งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563(xls) Print
Written by Administrator   
Saturday, 17 August 2019 18:09

**ช่วงนี้ บางวัดอาจมีเลื่อนการจัดงาน รบกวนติดต่อทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ**


Download File Excel (123 kb.) : www.pidthong.com_2563.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

(ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดเกาะลันตา 18 - 22 มีนาคม 2563 ต.เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
2 วัดม่วง 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงหลักสอง เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร
3 วัดพระธาตุโป่งนก 18 - 26 มกราคม 2563 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
4 วัดหินดาดผาสุการาม 29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
5 วัดศรีเกษตราราม 12 - 18 มกราคม 2563 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
6 วัดป่าเเดง 20 - 22 มีนาคม 2563 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
7 วัดธรรมพิทักษ์ 28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
8 วัดมาบมะโมง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
9 วัดหนองจอกพัฒนาราม 26 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
10 วัดท่าข้ามสามัคคี 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
11 วัดมอสำราญ 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
12 วัดหนองไม้เเดง 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
13 วัดทุ่งมหาศาล 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
14 วัดหินชะโงก 18 - 26 มกราคม 2563 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
15 วัดคลองราษฎร์เจริญ 27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
16 วัดโขมงหัก 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
17 วัดหนองใหญ่ปางช่างยม 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
18 วัดทรายทองวนาราม 29 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
19 วัดบ้านใหม่สามัคคี 30 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
20 วัดโพธิ์ศรีสำราญ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนเเก่น
21 วัดโนนพลทอง 16 - 19 มีนาคม 2563 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนเเก่น
22 วัดทองประสิทธิ์ 4 - 8 มีนาคม 2563 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนเเก่น
23 วัดประชาอุทิศพัฒนาราม 30 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.หนองเเดง อ.สีชมพู จ.ขอนเเก่น
24 วัดป่าพรหมประชานิมิต 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนเเก่น
25 วัดโสภารัตนาราม 27 - 30 ธันวาคม 2562 ต.กุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
26 วัดเขาช่องโกรน 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองชิ่ม อ.เเหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
27 วัดเเพร่งขาหยั่ง 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
28 วัดหนองบอน 22 - 30 มกราคม 2563 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
29 วัดดงจิก 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
30 วัดทับนคร 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
31 วัดป่าพรหมยาน 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
32 วัดหนองน้ำขาว 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
33 วัดท่าไม้แดง 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
34 วัดทับบริบูรณ์ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
35 วัดบวรราษฎร์บำรุง 23 - 31 มกราคม 2563 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
36 วัดสำนักขาม 18 - 26 มกราคม 2563 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
37 วัดเนินสัก 23 - 29 มกราคม 2563 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
38 วัดหนองแขม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
39 วัดดอนกะพี้ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
40 วัดทรายมูล 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านบัว  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
41 วัดบูรณาราม 29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
42 วัดสว่างปุญญาวาส (วัดโคกล่าม) 24 - 29 มีนาคม 2563 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
43 วัดโนนจำปาทอง 19 - 22 ธันวาคม 2562 ต.ทุ่งนาเสา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
44 วัดเวฬุวัน 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
45 วัดโนนคร้อเหนือ 29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
46 วัดหนองม่วง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
47 วัดซับใหม่ 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
48 วัดหนองกระทุ่ม 26 - 31 ธันวาคม 2562 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
49 วัดหนองดง 29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
50 วัดวรญาติบำเพ็ญ 6 - 8 มกราคม 2563 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
51 วัดจักษุวนาราม 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
52 วัดหนองบัว 6 - 16 เมษายน 2563 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
53 วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ต.จันจว้าใต้ อ.เเม่จัน จ.เชียงราย
54 วัดเเม่ลาก 17 - 19 มกราคม 2563 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.เเม่จัน จ.เชียงราย
55 วัดหนองหล่ม 6 - 8 มีนาคม 2563 ต.เจดีย์หลวง อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย
56 วัดป่ายาง (ดอยสะโง้) 29 กุมภาพันธ์  - 2 มีนาคม 2563 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย
57 วัดศรีบุญเรือง 18 - 20 มกราคม 2563 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
58 วัดพระธาตุขุนทอง 10 - 12 มกราคม 2563 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
59 วัดใหม่สุขเกษม 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
60 วัดพระธาตุบ่อน้ำติ๊บ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
61 วัดสันต้นต้อง 22 - 24 ธันวาคม 2562 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
62 วัดดงเทพนิมิต 27 - 29 มีนาคม 2563 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
63 วัดฝั่งหมิ่น 13 - 15 มีนาคม 2563 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
64 วัดรองศาลา 26 - 28 ธันวาคม 2562 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
65 วัดป่าขันติอุดมธรรม 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
66 วัดป่าซางโพธิ์ทอง 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
67 วัดสบโป่ง 14 - 16 กุมภาพีนธ์ 2563 ต.เเม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
68 วัดเวียงมนมงคลนพาราม 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
69 วัดป่าส้าน 1 - 4 มีนาคม 2563 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
70 วัดมะองค์นก (ดงป่าลัน) 1 - 6 มีนาคม 2563 ต.ขี้เหล็ก อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
71 วัดป่าตึงงาม(ช้างหงส์) 23 - 26 มกราคม 2563 ต.บ้านเป้า อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
72 วัดดอยตะเเคง 13 - 16 มีนาคม 2563 ต.สบเปิง อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
73 วัดสว่างอารมณ์ 23 - 25 มีนาคม 2563 ต.เเม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
74 วัดชัยสถาน 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
75 วัดห้วยห้อม 15 - 16 มกราคม  2563 ต.เเม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
76 วัดบ้านหม้อ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
77 วัดดงมะไฟ 18 - 21 มีนาคม 2563 ต.โหล่ขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
78 วัดคลองเขาจันทร์ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
79 วัดราษฎร์รังสรรค์ (คลองชี) 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
80 วัดพระพุทธบาทดอยโล้น (สาขาวัดหนองป่าพง) 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
81 วัดบ้านล้อง 13 - 17 เมษายน 2563 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
82 วัดน้ำดิบ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
83 วัดประดาง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
84 วัดมหาวันวิเวก 28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.เเม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
85 วัดเจริญสุข (วัดคลอง33) 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
86 วัดเนินสูงสามัคคี  24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
87 วัดคลอง 3 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
88 วัดหนองแกเล็กสุวรรณาราม 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
89 วัดห้วยพระ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
90 วัดศรีบุญเรือง 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.หนองซน  อ.นาทม จ.นครพนม
91 วัดศรีบัวบาน 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
92 วัดศรีคุณเมือง 27 - 28 มกราคม 2563 ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
93 วัดประดิษฐ์บุปผาราม 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
94 วัดธาตุฝุ่น 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
95 วัดศรีผึ้งวิทยาราม 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
96 วัดเกาะแก้วอัมพวัน 20 - 23 มีนาคม 2563 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
97 วัดป่าประชาสันติ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
98 วัดฮองไฮ 26 - 29 มีนาคม 2563 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
99 วัดเหนือวิชัยพัฒนาราม 6 - 8 ธันวาคม 2562 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
100 วัดไร่แหลมทอง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
101 วัดเมืองยาง 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
102 วัดดอนไพล 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
103 วัดบ้านดอนน้อย 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
104 วัดป่าญาณสิทธาราม 26 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
105 วัดโนนระเวียง 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
106 วัดโนนตาเถร 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
107 วัดสระตอง 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
108 วัดตะคร้อ(เก่า) 12 - 16 เมษายน 2563 (เลื่อนจัดงาน) ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
109 วัดบ้านตูม 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
110 วัดดอนหวาย (สระสี่เหลี่ยม) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
111 วัดไผ่สีสุก 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
112 วัดเเก่งกลางดง 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2563 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
113 วัดโนนกระโดน 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
114 วัดพุทธนิคม 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
115 วัดลองตอง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
116 วัดกุดชะนวน 12 - 18 เมษายน 2563 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
117 วัดฝายหลวง 29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
118 วัดนาใหญ่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
119 วัดหนองตูมสามัคคีธรรม 27 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
120 วัดจันทร์ 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
121 วัดมัชฌิมวราราม(หนองจิก) 1 - 7 พฤษภาคม 2563 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
122 วัดนากุน 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
123 วัดสหกรณ์นิคมทุ่งสง 9 - 17 เมษายน 2563 (เลื่อนจัดงาน) ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
124 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง (เสม็ดเอน) 19 - 21 มีนาคม 2563 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
125 วัดเหมก 6 - 12 เมษายน 2563 (เลื่อนจัดงาน) ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
126 วัดโพธาราม 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
127 วัดพังสิงห์ 13 - 22 มีนาคม 2563 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
128 วัดสโมสรสันนิบาต(วัดนาแล) 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
129 วัดเทพมงคลทอง 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.เเม่วงก์ อ.เเม่วงก์  จ.นครสวรรค์
130 วัดคลองสำพรึง 26 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
131 วัดทุ่งทองสามัคคีธรรม 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
132 วัดดงน้อย 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
133 วัดโคกกว้าง 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
134 วัดเขาบ่อพลับ 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
135 วัดบวรประชาราษฎร์ (วัดใหม่หนองเบน) 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
136 วัดทรัพย์สวรรค์เจริญธรรม 26 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
137 วัดไทรใหญ่ 24 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
138 วัดสะแก 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
139 วัดพุทธปัญญา 24 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
140 วัดน้ำลาน 7 - 9 มกราคม 2563 ต.น้ำพาง อ.เเม่จริม จ.น่าน
141 วัดนาขาม 31 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
142 วัดนาวีวนาราม 26 - 29 ธันวาคม 2562 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
143 วัดท่าลี่ 5 - 7 มีนาคม 2563 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
144 วัดศรีบุญเรือง 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
145 วัดจิตตภาวันนที 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
146 วัดสุทธาวิลัย 11 - 17 เมษายน 2563 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
147 วัดบ้านสูงเนิน 1 - 9 มีนาคม 2563 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
148 วัดทรงศิรินาวาส(วัดบ้านปะเตียง) 11 -15 เมษายน 2563 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
149 วัดป่ามัน 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
150 วัดส้มป่อย 29 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
151 วัดสระเเก้วศิริวนาราม(ปอหู) 13 -15 เมษายน 2563 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
152 วัดหัวหนอง 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
153 วัดอัมพวนาราม (กลางหินโคนดง) 1 - 12 พฤศจิกายน 2562 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
154 วัดบุญช่วย 8 -14 เมษายน 2563 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
155 วัดป่าเทพพยัคฆภูมิ 17 -22 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
156 วัดป่าโคกสะอาด 30 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
157 วัดจตุราษฏร์บำรุง (บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่) 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
158 วัดศรีสุทธาราม 8 - 13 มีนาคม 2563 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
159 วัดไร่ใน 10 - 18 เมษายน 2563 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
160 วัดดอนสำราญ 23 - 31 มกราคม 2563 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
161 วัดคลองตามั่น 24 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
162 วัดป่าญาณวิสุทธาวาส 21 - 28 มกราคม 2563 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
163 วัดทุ่งหนองอ้อ 18 - 27 มกราคม 2563 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
164 วัดหนองไม้เอก 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
165 วัดป่าหนองใหญ่ 17 - 26 มกราคม 2563 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
166 วัดคลองขุด(วัดอรุณชลธาราม) 14-21 มิถุนายน 2563 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
167 วัดทุ่งนารี 22 - 30 มิถุนายน 2563 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
168 วัดท่าดินแดง 21 - 30 เมษายน 2563 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
169 วัดบ้านโตน 2 - 9 มีนาคม 2563 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
170 วัดบรรพตสุทธาราม (วัดวังเรือน) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
171 วัดหนองหวายไทยยาราม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
172 วัดเกาะแก้วสามัคคี 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
173 วัดบึงลี 26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
174 วัดหนองหัวปลวก 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
175 วัดพระพุทธบาทดงงู 11 - 19 เมษายน 2563 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
176 วัดดอนอภัย 26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
177 วัดม่วงหอม 26 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
178 วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต (วัดแก่งซอง) 27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
179 วัดนอก 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ท้อเเท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
180 วัดป่าเขากลิ้ง 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
181 วัดช้างแทงกระจาด 23 - 31 มกราคม 2563 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
182 วัดนาพรม 23 - 31 มกราคม 2563 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
183 วัดป่าเขารักษ์ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
184 วัดเขากระทิง 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
185 วัดรัตนาราม (ซับบอนล่าง) 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
186 วัดราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
187 วัดโคกยาว 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
188 วัดโบสถ์โพธิ์ทอง 26 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
189 วัดภูศรีสวรรค์ 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
190 วัดสันติธรรม 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
191 วัดป่าซับคำกอง 12 - 19 เมษายน 2563 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
192 วัดนาเฉลียง 11 - 17 เมษายน 2563 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
193 วัดศรีมงคล 9 - 13 เมษายน 2563 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
194 วัดแม่ยางพัฒนา 1 - 4 มกราคม 2563 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
195 วัดสลกธรรมาราม 6 - 8 มีนาคม 2563 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
196 วัดห้วยขอน 28 - 31 ธันวาคม 2562 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
197 วัดประชานิมิต 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองเเดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
198 วัดหนองซำข่า 31 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.หังดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
199 วัดสว่างอารมณ์ 21 - 25 มกราคม 2563 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 
200 วัดเเม่ปิง 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เเม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
201 วัดศิริมังคลาราม 12 - 15 เมษายน 2563 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
202 วัดป่าดอนธาตุ 1 - 3 พฤษภาคม 2563 ต.สงยาง อ.มหาขนะชัย จ.ยโสธร
203 วัดศรีมงคล 30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
204 วัดบ้านหนองศรีทอง 28 - 31 ธันวาคม 2562 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
205 วัดปทุมทองวนาราม 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
206 วัดป่าสุวรรณนิเทศ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เเวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
207 วัดกลาง 6 - 11 มีนาคม 2563 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
208 วัดหนองหว้า 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
209 วัดถ้ำเขาโบสถ์ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
210 วัดสีระมัน 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
211 วัดสมานมิตร 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
212 วัดหทัยนเรศวร์ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
213 วัดหนองกวางใหม่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
214 วัดเขางู 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
215 วัดหนองตาหลวง 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
216 วัดบ้านใหม่สามัคคี 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
217 วัดโคกม่วง 30 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
218 วัดหนองขามสามัคคยาราม 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
219 วัดลำสนธิ 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
220 วัดดงน้อยสุนทราราม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
221 วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม 10 -18 เมษายน 2563 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
222 วัดนากิ๋มเหนือ 28 - 30 ธันวาคม 2562 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
223 วัดสามัคคีบุญญาราม 1 - 7 มิถุนายน 2563 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
224 วัดนาเอี้ยง 18 - 20 มกราคม 2563 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
225 วัดยางอ้อยใต้เทพนิมิตมงคล 30 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
226 วัดสันคะยอม 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
227 วัดศรีปทุมภักดี 7 - 10 มีนาคม 2563 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
228 วัดศรีพิชัยมงคล 19 - 22 มีนาคม 2563 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
229 วัดป่าภูทอก 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง  จ.เลย
230 วัดบ้านนาดี 4 - 6 มีนาคม 2563 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
231 วัดตาดม 5 - 8 มีนาคม 2563 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
232 วัดบ้านหนองคู 3 - 8 กุมภาพันธ์  2563 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
233 วัดป่าโนนทราย (ธ) 26 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
234 วัดบ้านกอก (ฉัตรฟ้ากัญญาราม) 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
235 วัดโพธิ์ศรี 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
236 วัดสุพรรณหงษ์วนาราม 11 - 15 กุมภาพันธ์  2563 ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร
237 วัดป่ามงคลธรรม 26 - 28 ธันวาคม 2562 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
238 วัดศรีโพธิ์คำ 3 - 5 เมษายน 2563 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
239 วัดท่าพรุ 20 - 28 มีนาคม 2563 (เลื่อนจัดงาน) ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
240 วัดบ่อเกตุ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2563 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
241 วัดหลักเขต 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
242 วัดทำเนียบธรรมาราม 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
243 วัดปทุมธาราวาส 18 - 26 มกราคม 2563 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
244 วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง 7) 18 - 24 ธันวาคม 2562 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
245 วัดบางเเก้ว 5 - 10 พฤษภาคม 2563  ต.บางเเก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
246 วัดเกษตรพันธาราม 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
247 วัดบึงพระราม 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
248 วัดซับมะนาว 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
249 วัดปราสาท (หนองผักบุ้ง) 10 - 19 เมษายน 2563 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
250 วัดแก้วเพชรพลอย 19 - 27 มกราคม 2563 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
251 วัดหัวกุญเเจ 17 - 27 มกราคม 2563 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
252 วัดคลองหมากนัด 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
253 วัดใหม่ถาวร 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว
254 วัดป่าใต้พัฒนาราม 16 - 26 มกราคม 2563 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
255 วัดซับเม็ก 10 - 18 เมษายน 2563 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
256 วัดหนองหมู 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
257 วัดภักดีแผ่นดิน 18 - 26 มกราคม 2563 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
258 วัดวังมน 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
259 วัดหนองน้อย 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สองคอน อ.เเก่งคอย จ.สระบุรี
260 วัดพระพุทธแสงธรรม 23 พฤศจิกายน 2562 - 1 มีนาคม 2563 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
261 วัดหนองผักบุ้ง 30 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
262 วัดป่าวิปัสสนา 29 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
263 วัดมนต์คีรี 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
264 วัดเกาะ (ธรรมยุต) 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
265 วัดหนองขุม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
266 วัดดงปอ (กม.4) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
267 วัดหนองปลากระดี่ 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
268 วัดเขาถ้ำหมี 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
269 วัดฝาโถ 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
270 วัดหนองกระโซ่ 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
271 วัดเขากอม 6 - 16 เมษายน 2563 ต.คลองผา ต.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
272 วัดเขานางเภา 10 - 19 เมษายน 2563 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
273 วัดพัฒนารมย์ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี
274 วัดวิภาวดีรังสิต (บ้านเหนือคลอง) 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 อ.บ้านส่อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี
275 วัดชัยศิลานิมิต 12 - 17 เมษายน 2563 ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
276 วัดทุ่งสว่างบ้านหนองเรือ 16 - 21 มีนาคม 2563 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
277 วัดโพธิ์ชัยหมากหมี่ 13 - 15 เมษายน 2563 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
278 วัดบ้านเอือด 31 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
279 วัดบ้านนานวล (สุวรรณราษฎร์ศรัทธารมย์) 12 - 14 เมษายน 2563 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
280 วัดสุวรรณวิจิตร 29 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.กังเเอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
281 วัดป่าเวียงคำ 21 - 28 ธันวาคม 2562 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
282 วัดน้ำโล้โพธิ์ทอง 2 - 5 มกราคม 2563 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
283 วัดป่าอนุรักษ์พฤกษา 10 - 13 มกราคม 2563 ต.เซิม  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
284 วัดโพธิ์ศรี 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
285 วัดพระธาตุบังพวน 2 - 8 ธันวาคม 2562 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
286 วัดโพนงาม 1 - 6 มกราคม 2563 ต.สระใคร อ.สะใคร จ.หนองคาย
287 วัดห้วยไซงัว 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
288 วัดป่าโนนเเดง 16 - 19 เมษายน 2563 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
289 วัดมงคลวาปี 3 - 5 มกราคม 2563 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
290 วัดศิริมงคล 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
291 วัดฐิติปัญญาราม 4 - 8 มกราคม 2563 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
292 วัดจันทร์ 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา
293 วัดพระธาตุศรีรัตนาราม 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.อยุธยา
294 วัดชัยมงคล 17 - 26 มกราคม 2563 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
295 วัดฝาง 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
296 วัดดงสะคูห์ 8 - 14 ธันวาคม 2562 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
297 วัดโพธิ์ศรีสว่าง 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
298 วัดสามพาดพัฒนาราม 10 - 13 มกราคม 2563 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
299 วัดทุ่งสว่างวนาราม 8 - 14 มีนาคม 2563 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
300 วัดสันติกาวาส 25 - 26 มกราคม 2563 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
301 วัดชัยมงคล 27 - 30 ธันวาคม 2562 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
302 วัดหนองสองห้องใต้ 23 - 29 มกราคม 2563 ต.บ้านดุง  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
303 วัดสุมังคราราม 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
304 วัดธรรมศิริบัณฑิต (ธรรมยุต) 11 - 18 เมษายน 2563 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
305 วัดโนนสำราญ 9 - 13 มกราคม 2563 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
306 วัดบึงสัมพันธ์ (ธรรมยุต) 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์
307 วัดคูเมือง (วัดหนองสะแก) 25 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
308 วัดสุวรรณบรรพต (วัดเขารวม) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
309 วัดบ้านกลาง 11 - 16 เมษายน 2563 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
310 วัดเวินไชย ธันวาคม 2562 ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
311 วัดป่านาจะหลวย 5  - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
312 วัดบ้านนาเวียง 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
313 วัดสร้างแก้ว 1 - 4 มกราคม 2563 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
314 วัดบ้านป่านาบุญ 5 มกราคม 2563 Whitewater California USA
Last Updated on Friday, 20 March 2020 06:16