งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559(xls) Print
Written by Administrator   
Friday, 04 September 2015 16:35

Download File Excel (107 kb.) : www.pidthong.com_2559.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดถ้ำทิพย์ปรีดาราม(วัดถ้ำเสือน้อย) 14 - 20 มีนาคม 2559 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
2 วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส 4 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
3 วัดเเก้วพิทักษ์เจริญธรรม 27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
4 วัดปริวาสราชสงคราม 22 - 31 มกราคม 2559 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
5 วัดลาดปลาเค้า 12 - 20 มีนาคม 2559 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร
6 วัดหินเเท่นลำภาชี 8 - 17 เมษายน 2559 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
7 วัดห้วยตะเคียน 5 - 16 กุมภาพันธ์  2559 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
8 วัดท่ามะกา 6 -14 กุมภาพันธ์  2559 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
9 วัดเขาพังเจริญผล 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.วังกระเเจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
10 วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง 5 -14  กุมภาพันธ์  2559 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
11 วัดโป่งรี(ถ้ำเสือ) 6 -12 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
12 วัดหนองจอก 4 -16  กุมภาพันธ์   2559 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
13 วัดคงคา 4 -16  กุมภาพันธ์  2559 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
14 วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
15 วัดพุบอน 6 -14  กุมภาพันธ์   2559 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
16 วัดหนองปลิง 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม  2559 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
17 วัดเขาโจดวิเวการาม(ถ้ำธารลอด ) 6 -14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
18 วัดหนองไม้เอื้อย 6 -12  กุมภาพันธ์  2559 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
19 วัดหนองเเกประชาสรรค์ 6 - 12 กุมภาพันธ์  2559 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
20 วัดหนองปลาไหล 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
21 วัดสวนพร้าวดงบัง 9 - 12 เมษายน 2559 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
22 วัดหนองหิน 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
23 วัดโชคชัยพัฒนา 26 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำเเพงเพชร
24 วัดโป่งน้ำร้อน 26 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
25 วัดมอสมบัติ 9 - 18 เมษายน 2559 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
26 วัดห้วยปักษ์ 27 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.สระเเก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
27 วัดไร่หลักขวัญ 24 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.สระเเก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
28 วัดสว่าง 10 - 14 เมษายน 2559  ต.นาเเพง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนเเก่น
29 วัดโพธิ์ชัย 28 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนเเก่น
30 วัดโนนสะอาด 15 -19 มีนาคม 2559 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนเเก่น
31 วัดป่าพรหมประชานิมิต 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนเเก่น
32 วัดสระแก้ว 8 - 12 เมษายน 2559  ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
33 วัดสว่างกลางฮุง 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
34 วัดจันทร์เขมาราม 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
35 วัดจันทมงคล 11-15 เมษายน 2559  ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
36 วัดโพธิ์สง่า 11-16 เมษายน 2559 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
37 วัดโป่งขนมจีน 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.เเก่งหางเเมว อ.เเก่งหางเเมว จ.จันทบุรี
38 วัดคลองพลู 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
39 วัดบ่อน้ำเงิน 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
40 วัดคลองไพบูลย์ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
41 วัดคลองตาสังข์ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
42 วัดพรหมอนุสรณ์ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ต.วังเเซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
43 วัดเนินสมบูรณ์ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
44 วัดบางผึ้ง 3 -15  กุมภาพันธ์   2559 ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
45 วัดประเวศวัฒนาราม 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
46 วัดเเถวธาร  6 - 21 กุมภาพันธ์  2559 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
47 วัดหินกอง 6 -14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
48 วัดเนินเเสนสุข 6 - 14 กุมภาพันธ์  2559 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
49 วัดป่าสัก 28 ธันวาคม 2558 - 10 มกราคม 2559 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
50 วัดชายทุ่ง 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
51 วัดตึก 6 - 16 เมษายน 2559 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
52 วัดจันทรังษี 16 - 20 มีนาคม 2559 ต.หนองขาม อ.เเก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
53 วัดพระธาตุดอยเเสงธรรม 14 - 17 มกราคม 2559 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
54 วัดวังสว่าง 6 - 11 มกราคม 2559 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
55 วัดหัวทะเล 8 - 12 มีนาคม 2559 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
56 วัดศิริธรรมวนาราม 28 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
57 วัดชลธีพฤกษาราม 9 - 17 เมษายน 2559 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
58 วัดพระรักษ์ 7 - 16 เมษายน 2559 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
