งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562(xls) Print
Written by Administrator   
Friday, 07 September 2018 20:28

Download File Excel (122 kb.) : www.pidthong.com_2562.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

(ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดประยงค์กิตติวนาราม 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
2 วัดเพลง (กลางสวน) 14 - 21 กรกฎาคม 2562 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
3 วัดขันติเมตตา (หนองผู้เฒ่า) 31 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
4 วัดพุใหญ่เจริญธรรม 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
5 วัดทุ่งนาคราช 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
6 วัดดอนทองวราราม 13 - 15 เมษายน 2562 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 วัดป่าบ้านหม้อ 9 - 17 มีนาคม 2562 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
8 วัดวังคำ 16 - 21 พฤษภาคม 2562 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
9 วัดโนนวังทองสามัคคีธรรม 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
10 วัดบูรพา 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
11 วัดยอดพระธรรมน้ำทิพย์ 14 - 18 พฤศจิกายน 2561 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
12 วัดป่าช้างแก้ว 28 - 30 ธันวาคม 2561 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
13 วัดสว่างศรีบุญเรือง 23 - 26 มีนาคม 2562 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
14 วัดสว่างหัวนาคำ 4 - 10 มีนาคม 2562 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
15 วัดโกสัมพี 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร
16 วัดปางมะค่า 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
17 วัดเจริญสุข 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
18 วัดทุ่งหญ้าคา 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
19 วัดรวงผึ้งพัฒนาราม 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
20 วัดท่าข้ามสามัคคี 6 - 15 เมษายน 2562 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
21 วัดคอปล้อง 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
22 วัดทุ่งเศรษฐี 25 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
23 วัดเทวาพิทักษ์ (สระแห้ง) 6 - 14 เมษายน 2562 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
24 วัดฟากทุ่ง 29 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
25 วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา 3 - 7 มีนาคม 2562 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
26 วัดตาลเรียง 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
27 วัดป่าเทพนิมิต 27 - 31 มีนาคม 2562 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
28 วัดท่ายาราม 9 - 12 เมษายน 2562 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
29 วัดป่าดอยเเสงธรรม 15 - 17 มีนาคม 2562 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
30 วัดสุนทราวาส 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
31 วัดเนินมะหาด 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
32 วัดเขารูปช้าง 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
33 วัดเขาพริก 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
34 วัดเทพพนาราม 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
35 วัดทุ่งยายดำ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
36 วัดสมานสามัคคี 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
37 วัดวีระโชติธรรมาราม 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คลองหลวงเเพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
38 วัดสระไม้เเดง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
39 วัดท้าวอู่ไท 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
40 วัดอัมพวัน ก.ม. 7 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
41 วัดป่าเจริญธรรม 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
42 วัดเขามะกรูด 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
43 วัดมงคลสวัสดิ์ (เม้าสุขขา) 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
44 วัดเนินกระบก 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
45 วัดปากน้ำ ศรีราชา 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
46 วัดหนองม่วง 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
47 วัดหนองจอกธรรมาราม 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท
48 วัดอรัญญิก 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.เเพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
49 วัดหนองปลิง 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
50 วัดบูรพาราม 28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
51 วัดอัมพวัน 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
52 วัดแถวอรัญญา 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
53 วัดเกาะหมาก 7 - 10 มีนาคม 2562 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
54 วัดชนะจินดาราม 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
55 วัดซับประสิทธิ์ 3 - 9 พฤษภาคม 2562 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
56 วัดป่าสามัคคีธรรม 9 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
57 วัดธรรมสถาน 25 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
58 วัดชัยภูมิวนาราม 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
59 วัดสมสะอาด 9 - 11 มีนาคม 2562 ต.คูเมือง อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ
60 วัดมุจลินทาราม 9 - 17 เมษายน 2562 ต.ช่องไม้เเก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
61 วัดเขาเจดีย์ 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
62 วัดปังหวาน 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ปังหวาน อ.พะโต้ะ จ.ชุมพร
63 วัดหนองเเว่น 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เเม่จัน อ.เเม่จัน จ.เชียงราย
64 วัดสันปูเลย 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บ้านด้าย อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
65 วัดเมืองกาญจน์ 6 - 9 มีนาคม 2562 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
66 วัดผ้าขาวป้าน 18 - 21 พฤษภาคม 2562 ต.เวียง อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย
67 วัดสันป่าบง 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
68 วัดสันกองพัฒนาราม 12 - 14 ธันวาคม 2561 ต.โรงช้าง อ.ป่าเเดด จ.เชียงราย
69 วัดดงมะคอเเลน 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย
70 วัดร่องดู่  อุดมสมพร  ทองธรรมชาติ 1 - 7 มีนาคม 2562 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
71 วัดรุ่งเรือง 22 - 25 ธันวาคม 2561 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
72 วัดหัตถีวนาราม (วัดบ้านโป่งช้าง) 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
73 วัดป่าอ้อร่มเย็น 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.นางเเล อ.เมือง จ.เชียงราย
74 วัดห้วยปลากั้ง 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
75 วัดสันติคีรีญาณสังวราราม 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
76 วัดใหม่มงคล 20 - 25 มีนาคม 2562 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
77 วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง 21 - 23 ตุลาคม 2561 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
78 วัดคีรีบรรพต 5 - 10 พฤศจิกายน 2561 ต.เเม่เเรม อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่
79 วัดน้ำตกเเม่สา 5 - 10 พฤศจิกายน 2561 ต.เเม่เเรม อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่
80 วัดสามัคคีธรรม 26 มกราคม 2562 ต.ขี้เหล็ก อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่
81 วัดปงไคร้ 28 - 30 ตุลาคม 2561 ต.โป่งเเยง อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่
82 วัดบ้านวาก (ศรีลอมเมือง) 1 - 5 มกราคม 2562 ต.ออนกลาง อ.เเม่ออน จ.เชียงใหม่
83 วัดป่าดอยเเสงธรรมญาณสัมปันโณ (ธรรมยุต) 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เเม่นาวาง อ.เเม่อาย จ.เชียงใหม่
84 วัดดับภัย (บ้านทุ่งละคร) 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
85 วัดขามสุ่ม 20 - 21 มกราคม 2562 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
86 วัดกองลม 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
87 วัดเจดีย์เเม่ครัว 7 - 10 มีนาคม 2562 ต.เเม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
88 วัดฮ่องกอก (ดวงดี) 8 - 10 มีนาคม 2562 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
89 วัดหนองบัว 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
90 วัดดอยแก้วเทพเนรมิต 27 - 29 ธันวาคม 2561 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
91 วัดอรัญญิกวนาราม 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก
92 วัดบุหัวเเหวน 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 
93 วัดคลอง 1 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
94 วัดใหม่พงษ์โสภณ (วัดคลอง 2) 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
95 วัดเตยน้อย 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
96 วัดจรูญเวสม์ธรรมาราม 29 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
97 วัดบ้านห้วยทราย 15 - 17 มีนาคม 2562 ต.โพนเเพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
98 วัดศรีบรรทม 10 - 13 มีนาคม 2562 ต.นาคู่ อ.นาเเก จ.นครพนม
99 วัดป่าศรัทธารวม 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองสังข์ อ.นาเเก จ.นครพนม
100 วัดโนนรัง 8 - 10 มีนาคม 2562 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
101 วัดศรีมงคล 9 - 11 มกราคม 2562 ต.หนองเเวง อ.บ้านเเพง จ.นครพนม
102 วัดสว่างศิลาวาส 6 - 8 มีนาคม 2562 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
103 วัดบ้านงิ้ว 29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
104 วัดป่าประชาชุมพวง (ธ) 12 - 20 เมษายน 2562 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
105 วัดปรางค์น้อย 1 - 3 มกราคม 2562 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
106 วัดหนองบง 26 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
107 วัดดอนตะเเบง 27 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
108 วัดหนองนาดี 28 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
109 วัดหัวทำนบ 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
110 วัดหญ้าคาเหนือ 29 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
111 วัดโนนตะกั่ว 29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
112 วัดโพธิ์ศรีวราราม 28 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
113 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนาดอนบก) 30 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
114 วัดวงษ์สรยา 11 - 18 เมษายน 2562 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
115 วัดป่าใหญ่เกษร 10 - 13 มกราคม 2562 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
116 วัดป่ามงคลธรรม 26 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
117 วัดวังมะนาว 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
118 วัดถ้ำพรหมประดิษฐ์ 29 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
119 วัดหนองขวาง (ราษฎร์สันติธรรม) 28 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
120 วัดเกาะเเก้วคงคาราม 27 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
121 วัดใหม่ทรงธรรม 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
122 วัดมาบประดู่ 27 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
123 วัดหนองบัว 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
124 วัดคลองส่งน้ำ 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
125 วัดกุดหัวช้าง 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
126 วัดหนองพยอม 16 - 24 มีนาคม 2562 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
127 วัดป่าหวาย 4 - 12 พฤษภาคม 2562 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
128 วัดเขาดิน 10 - 17 พฤษภาคม 2562 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
129 วัดนิคมคีรี 19 - 22 ธันวาคม 2561 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
130 วัดทะเล 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
131 วัดเขาเหล็ก 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
132 วัดไสมะนาว 7 - 14 มีนาคม 2562 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
133 วัดเตาปูน 22 - 23 มีนาคม 2562 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
134 วัดมะขาม 10 - 12 พฤษภาคม 2562 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
135 วัดแคทราย 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
136 วัดล้ำเจริญ 29 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
137 วัดเทพมรกต (วัดเเม่ชี) 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
138 วัดสองพี่น้อง 29 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ด่าช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
139 วัดใหม่หนองกรด 27 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
140 วัดใหม่วารีเย็น 27 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
141 วัดมอสวรรค์วนาราม 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.เเม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
142 วัดทุ่งทอง 27 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
143 วัดหนองกะเปา 29 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
144 วัดยางป่า 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
145 วัดรัตนานุภาพ 6 - 12 พฤษภาคม 2562 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
146 วัดวังผา 2 - 6 มีนาคม 2562 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
147 วัดดู่สุวรรณาราม 8 - 10 เมษายน 2562 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
148 วัดป่าลาน 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
149 วัดร้องเเง 30 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
150 วัดป่าตอง 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
151 วัดดอนมูล 28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
152 วัดโพธาราม 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
153 วัดป่าหนองงิ้วหนองไทร 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
154 วัดอิสาณ 30 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
155 วัดตาด่าน 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
156 วัดราษฎร์บำรุง 3 - 9 มีนาคม 2562 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
157 วัดชัยศรี 17 - 21 มกราคม 2562 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
158 วัดบ้านสีชวา 11 - 17 เมษายน 2562 ต.พไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
159 วัดป่าสามัคคีธรรม 17 - 23 ธันวาคม 2561 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
160 วัดป่าสระขวัญ 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
161 วัดป่าศรีนางกุล 26 - 31 มีนาคม 2562 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
162 วัดดอนศิลาราม 30 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
163 วัดพระธรรมกาย 7 กรกฎาคม 2562 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
164 วัดบ่อทองหลาง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เเม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
165 วัดห้วยสามพันนาม 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
166 วัดพุทธาราม 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เขาไม้เเก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
167 วัดป่าประดู่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
168 วัดทุ่งยาว 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
169 วัดหัวควน (วัดพ่อท่านหยวก) 1 - 9 มีนาคม 2562 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
170 วัดราษฏร์สโมสร (โตนดิน) 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
171 วัดศรัทธาราม (วัดมะรุ่ย) 21 - 30 เมษายน 2562 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
172 วัดพังดาน 11 - 15 เมษายน 2562 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
173 วัดควนเผยอ 7 - 15 เมษายน 2562 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพยูน จ.พัทลุง
174 วัดควนเเสวง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.โคกทราย อ.ป่าดอน จ.พัทลุง
175 วัดบ่วงช้าง 16 - 23 มีนาคม 2562 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
176 วัดบึงประดู่ 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ทับหมัน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร
177 วัดวังบงก์ 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
178 วัดหนองแขม 26 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
179 วัดทุ่งประพาส 28 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
180 วัดโพธิ์เงิน 26 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
181 วัดเกาะแก้ว 25 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
182 วัดหนองต้นไทร 25 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
183 วัดราษฎร์นิยม 27 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
184 วัดวังขี้เหล็ก 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
185 วัดท่าทองน้อย (บ้านน้อยท่าทอง) 28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
186 วัดบึงบ้านเก่า 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
187 วัดบ้านน้อย 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
188 วัดบางประจันต์ (วัดวังไคร้) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
189 วัดเนินหนองโสน (เขาเจ้าราม) 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
190 วัดยางน้ำกลัดเหนือ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
191 วัดราชพฤกษ์ 15 - 20 ตุลาคม 2562 ต.หนองเเม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
192 วัดเขาน้อยสามัคคีธรรม 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ลาดเเค อ.ชนเเดน จ.เพชรบูรณ์
193 วัดหัวถนน 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
194 วัดสว่างอารมณ์ 28 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
195 วัดป่ายางกุด 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
196 วัดละหาน 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
197 วัดแสงมณีเจริญธรรม 9 - 15 เมษายน 2562 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
198 วัดหนองไม้สอ 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
199 วัดน้ำชุนวารี 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
200 วัดใหม่ไทยพัฒนา 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
201 วัดศรีชมชื่น 24 - 30 ธันวาคม 2561 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
202 วัดพระธาตุปูเเจ 16 - 20 มีนาคม 2562 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
203 วัดผาหมูสามัคคี 24 - 26 มกราคม 2562 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
204 วัดศรีมหาโพธิ์ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คันธารราษฏร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
205 วัดโพธิ์ศรีเเกดำ 12 - 15 เมษายน 2562 ต.เเกดำ อ.เเกดำ จ.มหาสารคาม
206 วัดป่าหนองชาด 8 - 17 มีนาคม 2562 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
207 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 11 - 16 มีนาคม 2562 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
208 วัดบ้านเก่าใหญ่ 5 - 7 เมษายน 2562 ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
209 วัดเมืองเสือสุขุมาราม 15 - 17 มีนาคม 2562 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
210 วัดวังยาววารี 9 - 13 มกราคม 2562 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
211 วัดเวฬุวัน (บ้านโคกสูง) 12 - 14 เมษายน 2562 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
212 วัดบ้านเเพะ 22 - 24 มีนาคม 2562 ต.บ้านกาศ อ.เเม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
213 วัดดงเย็น 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ต.นาโส อ.กุดชุม จ.ยโสธร
214 วัดสว่างอารมณ์ 8 - 10 มีนาคม 2562 ต.ห้วยเเก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
215 วัดขาทราย 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
216 วัดป่าหนองบัวแดง 25 - 27 มกราคม 2562 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
217 วัดโพธิ์ไทร 22 - 26 ธันวาคม 2561 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
218 วัดบาละ 17 - 26 กันยายน 2562 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
219 วัดทุ่งสว่างดำรงธรรม 10 - 14 มีนาคม 2562 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
220 วัดสว่างทุ่งรังษี 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
221 วันจันทราราม 10 - 12 เมษายน 2562 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
222 วัดอินทาราม 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
223 วัดป่าโนนรัง 10 - 12 เมษายน 2562 ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
224 วัดโคกข่า 30 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
225 วัดบ้านคูดินทราย 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
226 วัดบ้านหนองเรือ 7 - 9 มิถุนายน 2562 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
227 วัดอุดรเหล่าอารีย์ 13 - 16 เมษายน 2562 ต.วังขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
228 วัดมะค่าไทรงาม 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.กองดิน อ.เเกลง จ.ระยอง 
229 วัดถ้ำสุวรรณภูผา (สี่เเยกพัฒนา) 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
230 วัดหนองไร่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
231 วัดหนองโกเจริญธรรม 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
232 วัดยางคู่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
233 วัดห้วยไม้เต็ง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
234 วัดพิกุลทอง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
235 วัดหนองบัว 27 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
236 วัดดอนไชย 20 - 23 มกราคม 2562 ต.เเม่สุก อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง
237 วัดไผ่ปง 26 - 28 มีนาคม 2562 ต.เมืองใหม่ อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง
238 วัดสะเลียมหวาน 14 - 16 มีนาคม 2562 อ.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
239 วัดบ้านป่าม่วง 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
240 วัดนาบอน 2 - 5 เมษายน 2562 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
241 วัดป่าป๋อ 18 - 20 มกราคม 2562 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
242 วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
243 วัดแม่ยาก ดวงดี 5 - 9 ธันวาคม 2561 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
244 วัดหนองเรือ 14 - 16 มีนาคม 2562 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน
245 วัดป่าตันเจริญธรรม 26 - 31 ธันวาคม 2561 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน
246 วัดเครือหงษ์ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
247 วัดจอมศรี 25 - 27 มกราคม 2562 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
248 วัดป่าหนองติม 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
249 วัดหนองบอน 1 - 3 มีนาคม 2562 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
250 วัดบ้านกลางป่าใหญ่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.สมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
251 วัดบ้านแดง 14 - 16 เมษายน 2562 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
252 วัดบ้านโนนพยอม 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
253 วัดวนาสวรรค์ 1 - 4 มีนาคม 2562 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
254 วัดบ้านขะยูง 31 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
255 วัดบ้านตะเเบง 11 - 14 พฤษภาคม 2562 ต.ห้วยตึ้กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
256 วัดบ้านกอก 12 - 14 เมษายน 2562 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
257 วัดบ้านหัวดง 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
258 วัดบ้านโต๊ะ 18 - 19 มกราคม 2562 ต.โพธิ์ชัย  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
259 วัดศรีบุญเรือง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.นาเเต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
260 วัดเจริญราษฏร์บำรุง 11 - 17 มีนาคม 2562 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
261 วัดไผ่ล้อม 8 - 12 เมษายน 2562 ต.ไร่ อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร
262 วัดศรีรัตนาราม 6 - 8 เมษายน 2562 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
263 วัดโพนยางคำ 6 - 10  กุมภาพันธ์ 2562 ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร
264 วัดทุ่งรวงทอง 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
265 วัดม่วงวิลาลัย 1 - 5 มีนาคม 2562 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
266 วัดโคกม่วง 1 - 10 มีนาคม 2562 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
267 วัดช้างคลอด 15 - 20 มีนาคม 2562 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
268 วัดสร่างโศก (วัดมอญ) 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
269 วัดท่าไม้ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มเเบน จ.สมุทรสาคร
270 วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
271 วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
272 วัดทับทิมสยาม 05 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
273 วัดทรัพย์ตะเคียน 15 - 20 มกราคม 2562 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
274 วัดโนนประดู่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
275 วัดเพชรพนานิคม 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
276 วัดป่าหนองขาม 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
277 วัดโนนเมือง (บ้านโนน) 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
278 วัดหนองใหญ่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
279 วัดท่าช้างประชาสรรค์ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
280 วัดภูน้ำเกลี้ยง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บ้านไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
281 วัดโป่งมงคล 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ถ้ำมะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
282 วัดหนองหว้า 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
283 วัดโคกสะอาด 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
284 วัดดอนกะเชา 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
285 วัดหัวป่า 2 - 10 มีนาคม 2562 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
286 วัดหนองเฒ่า 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
287 วัดดอนจันทร์ 20 - 26 พฤศจิกายน 2561 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
288 วัดบ่อแปดร้อย 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
289 วัดดงอู่ทอง 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
290 วัดบวรศิริธรรม (เขามอ) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
291 วัดหัวทำนบ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
292 วัดจันทาวาส 8 - 16 พฤษภาคม 2562  ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
293 วัดถ้ำเขากอม 6 - 16 เมษายน 2562 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
294 วัดกาฬสินธุ์ 26 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
