งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554(xls) Print
Written by Administrator   

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดเขาล่อม 13 - 19 มีนาคม 2554 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
2 วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) 21 - 30 มกราคม 2554 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
3 วัดหลวงพ่อโอภาสี 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพ
4 วัดใหม่ลำนกเเขวก 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพ
5 วัดสายอำพันธ์เอมสาร 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพ 
6 วัดสังฆราชา 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ 
7 วัดพุตามั่น 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต. ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
8 วัดเขาเพิง 2 - 13 กุมภาพันธ์  2554 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
9 วัดหนองกร่าง 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
10 วัดรางสมอ 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
11 วัดหนองบ้านเก่า 2 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
12 วัดอุดมมงคล (เขาน้อย) 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
13 วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม
(พุทธกาญจนนิมิต, วัดวังด้ง)
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
14 วัดท่ามะนาว 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
15 วัดถ้ำพุหว้า 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
16 วัดเขาวัง 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
17 วัดบ้านพนมนาง 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
18 วัดสระลงเรือ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
19 วัดสุดประเสริฐ 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
20 วัดโพธิ์ชัยบุ่งคล้า 12 - 15 มกราคม 2554 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
21 วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ 28 - 31 ธันวาคม 2553 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
22 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำเเพงเพชร
23 วัดวังหันน้ำดึง 26 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.วังเเขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
24 วัดวังน้ำแดง 28 ธันวาคม 2553 – 5 มกราคม 2554 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
25 วัดศรีบุญส่ง 6 - 17 เมษายน 2554 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
26 วัดอุทุมพร (ท่าเดื่อ) 26 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
27 วัดบ้านสองคอน 7 - 14 เมษายน 2554 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
28 วัดหนองกุง 1 - 5 มิถุนายน 2554 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
29 วัดห้วยซ้อ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
30 วัดเขาตานก 3 - 11 กุมภาพันธ์  2554 ต.เขาบายสี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
31 วัดนางซา 2 - 10 กุมภาพันธ์  2554 ต.กระเเจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
32 วัดถ้ำสาริกา 3 - 11 กุมภาพันธ์  2554 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
33 วัดป่าเทพนิมิต 1 - 9 กุมภาพันธ์  2554 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
34 วัดไผ่ล้อม 2 - 10 กุมภาพันธ์  2554 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
35 วัดจันทนาราม 1 - 9 กุมภาพันธ์  2554 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
36 วัดใหม่ท่าเเฉลบ  3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
37 วัดวิเวการาม 2 - 10 กุมภาพันธ์  2554 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
38 วัดใหม่ชัยมงคล 2 - 10 กุมภาพันธ์  2554 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
39 วัดหัวสวน 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
40 วัดชำขวาง 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
41 วัดเมืองกาย 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
42 วัดถวิลศิลามงคล 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
43 วัดสมานรัตนาราม 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางเเก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
44 วัดสายวารี 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เกาะจันทน์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
45 วัดเขาน้อยคีรีวัน(วัดหลวงปู่โทน) 2 - 10 กุมภาพันธ์  2554 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
46 วัดช่องลม 27 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
47 วัดถ้ำเข้ 28 ธันวาคม 2553 - 5 มกราคม 2554 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
48 วัดสระดู่ 25 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
49 วัดทับขี้เหล็ก 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
50 วัดสระแก้ว(วัดบ้านหนองป่าน้อย) 28 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
51 วัดอุดรหนองสังข์ 9 - 13 เมษายน 2554 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
52 วัดคอเตี้ย 8 - 14 เมษายน 2554 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
53 วัดห้วยหลวงใต้ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
54 วัดหนองบัวสด 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
55 วัดสันต้นเปา 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
56 วัดสันชุม 1 - 5 มกราคม 2554 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
57 วัดดอนไชย 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
58 วัดหนองบัวเเดง 10 - 15 มกราคม 2554 ต.เเม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
