 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
122 วัดโป่งมงคล 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ถ้ำมะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
123 วัดโคกสะอาด 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
124 วัดดอนกะเชา 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
125 วัดหัวป่า 2 - 10 มีนาคม 2562 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
126 วัดหนองเฒ่า 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
127 วัดดอนจันทร์ 20 - 26 พฤศจิกายน 2561 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
128 วัดบ่อแปดร้อย 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
129 วัดดงอู่ทอง 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
130 วัดบวรศิริธรรม (เขามอ) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
131 วัดหัวทำนบ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
132 วัดจันทาวาส 8 - 16 พฤษภาคม 2562  ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
133 วัดกาฬสินธุ์ 26 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
134 วัดพรานนก 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.อยุธยา
135 วัดนาโปร่ง (ม่อนถ้ำชัยมงคล) 25 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
136 วัดทุ่งป่ากระถิน 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
Last Updated on Thursday, 13 September 2018 10:29
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย