งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553(xls) Print
ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดโคกเคี่ยม 6 - 14 มีนาคม 2553 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
2 วัดแหลมสัก 9 - 14 มีนาคม 2553 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
3 วัดสะพาน 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 แขวงบางขุนพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพ 
4 วัดรัชฎาธิษฐาน 7 - 13 มิถุนายน 2553 เเขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ
5 วัดธรรมมงคล 7 - 17 มกราคม 2553 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพ 
6 วัดปรังกาสี 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
7 วัดใหม่ดงสัก 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
8 วัดแก่งสามัคคี (แก่งระเบิด) 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2553  ต.วังกะแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
9 วัดลำเหยสามัคคีธรรม  10 - 19 กุมภาพันธ์ 2553  ต.หลุมรัง  อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
10 วัดถ้ำขุนแผน (พุทธาวาส)  12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
11 วัดวังเจ้า 27 ธันวาคม 2552 - 2 มกราคม 2553 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
12 วัดวังทอง 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
13 วัดเจริญวารี 11 - 15 เมษายน 2553 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
14 วัดกลางเมืองเก่า 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2553 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
15 วัดโป่งจันทร์ 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.คลองพลู อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี
16 วัดป่าคลองกุ้ง 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
17 วัดตะบกเตี้ย 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
18 วัดศิริการ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
19 วัดสะตอน 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
20 วัดปากน้ำ (ปากน้ำโจ้โล้) 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
21 วัดหนองบอน (เทพธาราประชาบำรุง) 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
22 วัดเจริญธรรม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
23 วัดโพธิ์ 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี
24 วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน) 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
25 วัดสันติภักดิ์ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
26 วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
27 วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
28 วัดเขาหลักแก้วพรหมรังษี  26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
29 วัดห้วยสอง  26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 
30 วัดมณีรัตนาลัยวนาราม(วัดดอนกำ)  30 ธันวาคม 2552 - 7 มกราคม 2553 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
31 วัดนรเทพธรรมคุณ 14 - 17 มกราคม 2553 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
32 วัดบ้านหนองกระเทือง 13 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
33 วัดควนมณี 27 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
34 วัดถ้ำสำเภาทอง 12 - 18 เมษายน 2553 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร
35 วัดในเหมือง 18 - 25 เมษายน 2553 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
36 วัดพระธาตุแสนคำฟู 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2553  ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
37 วัดสองแคว 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
38 วัดอุทกวนาราม (นางแลใน) 29 ธันวาคม 2552 - 2 มกราคม 2553 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
39 วัดเวียงเชียงรุ้ง 5 - 7 มีนาคม 2553  ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
40 วัดชัยมงคล 14 - 16 มกราคม 2553 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรู้ง จ.เชียงราย
41 วัดจอมจันทร์ 18 - 20 พฤศจิกายน 2553 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
42 วัดเด่นสารภี 9 - 10 มกราคม 2553 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
43 วัดอ่างกระป่อง 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
44 วัดแสนตุ้ง 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
45 วัดห้วงพัฒนา 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
46 วัดสวนใน 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.กระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
47 วัดกลางสวนดอกไม้(วัดพระเจ้าตาก) 23 - 27 ธันวาคม 2552  ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
48 วัดโป่งแค 27 ธันวาคม 2552 - 2 มกราคม 2553 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
49 วัดคลองใหม่ 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553  ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก
50 วัดโพธิ์ไทร 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
51 วัดคลอง 24 (สามัคคีธรรม) 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553  ต.ศีรษะกระบือ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
52 วัดหนองหมู 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553  ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
53 วัดตะโกสูง 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
54 วัดกงลาด 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2553  ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
55 วัดรัตนรังสี 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2553  ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
56 วัดโฆสมังคลาราม 26 - 28 ธันวาคม 2552 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
57 วัดปทุมวปยาราม 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2553 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
58 วัดป่ามหาชัย (วัดป่าอรัญญคาม) 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2553 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
59 วัดโนนเมือง 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2553 ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
60 วัดบ้านโป่ง 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
61 วัดปางอโศก 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
62 วัดหินเพิง 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2553  ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
63 วัดหนองจะบก 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