59 วัดป่าไร่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
60 วัดป่ายางหลวง 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
61 วัดศรีมงคล 5 - 7 มีนาคม 2554 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
62 วัดแม่พริก 1 - 7 มกราคม 2554 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
63 วัดหัวทุ่ง 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
64 วัดเเม่อายหลวง 11 - 15 มีนาคม 2554  ต.เเม่อาย อ.เเม่อาย จ.เชียงใหม่
65 วัดห้วยเป้า 10 - 12  ธันวาคม  2553 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
66 วัดดอนชัย 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
67 วัดสันโป่ง 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
68 วัดห้วยปู 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
69 วัดพรหมวนาราม 14 - 17 มกราคม 2554 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
70 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา (วัดควนทองสีห์) 27 - 31 ธันวาคม 2553 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
71 วัดนิโรธภาวนา 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
72 วัดมณีกาญจนาราม(นาเกลือ) 2  - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
73 วัดหนองบัว 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังกระเเจะ อ.เมือง จ.ตราด
74 วัดประทุน 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
75 วัดราษฎร์เจริญธรรม 12 - 19 เมษายน 2554 ต.ช่องเเคบ อ.พบพระ จ.ตาก
76 วัดบุญเขต(วัดบางนางเล็ก) 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
77 วัดเลาเต่า 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
78 วัดดอนเเดง 11 - 14 มีนาคม 2554 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
79 วัดเหนือบัวรพา 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
80 วัดท่าขี้เหล็ก 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
81 วัดใหม่นารี 12 - 16 เมษายน 2554 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
82 วัดดอนสระจันทร์ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
83 วัดบ้านโต้น 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
84 วัดบ้านหินดาด 30 ธันวาคม 2553 - 8 มกราคม 2554 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
85 วัดชัยสวรรค์ 5 - 9 มีนาคม 2554 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
86 วัดไทรงาม 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
87 วัดโคกประดู่ 28 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2554 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
88 วัดธาราวดี 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2554 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
89 วัดแหลม 8 - 17 เมษายน 2554 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
90 วัดห้วยรั้ว 9 - 17 เมษายน 2554 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
91 วัดหัวกะทุ่ม 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์  2554 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
92 วัดโคกสลุด 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
93 วัดหนองสีซอ 29 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
94 วัดคร่อเรียงราย 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
95 วัดหนองสะแก 30 ธันวาคม 2553 – 7 มกราคม 2554 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
96 วัดศรีมงคล (ปากดง) 27 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
97 วัดแม่วงก์ 27 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
98 วัดหนองจิกรี 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
99 วัดบางรักใหญ่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
100 วัดจำปาทอง 9 - 16 เมษายน 2554 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
101 วัดหนองแวง 10 - 15 เมษายน 2554 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
102 วัดสว่างอารมณ์ 11 - 16 เมษายน 2554 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
103 วัดพวงเเก้ว  30 ธันวาคม 2553 - 7 มกราคม 2554 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
104 วัดมะเดื่อทอง (เขาล้าน) 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
105 วัดสามขุม 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
106 วัดหนองเเท่นพระ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
107 วัดท่าเรือ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
108 วัดเกาะเค็ดใน 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
109 วัดหนองเกตุ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
110 วัดปางป้อม 6 มีนาคม 2554 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
111 วัดไทยสุภาพ 22 - 29 ธันวาคม 2553 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
112 วัดผาลาด 10 - 12 มีนาคม 2554 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
113 วัดคลองใหญ่ 9 - 15 พฤษภาคม 2554 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
114 วัดตะแพน 2 - 10 กรกฎาคม 2554 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพรต จ.พัทลุง
115 วัดคลองทองหลาง 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
116 วัดย่านยาว 30 ธันวาคม 2553 - 7 มกราคม 2554 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
117 วัดวังโป่ง 27 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
118 วัดย่านขาด 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
119 วัดบ่อทอง 26 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
120 วัดคุ้งใหญ่ 27 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