59 วัดบ้านร้อง 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2559 ต.เกาะช้าง อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
60 วัดฮ่องแฮ่ใหม่ 28 - 31 มกราคม 2559  ต.บ้านด้าย อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
61 วัดทุ่งสามเหลี่ยม 25 ธันวาคม 2558 - 1 มกราคม 2559 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
62 วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 14 - 22 พฤษภาคม 2559 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
63 วัดสันป่าก่อ 1 - 6 มีนาคม 2559 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
64 วัดดอยสมบูรณ์ 1 - 5 มกราคม 2559 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
65 วัดดอนเจริญ 18 - 20 มีนาคม 2559 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
66 วัดอินทราราม(ร่องขุ่นเก่า) 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ดอยลาน อ.เมือง  จ.เชียงราย
67 วัดบ้านโป่งน้ำร้อน 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
68 วัดศรีดอนชัย 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
69 วัดนันทาราม(บ้านใหม่) 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.สันโป่ง อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่
70 วัดใจ (ดงเทวี) 16 - 18 พฤษภาคม 2559 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
71 วัดนันติยาราม 16 - 17 มีนาคม 2559 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
72 วัดต้นกอก 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ป้าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
73 วัดทุ่งยาว 18 - 19 พฤศจิกายน 2558 ต.เเม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
74 วัดเเม่ตุงติง 11 - 13 มีนาคม 2559 ต.เเม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
75 วัดกฤษณา '24 มกราคม 2559 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
76 วัดป่าเปอะ 6 - 11 มกราคม 2559 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
77 วัดชัยวุฒิ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บ้านเเหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
78 วัดคลองใหญ่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
79 วัดทับทิมสยาม 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่  จ.ตราด
80 วัดสระบัว 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด
81 วัดเนินตากเเดด 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่  จ.ตราด 
82 วัดปากห้วยไม้งาม 1 - 6 ธันวาคม 2558 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
83 วัดปากทางเขื่อนภูมิพล 29 เมษายน 2559 - 1 พฤษภาคม 2559 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
84 วัดคลอง 31  5 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
85 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559  ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
86 วัดเเหล่งทองเเดงพรหมสราราม (หลวงพ่อเเช่ม) 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม
87 วัดโพนสว่าง 14 - 17 มกราคม 2559 ต.พิมาน อ.นาเเก จ.นครพนม
88 วัดโคกสูง 28 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
89 วัดบ้านดอนใหญ่ 10 -18 เมษายน 2559 ต.คะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
90 วัดบ้านสำโรง 29 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
91 วัดป่าบุ่งตะขบ 30 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
92 วัดหญ้าคาใต้ 27 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
93 วัดดอนมะเหลื่อม 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
94 วัดดงพลอง 28 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
95 วัดด่านช้าง 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559  ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
96 วัดบ้านนา 27 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
97 วัดเทวรูปทรงธรรม 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
98 วัดหัวนาคำ 10 - 14 เมษายน พ.ศ.2559 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
99 วัดหนองขอนใน 1 - 13 ธันวาคม 2558 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
100 วัดก้างปลา 9 - 17 เมษายน 2559 ต.ที่วัง  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
101 วัดมัชฌิมเขตชลาราม(วัดลาว)  13 - 17 เมษายน 2559 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
102 วัดชนสังขรณ์พิจิตร(วัดเหลียน) 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
103 วัดเทพประสิทธิ์(หนองยาง) 10 - 17 เมษายน 2559 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 
104 วัดน้อมนาวาส(วัดกลอง) 9 - 13 เมษายน 2559 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
105 วัดเเม่กะสี 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.เเม่เปิน อ.เเม่เปิน จ.นครสวรรค์
106 วัดปางสุด 27 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.เเม่เล่ย์ อ.เเม่วงก์ จ.นครสวรรค์
107 วัดปางสวรรค์ 25 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
108 วัดท่าดินเเดงใน 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
109 วัดวังข่อย 26 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
110 วัดกล่ำหูกวาง 28  ธันวาคม  2558  - 5 มกราคม  2559 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 
111 วัดลำโพ 4 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
112 วัดกู้(วัดพระนางเรือล่ม)  28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
113 วัดบางบัวทอง 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 อ.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
114 วัดบัวขวัญ 29 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์  2559 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
115 วัดบ่อเเก้ว 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 ต.บ่อเเก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
116 วัดพระธาตุคีรีศรีชนเเดน 18 - 20 พฤษภาคม 2559 ต.ชนเเดน อ.สองเเคว จ.น่าน
117 วัดศรัทธาประชาบูรณะ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
118 วัดไผ่งาม 29 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
