งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560(xls) Print
Written by Administrator   
Friday, 30 September 2016 00:16

Download File Excel (87 kb.) : www.pidthong.com_2560.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดบ้านทะเลหอย 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
2 วัดขจรศิริ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
3 วัดเจริญธรรมาราม(วัดศูนย์) 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 เเขวงสายไหม เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
4 วัดเกาะสุวรรณาราม 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 แขวงคลองถนน เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
5 วัดไผ่เลี้ยง 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
6 วัดหนองบัว 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
7 วัดเขาเเทงหมู(วัดผาสุกิจวนาราม) 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
8 วัดธารน้ำร้อน 31 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
9 วัดหนองน้ำขุ่น 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
10 วัดเขาสูงเเจ่มฟ้า 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
11 วัดเขาสามชั้น 21 -29  มกราคม  2560 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
12 วัดหมอเฒ่า 29 ธันวาคม 2559-2 มกราคม 2560 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
13 วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
14 วัดหนองหวาย 29 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.ทุ่งกะบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
15 วัดป่าเขาพระนอน 17-21 มีนาคม 2560 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
16 วัดอรัญญสถิตย์ 26 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
17 วัดหนองเต่าทอง 28 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560  ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
18 วัดหนองเต่า 24 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
19 วัดสร้อยสุวรรณ 26 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
20 วัดเพชรไพรวัลย์ 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
21 วัดช่องลม 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
22 วัดมรรคผดุงศรี 6-9 เมษายน 2560 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนเเก่น
23 วัดสุทธิจิตตาราม(สุทธาราม) 27 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนเเก่น
24 วัดนามูลพุทธาวาส 30 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
25 วัดดงกลาง 25-31 ธันวาคม 2559 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
26 วัดสว่างอารมณ์ 11 - 14 เมษายน 2560 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
27 วัดเขาลูกช้าง 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
28 วัดสนามไชย 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
29 วัดคลองทราย 25 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
30 วัดเวฬุวนาราม(กอไผ่) 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
31 วัดบางละมุง 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
32 วัดบ้านกลาง 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์  2560 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
33 วัดสุขเดือนห้า 26 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
34 วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี(เขาพลอง) 25-29 มกราคม 2560 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
35 วัดวังสาคร 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โพบางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
36 วัดหนองไม้เเก่น 26 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
37 วัดสระทอง 15-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
38 วัดจุมเเพง 14-18 กุมภาพันธ์ 2560  ต.สามสวน อ.บ้านเเท่น จ.ชัยภูมิ
39 วัดโนนชัย 29 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560  ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
40 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 9- 18 เมษายน 2560 ต.กุดชุมเเสง อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ
41 วัดสามัคคีธรรม 10-16 เมษายน 2560  ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
42 วัดราษฏร์อรุณ(บางมั่น) 9-16 เมษายน 2560 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
43 วัดเม็งราย 1-3 มกราคม 2560 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
44 วัดราษฎร์นิยม 17-19 มกราคม 2560 ต.เเม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
45 วัดสันป่าม่วง 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เเม่ข้าวต้ม. อ.เมือง จ.เชียงราย
46 วัดโป่งทรายคำ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เเม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
47 วัดสันคะมอก 29-31 มีนาคม 2560 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
48 วัดบ่อหิน 5-7 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
49 วัดหนองเต่าคำ 10-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
50 วัดต้นผึ้ง 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
51 วัดป่าขาม 23-26 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
52 วัดราษฏร์รื่นรมย์(วัดบ่อเสียด) 20-24 ธันวาคม 2559 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
53 วัดหนองกระทุ่ม 6-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.โป่งเเดง อ.เมือง จ.ตาก
54 วัดสว่างอารมณ์ 13-17 มกราคม 2560 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
55 วัดโพธิ์สว่าง 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.สีชมพู อ.นาเเก จ.นครพนม
56 วัดโคกสว่างวนาราม 14-16 มกราคม  2560 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
57 วัดนาม่วง 27-29 มกราคม 2560 ต.โคกหินแฮ๋ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
58 วัดทุ่งศรีสองเมือง(ธรรมยุต) 26 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
59 วัดหนองตะครอง 28 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