121 วัดพวงมาลัย(ถ้ำเขาอีโก้) 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
122 วัดหนองเขาอ่อน (ห้วยฝาก) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
123 วัดเขาชมพู 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
124 วัดพุพลู 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
125 วัดลิ้นช้าง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
126 วัดอ่างศิลา 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
127 วัดวารีวงค์ 28 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
128 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
129 วัดคลองกระโบน 28 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
130 วัดจอมแจ้ง 12 - 17 เมษายน 2554 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
131 วัดศรีสุมังค์ 5 - 9 มกราคม 2554 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
132 วัดวังเวิน 12 - 15 เมษายน 2554 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
133 วัดค้องาม 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
134 วัดปางมะโอ 31 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
135 วัดดอนเเก้ว 24 - 27 มีนาคม 2554 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
136 วัดพรมพิชัย 3 - 5 มกราคม 2554 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
137 วัดนาดีวราราม 15 - 17 เมษายน 2554 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
138 วัดศรีสำราญ 25 - 27 มีนาคม 2554  ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
139 วัดเมืองแปง (ศรีวิชัย) 8 - 10 พฤษภาคม 2554 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
140 วัดตรีมิตร 27 - 30 พฤษภาคม 2554 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
141 วัดหนองพานโลน 9 - 11 เมษายน 2554 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
142 วัดบ้านหนองเม็ก (วัดหนองนางฟ้า) 14 - 15 เมษายน 2554 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
143 วัดพลับพลาชลาราม 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
144 วัดอู่ทอง 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านนา อ.เเกลง จ.ระยอง
145 วัดเขาดิน (ชุ่มมทอง) 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังหว้า อ.เเกลง จ.ระยอง
146 วัดมงคลวุฒาวาส 30 ธันวาคม 2553 – 8 มกราคม 2554 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
147 วัดหินโค้ง 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
148 วัดบึงตาต้า 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองไร่ อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง
149 วัดวังจันทน์ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
150 วัดป่าพุชะเอม(บ้านคงคา) 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โป่งกระทิง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
151 วัดบึงกระจับ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
152 วัดถ้ำตะโก 26 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
153 วัดดงกลาง 1 - 9 มกราคม 2554 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
154 วัดไผ่ใหญ่ 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
155 วัดจันทรังษี 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
156 วัดเสมาทอง 31 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
157 วัดทุ่งผึ้ง 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ทุ่งผึ้ง  อ.เเจ้ห่ม  จ.ลำปาง
158 วัดส้มป่อย 10 - 13 เมษายน 2554 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
159 วัดตะเคียนปม 7 - 9 มกราคม 2554 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
160 วัดป่าม่วง (สันป่าฝ้าย) 10 - 12 ธันวาคม 2553 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
161 วัดก้อยืน (พระยืน) 16 - 19 มีนาคม 2554 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
162 วัดจอมมณี 7 - 11 ธันวาคม 2553 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
163 วัดสังคมวิทยาราม 6 - 8 เมษายน 2554 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
164 วัดป่าคีรีวารินทร์ 12 - 19 ธันวาคม 2553 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
165 วัดบ้านติมรัตนาราม 16 - 19 มีนาคม 2554 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
166 วัดบักดอง 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
167 วัดทำนบศรีอุดม 12 - 17 เมษายน 2554 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
168 วัดป่าอัมพวัน 2 - 5 มีนาคม 2554 ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
169 วัดท่าวังหิน 19 - 23 มกราคม  2554 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
170 วัดป่ายอดเเก้ว 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
171 วัดน้อยหัวคู 18 - 20 มีนาคม 2554 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
172 วัดคูหาใน 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2554 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
173 วัดโคกสูง 6 - 20 มีนาคม 2554 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
174 วัดพัฒนาราม (วัดควนโดน) 26 - 30 มกราคม  2554 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
175 วัดบางด้วนนอก 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
176 วัดเนินผาสุก 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์  2554 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระเเก้ว
177 วัดวังทอง 30 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์  2554 ต.วังทอง อ.วังสบูรณ์ จ.สระเเก้ว
178 วัดเขาน้อย (สีชมพู) 3 - 13  กุมภาพันธ์  2554 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว
179 วัดเกศแก้ว 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
