งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555(xls) Print
Written by Administrator   

Download File Excel (108 kb.) : www.pidthong.com_2555.xls

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดภูมิบรรพต 2 - 8 เมษายน 2555 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
2 วัดทรายขาว 31 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
3 วัดปทีปพลีผล 20 - 29 มกราคม 2555 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ 
4 วัดบางกระดี่ 21 - 29 มกราคม 2555 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ 
5 วัดศาลาแดง 19 - 30 มกราคม 2555 แขวงบางไผ่ เขตบางแค จ.กรุงเทพ 
6 วัดนวลจันทร์(บางขวด) 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2555 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพ 
7 วัดปลูกศรัทธา(วัดสี่) 22 - 28 มกราคม 2555 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ 
8 วัดอุทัยธรรมาราม 21 - 29 มกราคม 2555 แขวงลำประทิว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ 
9 วัดกุยแหย่ 30 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
10 วัดเขา 30 หาบ 23 - 29 มกราคม 2555 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
11 วัดสนามแย้ 21 - 29 มกราคม 2555 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
12 วัดหัวนา 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
13 วัดเขาล้านธรรมาราม 21 - 30 มกราคม 2555 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
14 วัดหนองไก่เหลือง 22 - 28 มกราคม 2555 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
15 วัดวังไพรศิลาทอง 30 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
16 วัดหนองมะสัง 30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
17 วัดหนองม่วง 30 ธันวาคม 2554 - 9 มกราคม 2555 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
18 วัดถ้ำองจุ 4 - 12 เมษายน 2555 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
19 วัดหนองขอนเทพพนม 21 - 29 มกราคม 2555 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
20 วัดห้วยหวาย 20 - 26 มกราคม 2555 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
21 วัดเทพมงคล (วัดพยอมงาม)  21 - 29 มกราคม 2555 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
22 วัดบ้านดอนสวรรค์วนาราม 1 - 3 มกราคม 2555 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
23 วัดปทุมทองวังบัว 25 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
24 วัดทุ่งทอง  27 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม  2555 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา  จ.กำแพงเพชร
25 วัดหนองแม่แตง 27 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม  2555 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
26 วัดก้องประชาราษฎร์(มาบไผ่) 26 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
27 วัดหนองหลวง 21 - 28 มกราคม 2555 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
28 วัดวังตะเคียน 29 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
29 วัดสว่างอารมณ์ 27 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม  2555 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
30 วัดชลขันธ์ 11 - 16 เมษายน 2555 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนเเก่น
31 วัดป่าปภาโส 12 - 15  เมษายน 2555 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนเเก่น
32 วัดอุดมวิทยาราม 15 - 17 มีนาคม 2555 ต.โนนหัน อ.ชุมเเพ จ.ขอนแก่น
33 วัดอรัญญาวาส 9 - 15 มกราคม 2555 ต.โนนอุดม อ.ชุมเเพ จ.ขอนแก่น
34 วัดโนนศิลา 21 - 25 ธันวาคม 2554 ต.วังหินลาด อ.ชุมเเพ จ.ขอนแก่น
35 วัดคำบง 14 - 18 มีนาคม 2555 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
36 วัดโพธิ์ชัยบ้านหว้า 31 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
37 วัดถนนมะม่วง  21 - 29 มกราคม 2555 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์  อ.เเหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
38 วัดบ้านโคก 21 - 29 มกราคม 2555 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
39 วัดวังแจง 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
40 วัดช่องกะพัด 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
41 วัดตรอกนองบน 21 - 30 มกราคม 2555 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
42 วัดคลองซาก 21 - 29 มกราคม 2555 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
43 วัดสนามจันทร์ 21 - 30 มกราคม 2555 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
44 วัดพรหมสุวรรณ  21 - 30 มกราคม 2555 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
45 วัดขวัญสะอาด 20 - 28 มกราคม 2555 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
46 วัดป่าสามัคคีธรรมาวาส (วัดเขาพระ) 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
47 วัดมาบฟักทอง 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
48 วัดมาบไผ่ 20 - 28 มกราคม 2555 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
49 วัดตระพังทอง(สระนา) 21 - 29 มกราคม 2555 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
50 วัดเขาดินญาณนิมิต 20 - 26 มกราคม 2555  ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