60 วัดเเสนสุข 29 ธันวาคม 2559 - 7 มกราคม 2560 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
61 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 10-14 เมษายน 2560 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
62 วัดด่านใน 22-30 มกราคม 2560 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
63 วัดโตนด 29 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
64 วัดสระวารี 28 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
65 วัดทุ่งมน 11-16 เมษายน 2560 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
66 วัดหนองปล้อง 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
67 วัดตะเคียนทอง 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
68 วัดหนองมะค่า 25 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
69 วัดตำแย 8-16 เมษายน 2560 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
70 วัดไทยสามัคคี 11-15 เมษายน 2560 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
71 วัดกุดขมิ้น 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
72 วัดมงคลสุจริตธรรม(วัดเนินตะโก) 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
73 วัดตากฟ้า(พระอารามหลวง) 30 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
74 วัดห้วยดุก 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
75 วัดด่านช้าง 27 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
76 วัดศรีอุทุมพร(หลวงพ่อจ้อย) 29 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
77 วัดสลีพุทธาราม 31 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
78 วัดฝายเเก 29 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
79 วัดหนองเสม็ดวนาราม 25-31 มกราคม 2560 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินเเดง จ.บุรีรัมย์
80 วัดโคกเบง 29 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
81 วัดหนองไม้งาม 28 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
82 วัดกระเดื่อง 28 ธันวาคม 2559 -3 มกราคม 2560 ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
83 วัดจตุคามมัชฌิมาราม(โคกกลาง) 28 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
84 วัดสุวรรโณภาส 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมเเก้ว จ.ปทุมธานี
85 วัดหนองกุ่ม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
86 วัดหนองเสือ(วัดนิคมสามัคคี) 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
87 วัดทะมะดอนเสือหมอบ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
88 วัดโปร่งสะเดา 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เขาไม้เเก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
89 วัดโนนฝาวพุทธาราม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
90 วัดศักดิ์ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
91 วัดม่อนป่าสัก 18-19 มกราคม 2559 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
92 วัดลำปี 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
93 วัดบ้านบกปุย 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
94 วัดหนองเครือซูด 26 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
95 วัดยางขาว(ยางขาวสุทธาวาส) 24 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
96 วัดเกาะเเก้วลำประดา 27 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
97 วัดหาดมูลกระบือ 27 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
98 วัดคลองน้อย 26 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
99 วัดกระทุ่มน้ำเดือด 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
100 วัดวังยาง 29 ธันวาคม 2559 - 7 มกราคม 2560 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
101 วัดย่านยาว 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.วังฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
102 วัดวังพรม 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
103 วัดหนองขอน 25 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
104 วัดถ้ำเสือ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560 ต.เเก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
105 วัดขุนตรา 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
106 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดหนองใหญ่) 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560  ต.ลาดเเค อ.ชนเเดน จ.เพชรบูรณ์
107 วัดโป่งบุญเจริญ 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
108 วัดดงเหล็ก 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
109 วัดศรีประชาธรรม 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
110 วัดเสลินทราราม 30 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
111 วัดศรีเทพ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
112 วัดบ้านโคกรังน้อย 27 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
113 วัดตีบใต้ 26 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
114 วัดยางโพธิ์พัฒนาราม 29 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
115 วัดต้นม่วงคีรี 2 -5 มีนาคม 2560 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
116 วัดทิพโสต 2-6 มีนาคม 2560 ต.ดอนกลาง อ.โกสกุมพิสัย จ.มหาสารคาม
117 วัดโพธาราม 31 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
118 วัดรังษี 2-4 มกราคม 2560 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
119 วัดฟ้าหยาด 10 - 12 ธันวาคม 2559 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
120 วัดป่าจันทวนาราม 24-26 ธันวาคม 2559 ต.ห้องเเซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
121 วัดบ้านหงาว 25 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
122 วัดชำสมอ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.กองดิน อ.เเกลง จ.ระยอง
123 วัดเขาน้อย 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง
124 วัดคลองน้ำดำ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองไร่ อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง
125 วัดเขาหินเเท่น 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