119 วัดโคกเบง 29 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
120 วัดหนองไม้งาม 28 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
121 วัดหนองมะเกลือ 9 - 12 เมษายน 2559 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
122 วัดถ้ำเขาน้อย 9 - 17 เมษายน 2559 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
123 วัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
124 วัดสวนพระหิน 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
125 วัดศรีรัชดาราม 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
126 วัดรอดประดิษฐ์ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
127 วัดบ้านใหม่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
128 วัดหนองพรานพุก 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
129 วัดป่าวไลย 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
130 วัดห้วยไก่ต่อ  6 - 14 กุมภาพันธ์  2559 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
131 วัดหินวนาราม(เขาโพธิ์) 6 - 14 กุมภาพันธ์  2559 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
132 วัดโนนสะอาด 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
133 วัดหนองไผ่ล้อม 4 -16 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
134 วัดหนองคล้า 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
135 วัดวังท่าช้าง 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
136 วัดโคกอุดม 4 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
137 วัดบุสูง 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
138 วัดธรรมารังสฤษฎิ์ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
139 วัดหัวเขา 5 -15 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
140 วัดบุยายใบ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บุยายใบ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
141 วัดน้อย 28 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
142 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
143 วัดพระธาตุอิงรอด 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
144 วัดนารายณิการาม(วัดเหล) 13 - 21 มกราคม 2559 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 
145 วัดเขาแดงตก 16 - 20 พฤษภาคม 2559 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
146 วัดถ้ำสุมะโน 8 - 28 เมษายน 2559 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
147 วัดดงเจริญ 26 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
148 วัดกุดประดู่ 28 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
149 วัดงิ้วราย 25 ธันวาคม 2558 - 5  มกราคม  2559 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
150 วัดต้นชุมเเสง 1 - 15 เมษายน 2559 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
151 วัดท่าปอใต้ 23 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
152 วัดห้วยเขน 26 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
153 วัดวังจิก 28 ธันวาคม 2558 - 6 มกราคม  2559 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
154 วัดวิจิตราราม (วัดใหม่) 25 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม  2559 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
155 วัดบ่อเเต้ 25 ธันวาคม  2558 - 4 มกราคม  2559 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
156 วัดคลองทรายเหนือ 25 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
157 วัดป่าหวาย 27 ธันวาคม 2558 - 6 มกราคม 2559 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 
158 วัดหนองบัว 26 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร  
159 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม(เกษตรสัมพันธ์) 27 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ต.บ้านเเยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
160 วัดบ้านพร้าว 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
161 วัดลำภาศ 27 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
162 วัดเนินสว่างสามัคคีธรรม 28 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
163 วัดหนองขานาง 8 - 16 เมษายน 2559 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
164 วัดท่าไชย 26 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
165 วัดชัยภูมิการาม(วัดท่าง่าม) 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
166 วัดเขาฟ้าป่าหิมพานต์ 19 - 20 ธันวาคม 2558 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
167 วัดวังหิน 4 - 12 ธันวาคม 2558 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
168 วัดหินลาด 27 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
169 วัดบ้านหนองกุลา 26 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  
170 วัดห้วยปลาดุก (ผลเจริญ) 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.สองพี่น้อง อ.เเก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
171 วัดเขาย้อย 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
172 วัดมณีเลื่อน 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
173 วัดท่าเหว 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
174 วัดยางน้ำกลัดใต้ 7 -15 กุมภาพันธ์  2559 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
175 วัดซับตะเคียน( วัดป่าภูพระธาตุ)   28 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 ต.ลาดเเค อ.ชนเเดน จ.เพชรบูรณ์
176 วัดบึงสามพัน(บน)   26 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
177 วัดโนนสว่างอารมณ์ 29 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
178 วัดโนนน้ำร้อน 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
179 วัดชนะชิงชัย 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม  2559 ต.ห้วยสะเเก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
180 วัดเนินศิลาเพชร 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
181 วัดเทพเนรมิต  (วัดบ่อเเร่) 28  ธันวาคม  2558 -3 มกราคม. 2559 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
182 วัดท่าด้วง 27 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