51 วัดมาบสามเกลียว 21 - 29 มกราคม 2555 ต.หัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
52 วัดแหลมทอง 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
53 วัดบ้านโคกสุก (ศรีมหาโพธิ์) 25 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
54 วัดป่าลาน 28 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555  ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
55 วัดพึ่งคงคาราม(บึงฉวาก) 12 - 18 เมษายน 2555 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
56 วัดพระธาตุเเก้งกอย 7 - 12 เมษายน 2555 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ
57 วัดสมอ 28 - 31 มีนาคม 2555 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
58 วัดชัยสว่าง 13 - 17 เมษายน 2555 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
59 วัดมัชฌิมาวาส 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2555 ต.กุดยอม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
60 วัดธงทราย 11 - 15 เมษายน 2555 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
61 วัดจอมศรี 1 - 5 มกราคม 2555 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
62 วัดพูนทรัพย์ลาดใหญ่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
63 วัดโนนหญ้าคา 23 - 29 มกราคม 2555 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
64 วัดศาลาวรรณ 19 - 21 เมษายน 2555 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
65 วัดประชาอุทิศ 13 - 20 เมษายน 2555 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
66 วัดถ้ำพรุตะเคียน 31 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555  ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
67 วัดราชบูรณะ (พระอารามหลวง) 9 – 17 เมษายน 2555 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
68 วัดป่าแฝ 1 - 6 มกราคม 2555 ต.โป่งผา อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
69 วัดป่าตึง  23 - 27 กุมภาพันธ์ 2555 ต.บ้านเเซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
70 วัดทุ่งฟ้าฮาม 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2555 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
71 วัดพระธาตุสองพี่น้อง 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2555 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
72 วัดศรีดงเย็น 16 - 18 มีนาคม 2555 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
73 วัดฉิมพลีวุฒาราม 16 - 23  มีนาคม 2555 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
74 วัดภูเขาทอง 30 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555  ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
75 วัดพระงาม 28 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2555 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
76 วัดวงษ์พัฒนา รอวันที่  ต.สะตอ  อ.เขาสมิง จ.ตราด
77 วัดป่าภาวนาสุนทร 21 - 29 มกราคม 2555 ต.สะตอ  อ.เขาสมิง จ.ตราด
78 วัดคลองจาก 21 - 29 มกราคม 2555 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
79 วัดเกษมสีมาราม (วัดหาดเล็ก) 20 - 28 มกราคม 2555 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
80 วัดคลองมะนาว 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่  จ.ตราด
81 วัดดงปู 27 - 31 มีนาคม 2555 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก
82 วัดเหล่าเดิ่น 20 - 30 มกราคม 2555 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
83 วัดกลางคลอง 30 21 - 30 มกราคม 2555 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
84 วัดทุ่งผักกูด 20 - 29 มกราคม 2555 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
85 วัดห้วยตะโก 20 - 31 มกราคม 2555 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
86 วัดละมุด 20 - 31 มกราคม 2555 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
87 วัดสุขวัฒนาราม 20-31 มกราคม 2555 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม
88 วัดเวฬุวนาราม 20 - 31 มกราคม 2555 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
89 วัดธรรมศาลา 20 - 31 มกราคม 2555 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
90 วัดเหล่าน้อย 17 - 18 มีนาคม 2555 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
91 วัดนามาบ 22 - 28 มกราคม 2555 ต.ขามสะเเกเเสง อ.ขามสะเเกเเสง จ.นครราชสีมา
92 วัดหินมงคล 9 - 16 เมษายน 2555 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
93 วัดธรรมาภิรตาราม 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
94 วัดทุ่งสว่าง 21 - 29 มกราคม 2555 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
95 วัดบ้านนา 29 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555  ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
96 วัดเชตุดรวนาราม 11 - 15 เมษายน 2555 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย  จ.นครราชสีมา
97 วัดป่าฉัตรมงคล 21 - 28 มกราคม 2555 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
98 วัดเกาะอุทการาม 20 - 29 มกราคม 2555 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
99 วัดหนองคุ้ม 28 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555  ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