64 วัดระเริง 27 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
65 วัดโนนค่าง (ป่าโพธิภาวัน) 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
66 วัดวิมุตติธรรม 9 - 19 เมษายน 2553 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
67 วัดแดง 17 - 22 สิงหาคม 2553 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
68 วัดมิสสราราม(วัดกลาง) 13 - 18 สิงหาคม 2553 ต.คลองกระบือ  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
69 วัดพรหมโลก 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2553 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
70 วัดหน้าพระบรมธาตุ 14 - 22 สิงหาคม 2553 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
71 วัดสว่างอารมณ์ 11 - 17 เมษายน 2553 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
72 วัดเนินพยอม 7 - 13 เมษายน 2553 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
73 วัดพุนกยูง 29 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
74 วัดพุทธนิมิต   29 ธันวาคม 2552 - 6 มกราคม 2553 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
75 วัดปากง่าม       27 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553  ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
76 วัดปากดงสามัคคีธรรม 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
77 วัดอัมพวัน 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
78 วัดหนองเสม็ด 29 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
79 วัดสหมิตรนฤมาน 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2553  ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
80 วัดบ้านโคกย่าง 10 - 16 เมษายน 2553 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
81 วัดบ้านไทร 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2553  ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
82 วัดโคน 17 - 24 มกราคม 2553 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
83 วัดเวฬุวนาราม (หนองบัวลี) 10 - 17 เมษายน 2553 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
84 วัดศิริจันทราราม  29 ธันวาคม 2552 - 6 มกราคม 2553  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
85 วัดถ้ำเขาไม้รวก 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
86 วัดสี่แยกบ่อนอก  13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
87 วัดท่าข่อย 11-20 กุมภาพันธ์ 2553 ต. เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี
88 วัดคลองปลาดุกลาย 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553  ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
89 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553  ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
90 วัดสระข่อย 13-21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
91 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) 22 - 30 มกราคม 2553 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
92 วัดโคกพญาราม 5 - 14 มีนาคม 2553 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
93 วัดจรณาราม 10 - 16 เมษายน 2553 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
94 วัดโคกชะงาย 10 - 16 เมษายน 2553 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
95 วัดโพรงงู 14 - 20 สิงหาคม 2553 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
96 วัดห้วยน้ำโจน 26 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553  ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
97 วัดหนองโก 26 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
98 วัดวังแสง 10 - 19 เมษายน 2553 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
99 วัดสระเศรษฐี  26 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553  ต.เนินกุ่ม อ. บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
100 วัดน้ำปาด 25 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ชมพู่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
101 วัดบ้านน้อย 26 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553  ต.บ้านน้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
102 วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
103 วัดป่าศรีถาวร 6 - 14 มีนาคม 2553 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
104 วัดหนองชุมพล 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
105 วัดหนองขาม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
106 วัดจันทราวาส  13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
107 วัดสมอดาน 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
108 วัดเฉลียงลับ 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
109 วัดโนนสวรรค์บ้านชอน 17 - 24 สิงหาคม 2553  ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
110 วัดบ้านวังทอง 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2553 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
111 วัดท่ากกแก 13 - 17 มกราคม 2553 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
112 วัดถ้ำสมบัติ 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
113 วัดวิเวก 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
114 วัดแม่พุง 13 - 14 พฤศจิกายน 2553 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
115 วัดบ้านหนองป้าน 14 - 16 เมษายน 2553 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
116 วัดเเวงชัยวนาราม 9 - 11 เมษายน 2553 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
117 วัดคำแสนสุข 10 - 13 เมษายน 2553 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
118 วัดคอกช้าง 8 - 12 กรกฎาคม 2553 ต.เเม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
119 วัดสิริมหาวัน 9 - 10 มกราคม 2553 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
120 วัดป่าเกาะช้า 29 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง
121 วัดใหม่ราชกรูด 25 - 29 มกราคม 2553 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
122 วัดชุมนุมสูง 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553  ต.ทุ่งควาย อ.เเกลง จ.ระยอง
123 วัดสนามรัตนาวาส 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
124 วัดพลงไสว 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ซากพง อ.แกลง  จ.ระยอง
125 วัดหนองบอน 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
126 วัดบ้านฉาง 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
127 วัดเขาคลองซอง (วัดห้วยนิยม) 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองไร่   อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
128 วัดชงโค 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
129 วัดเทพประทานพร 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
130 วัดป่าภาวนาวิเวก 12 - 20 มิถุนายน 2553 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
131 วัดหนองระกำ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
132 วัดพุลุ้ง 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
133 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี
134 วัดห้วยผาก (เทพประทานพร) 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
135 วัดหนองบง 15 - 19 เมษายน 2553 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
136 วัดศรีรัตนาวาส 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2553 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
137 วัดนากิ๋มใต้ 30 ธันวาคม 2552 - 1 มกราคม 2553 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
138 วัดวังควาย 18 - 21 มีนาคม 2553 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
139 วัดบ้านหลุก พฤศจิกายน 2553 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
140 วัดป่าจี้ 13 - 15 มีนาคม 2553 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
141 วัดเนรมิตวิปัสสนา 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
142 วัดโพธิ์งาม 1 - 4 มกราคม 2553 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
143 วัดวุฒิสมานชัย 1 - 4 มกราคม 2553 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
144 วัดบ้านผักบุ้ง 12 - 14 เมษายน 2553 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
145 วัดบ้านแขว 27 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
146 วัดผักขย่าใหญ่ 22 - 26 เมษายน   2553 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
147 วัดบ้านโนนทราย 10 - 12 เมษายน 2553 ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
148 วัดบ้านเวียง  6 - 9 เมษายน 2553 ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
149 วัดแจ้งแสงอรุณ 11 - 15 มีนาคม 2553 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
150 วัดศรีวิทยาลัย 25 - 27 ธันวาคม 2552 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
151 วัดพระธาตุศรีมงคล 17 - 19 ธันวาคม 2552 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
152 วัดสะพานไม้แก่น 10 - 19 สิงหาคม 2553 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
153 วัดชะแล้ 19 - 27 เมษายน 2553 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
154 วัดทุ่งริน  25 - 31 มกราคม 2553 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
155 วัดราษฎร์นิยมธรรม  13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
156 วัดสุขกร (บางด้วนใน)  12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บางด้วน     อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
157 วัดบางแก้ว 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
158 วัดธัญญาราม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
159 วัดผาสุก 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองม่วง กิ่ง อ.โคกสูง จ.สระเเก้ว
160 วัดบ้านน้อยเจริญสุข 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2553  ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระเเก้ว
161 วัดกิโลสาม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระเเก้ว
162 วัดมงกุฏแก้ว 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
163 วัดหนองโว้ง 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
164 วัดทองขาหย่าง 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
165 วัดชีสุขเกษม  12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.วิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
166 วัดพระธาตุสวนแตง  11 - 20 กุมภาพันธ์ 2553  ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
167 วัดจำปี(สวนนกท่าเสด็จ) 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
168 วัดหนองปล้อง  26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
169 วัดศรีทองคำเจริญธรรม  11 - 19 กุมภาพันธ์ 2553  ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
170 วัดหนองกระถิน  26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
171 วัดใหม่เทพนิมิต (หนองเสือเต้น) 27 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
172 วัดกลางบ้านดอน  12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553  ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
173 วัดดอนยา 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.กะเเดะ อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี
174 วัดบูรพาราม 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
175 วัดป่าบ้านทัพไทย 13 - 15 เมษายน 2553 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
176 วัดผาตากเสื้อ 24 - 25 ตุลาคม 2553 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
177 วัดปิยวาส 6 - 10 เมษายน  2553 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
178 วัดสายทอง 6 - 10 มีนาคม 2553 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
179 วัดร่องเรือ(ร้าง) 25 - 27 ธันวาคม 2552 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
180 วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม 10 - 18 เมษายน 2553 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
181 วัดหนองโคก 28 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.อยุธยา
182 วัดโล่ห์สุทธาวาส  13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
183 วัดสามโก้  11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553  ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
184 วัดบ้านดอนดู่ 11 - 13 เมษายน 2553 ต.ห้วย อ. ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
185 วัดเหล่าฝ้าย (ศรีโพธิ์ชัย) 16 - 18 เมษายน 2553 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
186 วัดศรีสำราญบ้านโคก 8 - 12 มีนาคม 2553 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
187 วัดน้ำพี้ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2553 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
188 วัดบ้านดารา (คอสะพาน) 29 ธันวาคม 2552 - 2 มกราคม 2553 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
189 วัดหนองป่าไร่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2553 ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
190 วัดโกรกลึก  28 ธันวาคม 2552 - 5 มกราคม 2553  ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
191 วัดบ้านนาส่วงใต้ 12 - 14 มีนาคม 2553 ต.นาส่วง อ.เดชอุม จ.อุบลราชธานี
192 วัดวชิรธรรมปทีป 23 - 27 มิถุนายน 2553 110 Rustic Road, Centereach, Long Island, NY 11720   สหรัฐอเมริกา