180 วัดวังใหม่ 1  - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
181 วัดหนองโดนน้อย 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
182 วัดมณีขวัญชัย 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
183 วัดคลองไทร 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
184 วัดป่าเเหน  3 - 11 กุมภาพันธ์  2554 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
185 วัดอุตมพิชัย 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
186 วัดคลองโพธิ์ศรี 31 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
187 วัดโป่งฝาง 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
188 วัดเขาดิน 29 ธันวาคม 2553 - 6 มกราคม 2554 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
189 วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
190 วัดม่วงเจริญผล 30 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
191 วัดหนองพันเทา 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
192 วัดท่าเจดีย์ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
193 วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย 31 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
194 วัดดอนสัก 1- 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
195 วัดถ้ำพระสีสุก 27 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
196 วัดปากเตลิด 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
197 วัดแสงอรุณ 11 - 17 เมษายน 2554 ต.แนงมุด อ.เชิงกาบ จ.สุรินทร์
198 วัดยางเตี้ย 30 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
199 วัดสระแก้วสองห้อง  12 - 17 เมษายน  2554 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์
200 วัดเกาะแก้ว 9 - 14 เมษายน 2554 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
201 วัดบูรณ์สะโน  12 - 16 เมษายน  2554 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
202 วัดป่าเวนศรี 27 - 30 มกราคม 2554 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
203 วัดนิมิตธรรม 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
204 วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง 27 ธันวาคม 2553 - 4 มกราคม 2554 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
205 วัดลำภูพาน  23 - 27 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
206 วัดศรีสว่างโนนตาล 23 - 27 มีนาคม 2554 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
207 วัดพระธาตุเมืองพิณ 8 - 12 เมษายน 2554 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
208 วัดศิริมงคล 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2554 ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
209 วัดธาตุหาญเทาว์ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
210 วัดเทพธิดาราม 26 ธันวาคม 2553 – 1 มกราคม 2554 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
211 วัดชัยศรีวราราม(วัดหนองกุงเเก้ว) 8 - 11 เมษายน 2554 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
212 วัดศิริทรงธรรม 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
213 วัดราษฎร์ปุณณาราม 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.คลองพระยาบรรลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
214 วัดตรีพาราสีมาเขต 3 - 13 กุมภาพันธ์  2554 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
215 วัดโพธิ์สาวหาญ 31 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.โพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.อยุธยา
216 วัดสิงห์ 28 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
217 วัดโพธิ์ศิลา 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
218 วัดศรีชมภู 5 - 9 มกราคม 2554 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
219 วัดศิริวัฒนา 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2554 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
220 วัดบ้านดอนหาด 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
221 วัดศรีสว่างบรมสุข 9 - 13 มีนาคม 2554 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
222 วัดบ้านไร่ห้วยพี้ 12 - 16 เมษายน 2554 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
223 วัดสาลวนาราม(หนองจอก) 28 ธันวาคม 2553 - 5 มกราคม 2554 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
224 วัดทุ่งนาเมือง 14 - 16 เมษายน 2554 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
225 วัดบ้านแดง 19 - 22 เมษายน 2554 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
226 วัดป่านาเเก  8 - 12 ธันวาคม 2553 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
227 วัดโนนสว่าง 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
228 วัดโนนงาม 7 - 9 มกราคม 2554 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
229
วัดคำหนามเเท่ง
1 - 3 มกราคม 2554 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
230 วัดคำอุดม 10 - 12 เมษายน 2554 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
231 วัดบ้านบุ่งคำ 12 - 13 เมษายน 2554 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
232 วัดไทรงาม 16 - 17 เมษายน 2554 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
233 วัดอ่างหินน้อย 10 - 12 เมษายน 2554 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
234 วัดพระโรจน์ 16 - 20 มีนาคม 2554 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
235 วัดท่าเมืองใหม่ 7 - 9 เมษายน 2554 ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
236 วัดป่าสว่างวีระวงศ์ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
237 วัดชัยมงคลเยอรมันนี 14 - 15 พฤษภาคม 2554 Kalk-Mülheimer Straße 317, 51065 Köln   เยอรมัน

Last Updated on Saturday, 24 December 2011 20:32