183 วัดธรรมยาน 16 - 24 มกราคม 2559 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
184 วัดนาคูหา 31 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
185 วัดศรีสมพร 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคราม
186 วัดหนองไผ่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคราม
187 วัดหนองหูลิง 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.มิตรภาพ อ.เเกดำ จ.มหาสารคาม
188 วัดป่าโคกดินเเดง 28 - 30 ธันวาคม 2558 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
189 วัดป่าโคกช้าง 26 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ต.เเคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
190 วัดป่าหนองคู 17 - 23 เมษายน 2559 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
191 วัดไทยเจริญ 13 - 15 เมษายน 2559 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
192 วัดอินทราราม 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
193 วัดศรีมาลัย 9 - 11 เมษายน 2559 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
194 วัดหนองมะเขือ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
195 วัดปทุมวนาราม 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2559  ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
196 วัดป่าบ้านข่อย(วัดเก่าโนนเมือง) 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
197 วัดบ้านเหม้า(อุดมศิลป์) 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
198 วัดป่าหว่านไฟ 9 - 15 เมษายน 2559 ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
199 วัดสถิตย์ธรรมาราม 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
200 วัดห้วยยาง 6 -14  กุมภาพันธ์  2559 ต.ห้วยยาง อ.เเกลง จ.ระยอง
201 วัดศรีประชาธรรม  6 -14  กุมภาพันธ์  2559 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
202 วัดสามเเยกน้ำเป็น 6 - 14  กุมภาพันธ์  2559 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
203 วัดคลองมงคล 6 -14  กุมภาพันธ์  2559 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
204 วัดเทพนิมิตร  6 - 14 กุมภาพันธ์  2559 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
205 วัดบึงตากาด 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
206 วัดถ้ำมงกุฎ  (วัดเขาทะลุ) 6 - 14  กุมภาพันธ์  2559 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
207 วัดโคกบำรุงราษฏร์ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
208 วัดดอนคา 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ดอนคา อ.บางเเพ จ.ราชบุรี
209 วัดทัพโพธิ์ทอง 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.โพหัก อ.บางเเพ จ.ราชบุรี
210 วัดท่ายาง 6 -14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ท่ายาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
211 วัดเขาหมอนทอง 6  -14  กุมภาพันธ์ 2559 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
212 วัดศรีพุยางวนาราม 6 -14 กุมภาพันธ์  2559 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
213 วัดถ้ำสาริกา 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
214 วัดห้วยทรายทอง 6 -14 กุมภาพันธ์  2559 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
215 วัดหนองข่อย 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.หนองเเขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
216 วัดมงคลนิมิต 28 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
217 วัดโคกสำเริง(โคกล้อ) 17 - 26 มีนาคม 2559 ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
218 วัดสระใหญ่ 28 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
219 วัดบ้านไผ่กลาง 10 - 12 มีนาคม 2559 ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
220 วัดดอนเปียง 22 - 24 มกราคม 2559 ต.วอเเก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
221 วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร 26 - 28 มีนาคม 2559 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 
222 วัดกู่เหล็ก 1 - 3 มกราคม 2559 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
223 วัดสะปุ๋งน้อย 4 - 7 พฤษภาคม 2559 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 
224 วัดพระธาตุ 3 - 7 มีนาคม 2559 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
225 วัดป่าโคนผง 7 - 9 มกราคม 2559 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
226 วัดโพธิ์สว่าง 4 - 14 ธันวาคม 2558 ต.หนองจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
227 วัดขามชุม 1 - 4 มกราคม 2559 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
228 วัดคำกลางหนองคับคา 4 - 6 มีนาคม 2559 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
229 วัดป่าพงสิม 11 - 15 เมษายน 2559 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ
230 วัดตะพานศรี 8 - 11 ธันวาคม 2558 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
231 วัดไตรภูมิ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
232 วัดโคกเมือง 7 - 15 พฤษภาคม 2559 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
233 วัดนิคมเทพา 6 - 14 สิงหาคม 2559 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
234 วัดทุ่งมะขาม 1 - 10 กรกฎาคม 2559 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
235 วัดยางทอง 11 - 21 สิงหาคม 2559 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
236 วัดชัยชนะสงคราม 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
237 วัดท้องคุ้ง 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
238 วัดโสธรนิมิตต์(สะพานคู่) 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
239 วัดเเสงธรรมบุราราม 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
240 วัดลาดใหญ่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
241 วัดทุ่งเศรษฐี 6 -14 กุมภาพันธ์  2559 ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
242 วัดลังกา 6 - 14  กุมภาพันธ์ 2559 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
243 วัดบางยาง 6 -14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บางยาง อ.กระทุ่มเเบน จ.สมุทรสาคร
244 วัดกระซ้าขาว 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