295 วัดถ้ำสมิงพราย (วัดเทพ) 12 - 14 มีนาคม 2562 ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิยม จ.สุราษฏร์ธานี
296 วัดบ้านดู่ 30 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
297 วัดสุริโย 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
298 วัดไทยเดิมโพธิธรรม 29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
299 วัดพัฒนาสามัคคี (วัดน้อย) 11 - 13 เมษายน 2562 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
300 วัดศิริมงคล 29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
301 วัดโสดารามบ่อน้ำใส 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
302 วัดสีหะลำดวน(ธรรมยุต) 7 - 11 เมษายน 2562 ต.สระเเงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
303 วัดแท่นศิลา 11 - 15 เมษายน 2562 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์
304 วัดป่าศาลาธรรมาราม 10 - 14 เมษายน 2562 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
305 วัดโพธิ์ศรีอนงคาราม 3 - 10 มกราคม 2562 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
306 วัดนาโพธิ์ 24 - 28 ตุลาคม 2561 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
307 วัดสุธรรมนิมิตร (วัดท่า) 29 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย
308 วัดสามัคคีเจริญธรรม 11 - 17 เมษายน 2562 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
309 วัดโนนสง่า 31 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
310 วัดเวฬุวัน 29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.บ้านฝาง อ.สระไคร จ.หนองคาย
311 วัดบูรพา 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
312 วัดชัยชนะวิทยาราม 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
313 วัดเเก้วพิจิตร 11 - 15 มีนาคม 2562 ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
314 วัดชัยสะอาด 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
315 วัดโพธิ์ชัย 28 - 31 ธันวาคม 2561 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
316 วัดโพธิ์ทอง 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.อยุธยา
317 วัดพรานนก 28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.อยุธยา
318 วัดป่าหนองกุง (วัดนาหว้า) 21 - 29 ธันวาคม 2561 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
319 วัดบ้านลืออุทธาทิพย์ 18 - 20 มกราคม 2562 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
320 วัดสี่แยกแสงเพชร 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
321 วัดโนนหนามแท่ง 20 - 22 เมษายน 2562 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
322 วัดมงคลนาราม 4 - 9 มกราคม 2562 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
323 วัดบูรพาราม 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
324 วัดจอมมะณีย์ 10 - 18 เมษายน 2562 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
325 วัดดงสระพังทอง 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
326 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
327 วัดโนนคูณ 9 - 14 เมษายน 2562 ต.สร้างเเป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
328 วัดโนนตูมสราราม (วัดป่าดงหนองตาล) 10 - 15 เมษายน 2562 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
329 วัดป่าตูมทองวนาราม 14 - 20 ตุลาคม 2562 ต.บ้านจันทร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
330 วัดอรัญญเขต 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
331 วัดเเสงสว่าง 25 - 29 มีนาคม 2562 ต.เเสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
332 วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
333 วัดธาตุโพธิ์ชัย 12 - 17 เมษายน 2562 ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
334 วัดไผ่ลูกช้าง 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
335 วัดทุ่งป่ากระถิน 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
336 วัดนาโปร่ง (ม่อนถ้ำชัยมงคล) 25 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
337 วัดโป่งข่อย 28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
338 วัดคำแม่มุ่ย 14 - 16 มีนาคม 2562 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
339 วัดป่าเรไรรัตนาราม 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
340 วัดโนนสว่าง 2 - 4 มกราคม 2562 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดเเดง จ.อุบลราชธานี
341 วัดศรีบูรพา 11 - 12 เมษายน 2562 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
342 วัดนามนใต้ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
343 วัดศรีบุญเรือง 21 - 22 มีนาคม 2562 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
344 วัดห้วยหมากน้อย 18 - 20 มกราคม 2562 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
345 วัดบ้านหนองไผ่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
346 วัดโนนหล่อง 4 - 6 มกราคม 2562 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
347 วัดภูทอง 21 - 23 มีนาคม 2562 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
348 วัดโพธิธรรม โอเลซุนต์ 2 มิถุนายน 2562     ประเทศนอร์เวย์
349 วัดเดื่อลอใต้ 21 - 22 เมษายน 2562 เอิ่งกาดฟ้า เชียงตุง ประเทศพม่า
350 วัดศรีอินทราอตุลา 7 กรกฎาคม 2562 Copthorne Bank, Copthorne Crawley, RH10 3JD ประเทศอังกฤษ
351 วัดเนรัญชราวาส 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562     ประเทศอินเดีย
352 วัดสัทธาธรรม 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 San Antonio Texas USA
Last Updated on Thursday, 22 August 2019 22:49