100 วัดทำนบพัฒนา 29 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555  ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
101 วัดป่าเสาหงษ์ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2555 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
102 วัดบะใหญ่(คำช้อย) 24 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
103 วัดอ่างซับประดู่ 10 - 16 เมษายน 2555 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
104 วัดลาดบัวขาว 24 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
105 วัดชัยศรีคณาราม 30 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
106 วัดขอนหาด 19 - 23 เมษายน 2555 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
107 วัดควนเคร็ง  4 - 9 กันยายน 2555 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
108 วัดโคกตะเคียน 13 - 19 สิงหาคม 2555 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
109 วัดป่าตอ 18 - 26 สิงหาคม 2555 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
110 วัดศรีพิบูลย์(พระศรีอาริย์) 9 - 15 เมษายน 2555 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
111 วัดโคกยาง 11 - 21 เมษายน 2555 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
112 วัดหนองหัวเรือ 10 - 18 เมษายน 2555 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
113 วัดบ่อนิมิต(บ้านหนองไม้เสียบ) 30 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555  ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
114 วัดโคกกระเทิน 21 - 27 มกราคม 2555 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
115 วัดวงฆ้อง  28 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม  2555 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
116 วัดท่าล้อ  31 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555 ต.บางพระหลวง  อ.เมือง จ.นครสวรรค์
117 วัดสังฆมงคล 30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555  ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
118 วัดหนองแฟบ 26 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม  2555 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
119 วัดห้วยร่วม 27 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม  2555 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
120 วัดใหม่ผดุงเขต 17 - 25 มีนาคม 2555 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
121 วัดโตนด เลื่อนเป็นปี 2556 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
122 วัดโนนสำราญ 1 - 5 เมษายน ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
123 วัดชุมพลมณีรัตน์  1 - 10 ธันวาคม 2554 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
124 วัดห้วยสำราญ 29 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
125 วัดป่าโนนดินแดง 28 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
126 วัดโสภณวนาราม 11 - 15 เมษายน 2555 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
127 วัดฬุวรรณาราม 9 - 19 เมษายน 2555 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
128 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 13 - 17 มกราคม 2555 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
129 วัดป่างิ้ว เลื่อนไปยังไม่มีกำหนด ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
130 วัดตำหนัก เลื่อนไปยังไม่มีกำหนด ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
131 วัดป่าคลอง ๑๑ 23 - 27 มกราคม 2555 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
132 วัดศรีสโมสร 6 - 15  เมษายน 2555 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
133 วัดหนองมะค่า 21 - 29 มกราคม 2555 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
134 วัดสะพานขี้เหล็ก 21 - 29 มกราคม 2555 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
135 วัดดอนยาง 21 - 30 มกราคม 2555 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
136 วัดแก้วฟ้ารังษี 19 - 29 มกราคม 2555 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
137 วัดเขาวงศ์ 20 - 29 มกราคม 2555 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
138 วัดศรีสุทธาวาส (บุตรโคตร) 19 - 25 มกราคม 2555 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
139 วัดหนองกระจับ 20 - 30 มกราคม 2555 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
140 วัดโคกพนมดี 21 - 29 มกราคม 2555 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
141 วัดหนองสะแก 20 - 30 มกราคม 2555 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
142 วัดสระมรกต 20 - 30 มกราคม 2555 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
143 วัดมะปรางมัน 23 - 29 มิถุนายน 2555 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
144 วัดหลักแก่น (ลำรู) 2 - 10 เมษายน 2555 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
145 วัดมหรรณพาวาส (คลองอ้ายโต) 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
146 วัดหนองนก 19 - 28 กรกฏาคม 2555 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
147 วัดสถานีดงตะขบ 23 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
148 วัดห้วยแก้ววนาราม 29 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555 ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
149 วัดบึงกอก 27 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม  2555 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
150 วัดหนองบัวงาม 25 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม  2555 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
151 วัดทุ่งพระ  (ถ้ำเเก้ว) 7 - 16 เมษายน 2555 ต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
152 วัดยิ่งเจริญธรรม  (บ้านคุยขวาง ) 21 - 28 มกราคม 2555 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
153 วัดโป่งหม้อข้าว 25 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม  2555 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
154 วัดกวางทอง 20 - 31 มกราคม 2555 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
155 วัดสุนทรประดิษฐ์ 5 - 15 เมษายน 2555 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
156 วัดเขาปรัง 26 ธันวาคม 2554 - 1 มกราคม 2555 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
157 วัดบ้านบึง 29 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555 ต.ศรีภิรมณ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
158 วัดสะเดา 30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม  2555 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
159 วัดหนองเผาถ่าน 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
160 วัดยางชุม 21 - 29 มกราคม 2555 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
161 วัดดอนหว้าพิกุลทอง (วัดหว้า) 17 - 30 มกราคม 2555 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
162 วัดเนินหนองโสน(เขาเจ้าราม) เลื่อนการจัดงาน ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
163 วัดจะโปรง 21 - 29 มกราคม 2555 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
164 วัดโนนสว่างอารมณ์ 26 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
165 วัดสันเจริญสามัคคีธรรม 27 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
166 วัดห้วยไผ่ 28 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
167 วัดห้วยทราย 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2554 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
168 วัดป่าศรีมงคล 21 - 26 มกราคม 2555 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
169 วัดโนนศรัทธาชุม 29 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
170 วัดเนินสง่า 28 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555 ต.ห้วยสะเเก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
171 วัดเเม่พวก 25 - 27 ธันวาคม 2554 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
172 วัดธรรมานุภาพ 7 - 9 มิถุนายน 2555 ต.ช่อแฮ  อ.เมือง จ.แพร่
173 วัดอ้อยหลวง 30 ธันวาคม 2554 - 1 มกราคม  2555 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
174 วัดศรีดอนแก้ว(วัดบ้านเค็ม) 18 - 20 พฤษภาคม   2555 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
175 วัดเเม่ขมิง 31 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม  2555 ต.เเม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
176 วัดบ้านเกาะสิเหร่ 27 - 31 ธันวาคม 2554 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
177 วัดบูรพา 9 - 15 เมษายน 2555 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
178 วัดโกทา 13 - 15 เมษายน 2555 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
179 วัดเชตวันหนองบึง  (บ้านหนองบึง) 28 - 31 ธันวาคม 2554 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
180 วัดศรีเวฬุวัน  21 - 25 มีนาคม 2555 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
181 วัดสังวรณ์ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2555 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
182 วัดชมพูสถิต 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา
183 วัดหัวนาคำ 1 - 3 มกราคม 2555 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
184 วัดโนนสวรรค์อารมณ์ (วัดบ้านหนองเเซว) 16 - 18 เมษายน 2555 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
185 วัดท่าเยี่ยม  13 - 15 เมษายน 2555 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
186 วัดบวรนิเวศน์  (บ้านหนองนกเป็ด) 26 - 28 มกราคม 2555 ต.สระนกเเก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
187 วัดเขากะโดน 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ชากโดน อ.เเกลง จ.ระยอง
188 วัดถนนกะเพรา 21 - 29 มกราคม 2555 ต.เนินฆ้อ อ.เเกลง จ.ระยอง
189 วัดเนินสว่าง 21 - 29 มกราคม 2555  ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
190 วัดศาลาน้ำลึก 21 - 29 มกราคม 2555  ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
191 วัดมาบตอง 21 - 29 มกราคม 2555 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
192 วัดหนองพันจันทร์ 20 - 28 มกราคม 2555 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
193 วัดใหญ่นครชุมน์ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2555 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
194 วัดมณีลอย 21 - 29 มกราคม 2555 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