245 วัดน้อยนางหงษ์ 6 - 14 กุมภาพันธ์  2559 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
246 วัดหนองจาน 6 -14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระเเก้ว
247 วัดพุทธรัตนาราม(รัตนะ)  5 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระเเก้ว
248 วัดคลองตาสูตร 5 - 14  กุมภาพันธ์  2559 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระเเก้ว
249 วัดเหล่าอ้อย 6 -14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว
250 วัดคลองทรายเหนือ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
251 วัดป่าสัก 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
252 วัดตอยาง 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
253 วัดนายาว 6 - 12 ธันวาคม 2559 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 
254 วัดสระแจง(ศรัณย์เกตุ) 27 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
255 วัดน้ำพุ 28 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
256 วัดศรีคีรีสุวรรณาราม(วัดท่าดินเเดง) 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
257 วัดวังค่า 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
258 วัดขุนตาลด(วัดวังมีด) 6 - 10 มกราคม 2559 ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
259 วัดเวฬุวันคีรีวงค์ 4 -12 กุมภาพันธ์ 2559 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
260 วัดกลาง 12 - 16 เมษายน 2559 ต.กลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
261 วัดใหม่ชัยมงคล 31  ธันวาคม. 2558  - 6  มกราคม  2559 ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
262 วัดหัวหมาก 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
263 วัดศรีธนู 5 - 12 มีนาคม 2559 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
264 วัดควนสามัคคี  10 - 18 สิงหาคม 2559 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
265 วัดท่าแซะ 22 - 30 เมษายน 2559 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
266 วัดคลองกอ 12 - 20 มีนาคม 2559 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
267 วัดสุวรรณอินทอง 8 - 17 เมษายน 2559 ต.หนองเเก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
268 วัดบ้านเสม็ด 26 - 30 ธันวาคม 2558  ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
269 วัดบ้านข่า 29 ธันวาคม 2558 - 1 มกราคม 2559 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
270 วัดมโนวนาราม 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
271 วัดบ้านกุ้ง 12 - 16 เมษายน 2559 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
272 วัดชุมพลบุรีดู่โศกโคกสะอาด 30 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม  2559 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
273 วัดรุกขาภิรมณ์ 3 - 9  กุมภาพันธ์  2559 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
274 วัดนิคมสามัคคี 10 - 14 พฤศจิกายน 2558 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
275 วัดสร้างประทาย 2 - 6 มกราคม 2559 ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย
276 วัดศรีปทุม 1 - 5 เมษายน 2559 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
277 วัดโพธิ์ชัยสะอาด 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
278 วัดสามัคคีธรรม 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
279 วัดศรีสุมังคลาราม 15 - 19 มีนาคม 2559 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
280 วัดสว่างเทพวนาราม 7 - 11 เมษายน 2559 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
281 วัดมหาธาตุเทพจินดา 13 - 17 เมษายน 2559 ต.เชียงเเหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
282 วัดโสภณานิการาม 27 - 31 มกราคม 2559 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
283 วัดลำดวนสุริยาวาส 27 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
284 วัดสุวรรณาราม 10 - 13 เมษายน 2559 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
285 วัดทุ่งสว่างมะข่า 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
286 วัดทิพย์ศรีปัญญา 8 - 12 มีนาคม 2559 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
287 วัดจอมแจ้ง 7 - 12 มีนาคม 2559 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
288 วัดสว่างกระเบื้อง 14 - 18 มีนาคม 2559 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
289 วัดสุคันธาวาส 22 - 24  กุมภาพันธ์ 2559 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
290 วัดป่าอุดมสรรพผล 1 - 7 มกราคม 2559 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
291 วัดลุมพินีวันวราราม 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
292 วัดศรีสว่างวงศ์ 2 - 5 มกราคม 2559 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
293 วัดไร่สวรรค์ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
294 วัดโนนสว่าง 6 - 16 มีนาคม 2559 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
295 วัดผากลางนา 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี  
296 วัดพลอยสังวรนิรันดร์ 2 - 9 มกราคม 2559 ต.ป่าคาย อ.ทองเเสนขัน จ.อุตรดิตถ์
297 วัดเอกา 29 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
298 วัดวังสัมโม 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
299 วัดบ้านจัน 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม  2559 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
300 วัดศิริวัฒนาราม(หนองกาหลง) 26 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม  2559 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
301 วัดท่าข้ามสาคร 25 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
302 วัดกิตติราชเจริญศรี 6 - 8 พฤษภาคม 2559 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
303 วัดศรีบุญเรือง 22 - 23 มีนาคม 2559 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
304 วัดห่องซัน 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
305 วัดสุทธาวาส 11 - 15 พฤษภาคม 2559 เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐเเคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Last Updated on Thursday, 12 May 2016 23:53