126 วัดบ้านเก่าต้นมะค่า 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
127 วัดบ้านบึง 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
128 วัดสุวรรณคีรี 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
129 วัดหนองจอก 27  มกราคม - 4  กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
130 วัดป่าสันติพุทธาราม 30  มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
131 วัดยางหัก 28 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2560 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
132 วัดพุเกตุ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
133 วัดห้วยหมู 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
134 วัดบ่อหวี 11-17 เมษายน 2560 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
135 วัดซับไทร 27 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
136 วัดเจริญธรรม 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
137 วัดภูนเรศ 1-5 ธันวาคม 2559 ต.เเม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
138 วัดศรีวิชัยวนาราม 24 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
139 วัดจันทร์สว่าง 24-30 ธันวาคม 2559 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
140 วัดสะอาง 2-4 มกราคม 2560 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
141 วัดสว่างวารีรัตนาราม(วัดป่าอำเภอน้ำเกลี้ยง) 14-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
142 วัดหนองดุมวนาวาส 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
143 วัดป่าเวฬุวัน 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านเเข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
144 วัดเเจ้ง 28-31 มกราคม 2560 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
145 วัดบ้านหลุบเลา 2-6 กุมภาพันธ์ 2560  ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
146 วัดซับสมบูรณ์ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว
147 วัดโนนผาสุก(เหนือ) 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว
148 วัดภูเงิน 25 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์  2560 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
149 วัดเจริญธรรม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เจริญธรรม อ.วิหารเเดง จ.สระบุรี
150 วัดขอนชะโงก 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองเเค จ.สระบุรี
151 วัดป่านาบุญ 27 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
152 วัดใหม่คลองต่าง 29 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
153 วัดสระบัวก่ำ 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
154 วัดประชุมสงฆ์ 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
155 วัดดารา 21-29 มกราคม 2560 ต.ตะคำ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
156 วัดขวาง 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
157 วัดศรีพนมฯ 3-12 มีนาคม 2560 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
158 วัดวิภาวดีวนาราม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
159 วัดฉันเพล 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินนริทร์ จ.สุรินทร์
160 วัดนาโพธิ์ 9-18 ธันวาคม 2559 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
161 วัดป่าชุมพลบุรี 1-3 มกราคม 2560 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
162 วัดประชาสามัคคี 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
163 วัดอภิรักษ์สุขวนาราม 3-10 มีนาคม 2560 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
164 วัดสะเดารัตนาราม 14-20  กุมภาพันธ์ 2560 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
165 วัดประสพสุข 28 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560  ต.บุฤๅษี อ.เมือง จ.สุรินทร์
166 วัดประชาสามัคคี(วัดหลวงปู่จันทร์) 27 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
167 วัดโมฬีวงษา 29 ธันวาคม 2559 -3 มกราคม 2560 ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
168 วัดหนองคูน้อย 30 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
169 วัดศรีหนองปลาขาว 10-16 เมษายน 2560 ต.ขอนเเตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
170 วัดสมหมายวราราม 2-4 มีนาคม 2560 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
171 วัดป่าดอนเเท่นทราย 4-8 มกราคม 2560 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
172 วัดบ้านบอนทุ่ง 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
173 วัดศาลาคำวชิราภรณ์ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
174 วัดเจริญชัย 5-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
175 วัดทุ่งสว่างราษฎร์บำรุง 24-27 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
176 วัดดาวดึงษ์ 25 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต..หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
177 วัดโบสถ์ 26 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โพธิ์ม่วงพันธิ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
178 วัดสุวรรณาราม 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
179 วัดศรีบุญเรือง 29 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
180 วัดสุริยาเย็น 2-4 มกราคม 2560 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
181 วัดวารีศรีสะอาด 23-29 ธันวาคม 2559 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
182 วัดกองโค 29 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
183 วัดคลองกะพั้ว 11-15 เมษายน 2560 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
184 วัดวังถ้ำ 8-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
185 วัดเขาลูกช้าง 29 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
186 วัดเจ้าวัด 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
187 วัดสุวรรณคีรี(ควนมูสัง) 2-5 มีนาคม 2560 ต.จูปิง รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
188 วัดอาร์คันซอร์พุทธวนาราม 15-17 มิถุนายน 2560 FORT SMITH ARKANSAS ประเทศสหรัฐอเมริกา
Last Updated on Sunday, 05 February 2017 15:19