195 วัดดีบอน 21 - 29 มกราคม 2555 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
196 วัดเขาวงกตเจริญธรรม 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
197 วัดหนองขาม 20 - 24 มกราคม 2555 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
198 วัดราษฎร์มงคล 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
199 วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2555 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
200 วัดไทรย้อย 7 - 15 เมษายน 2555 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
201 วัดร่มโพธิ์ทอง 27 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม  2555 ต.เเม่ปุ อ.เเม่พริก จ.ลำปาง
202 วัดป่าตาล 10 - 13 พฤษภาคม 2555 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 
203 วัดสันป่าสัก 26 - 28 มกราคม 2555 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 
204 วัดอุบลวนาราม 20 - 24 มกราคม 2555 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
205 วัดศรีสุทธาวาส 28 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม  2555 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
206 วัดตาสุด 9 - 15 เมษายน 2555 ต.จะกง  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
207 วัดนาครินทร์ ( บ้านขี้นาค )  26 - 31 ธันวาคม 2555 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
208 วัดหนองหญ้าปล้อง 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2555 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
209 วัดนาตาล 6 - 8 มกราคม 2555 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
210 วัดสอนประชาราม  12 - 15 มกราคม 2555 ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
211 วัดบ้านใหม่ 18 - 26 สิงหาคม 2555 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา
212 วัดดอนเค็ด 12 - 22 เมษายน 2555 ต.สนามชัย  อ.สทิงพระ จ.สงขลา
213 วัดยางทอง 16 - 22 มิถุนายน 2555 ต.ทุ่งหมอ  อ.สะเดา จ.สงขลา
214 วัดบ่อทอง (ตาหลวงคง) 19 - 28 สิงหาคม 2555 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
215 วัดพิทักษ์คลองขุด 17 - 25 พฤศจิกายน 2555 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
216 วัดลาดหวาย 21 - 30 มกราคม 2555 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
217 วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม 24 - 29 มกราคม 2555 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
218 วัดศรีศรัทธาธรรม 21 - 29 มกราคม 2555 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
219 วัดแก้วมงคล(ชายทะเลกาหลง) 21 - 29 มกราคม 2555 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
220 วัดโคกขาม 21 - 29 มกราคม 2555 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
221 วัดนาโคก 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
222 วัดเทพนรรัตน์ 21 - 29 มกราคม 2555 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
223 วัดพวงนิมิต 21 - 29 มกราคม 2555 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
224 วัดสามัคคีสันติธรรม 21 - 30 มกราคม 2555 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
225 วัดทดสามัคคี 19 - 27 มกราคม 2555 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
226 วัดทัพเสด็จ 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
227 วัดหนองมาตร 19 - 29 มกราคม 2555 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว
228 วัดคลองน้ำเขียว 20 - 29 มกราคม 2555 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว
229 วัดคลองยาง 20 - 29 มกราคม 2555 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
230 วัดโคกสะพานขาว 19 - 29 มกราคม 2555 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
231 วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ)  20 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
232 วัดซับบอน 21 - 29 มกราคม 2555 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
233 วัดสายตรี 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
234 วัดราษฏร์เจริญ 21 - 29 มกราคม 2555 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
235 วัดหัวดง 30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม  2555 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
236 วัดถ้ำระฆัง (วัดวังสมบูรณ์ ) 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
237 วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) 23 - 29 มกราคม 2555 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
238 วัดดงกะเชา 30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม  2555 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
239 วัดหนองน้ำเเดง  (วัดศรีดำรงธรรม) 30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
240 วัดทุ่งนาตาปิ่น 30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม  2555 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
241 วัดสระดอนรี 30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม  2555 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
242 วัดราษฎร์บูรณะ 20 - 28 มกราคม 2555 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
243 วัดวังน้ำเย็น 19 - 27 มกราคม 2555 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
244 วัดขวาง 20 - 29 มกราคม 2555 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
245 วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล (โรงเจเง็กเชงตั๊ว) 21 - 29 มกราคม 2555 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
246 วัดสามัคคีธรรม (หนองกระโดนมน) 27 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม  2555 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
247 วัดวังไทร 9 - 20 เมษายน 2555 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
248 วัดในปราบ 20 - 31 มกราคม 2555  ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
249 วัดถ้ำหอมธรรมาราม(ถ้ำหอม) 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
250 วัดวิชิตดิตถาราม (วัดคอกช้าง) 3 - 12 มีนาคม 2555 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
251 วัดท่าตลิ่งชัน 27 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม  2555 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
252 วัดสามัคคีผดุงพันธ์ 19 - 27 มิถุนายน 2555 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
253 วัดป่าพุทธนิมิต 25 - 29 ตุลาคม 2554 ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
254 วัดศิลาอาสนาราม 10 - 15 เมษายน 2555 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
255 วัดหนองแคนน้อย 7 - 12 มีนาคม 2555 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
256 วัดโคกกะดวด 14 - 18 มีนาคม 2555 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
257 วัดบ้านพระจันทร์ 29 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
258 วัดสว่างนายม 12 - 16 เมษายน 2555 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
259 วัดเก่าหลวงอาสน์ 30 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555  ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
260 วัดกาหมวนาราม 18 - 23 มกราคม 2555 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 
261 วัดบ้านไร่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2555 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 
262 วัดมีชัยทุ่ง 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2555  ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 
263 วัดไชยาประดิษฐ์  29 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 ต.สระใคร อ.สระใคร  จ.หนองคาย 
264 วัดสุมงคล 23 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555   ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 
265 วัดศรีจูมพร 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2555 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 
266 วัดหนองกุงวนาราม 8 - 11 เมษายน 2555 ต.นาคำไฮ  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 
267 วัดป่าหนองภัยศูนย์ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2555 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 
268 วัดประชาอุทิศ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2555 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 
269 วัดโนนคำวิเวก 1 - 5 มีนาคม 2555 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 
270 วัดศรีสว่าง  18 - 21 กุมภาพันธ์ 2555 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 
271 วัดกกแก้วบูรพา 21 - 29 มกราคม 2555 ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.อยุธยา
272 วัดปากกราน เลื่อนเป็นปี 2556 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
273 วัดซึก 11 - 17 เมษายน 2555 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.อยุธยา
274 วัดเขาแก้ว(เก่า) 20 - 29 มกราคม 2555 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
275 วัดสนามชัย 24 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.อ่างทอง
276 วัดทองเลื่อน 25 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
277 วัดถ้ำแสงเพชร 4 - 8 เมษายน 2555 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
278 วัดบ้านเก่าบ่อ 3 - 12 มกราคม 2555 ต.หนองเเก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
279 วัดโพธิ์ศรี  29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2555 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
280 วัดป่าโนนสว่าง 20 - 24 มีนาคม 2555 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
281 วัดหาดไก่ต้อย 31 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
282 วัดชำสอง 27 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
283 วัดหนองกระดี่นอก(วัดหลวงพ่อเคลือบ) 28 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
284 วัดปากเหมือง(ป่าสักธรรมชาติ) 30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
285 วัดพุทธดัลลัส 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2555 นครดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (8484 Stults Rd., Dallas, TX 75243)    
286 วัดพรหมวิหาร 13 - 20 กุมภาพันธ์ 2555 บ้านดอนขั้นเทิง เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สปป.ลาว    
287 วัดพรหมคุณาราม 15 - 17 มิถุนายน 2555 มลรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา (17212 W.Maryland Ave, Waddell, AZ 85355)    

Last Updated on Tuesday, 07 August 2012 22:57