งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565(xls) Print
Written by Administrator   
Thursday, 02 December 2021 19:37

**ช่วงนี้ บางวัดอาจมีเลื่อนการจัดงาน รบกวนติดต่อทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ**


Download File Excel (59 kb.) : www.pidthong.com_2565.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

(ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง)


ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดสิงห์ 30 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2565 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จ.กรุงเทพ
2 วัดแพงศรีบ้านบ่อ 16 - 17 เมษายน 2565 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
3 วัดศิริอัมพวันวังยาง 12 - 17 เมษายน 2565 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
4 วัดสว่างธรรมรังสี 13 - 15 เมษายน 2565 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
5 วัดวังไม้แดง 9 - 17 เมษายน 2565 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
6 วัดคลองลึก 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
7 วัดทุ่งโพธิ์ทะเล 26 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
8 วัดจันทร์คำภาวนาราม 14 - 16 เมษายน 2565 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น
9 วัดศรีแก้ว 7 - 10 เมษายน 2565 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
10 วัดสมจิตอาราม 8 - 12 เมษายน 2565 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
11 วัดหนองยางโพธาราม 28 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2565 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
12 วัดเมืองใหม่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
13 วัดบ้านหลุบงิ้ว 15 - 17 เมษายน 2565 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
14 วัดเชตวัน (พระนอน) 13 - 18 มีนาคม 2565 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
15 วัดห้วยลึก 11 - 13 มีนาคม 2565 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
16 วัดป่าอาจารย์มั่น 19 - 20 มีนาคม 2565 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
17 วัดแม่นาจร 5 - 7 มีนาคม 2565 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
18 วัดบ้านแพะ(แสนพันล้าน) 1 - 4 เมษายน 2565 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
19 วัดธรรมิการาม 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
20 วัดป่านาบุญ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
21 วัดปงกา 25 มิถุนายน 2565 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
22 วัดทุ่งหมื่นน้อย 10 - 12 มิถุนายน 2565 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
23 วัดในเขา 3 - 5 สิงหาคม 2565 ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
24 วัดป่าเกร๊ะคี 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
25 วัดอภัยคีรี 17 - 28 มีนาคม 2565 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
26 วัดสักทองวนาราม 27 - 30 มกราคม 2565 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
27 วัดนาโป่ง 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม
28 วัดป่าภูหัวดิน 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
29 วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
30 วัดหนองช้างแดง 25 มีนาคม 2565 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
31 วัดพระธาตุพลูแช่ 12 - 14 พฤษภาคม 2565 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
32 วัดพระธาตุศรีษะเกษ 7 - 9 มกราคม 2565 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
33 วัดพระธาตุเจดีย์ศรีกาใส 28 - 30 ตุลาคม 2565 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
34 วัดป่าคลองธรรม 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2565 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
35 วัดสุกาวาส(บ้านท่าเรือ) 3 - 5 เมษายน 2565 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
36 วัดป่าเจริญราช 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
37 วัดบางเตยนอก 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
38 วัดทุ่งรวงทอง 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
39 วัดประดู่หอม 5 - 11 กันยายน 2565 ต.ป่าพยอม อ.ป่าผยอม จ.พัทลุง
40 วัดเนินสว่าง 28 ธันวาคม 2564 - 9 มกราคม 2565 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
41 วัดวังเทโพ 28 ธันวาคม 2564 - 9 มกราคม 2565 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 
42 วัดสันติวิเวกวนาราม 24 - 26 มิถุนายน 2565 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
43 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
44 วัดโคกสารสัจจธรรม 1 - 10 กรกฏาคม 2565 ต.ซับพุทธา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
45 วัดเทพธรรมรังษี 29 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
46 วัดไทรงาม 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
47 วัดป่าซับคำกอง 29 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
48 วัดปากช่องธรรมทาน 9 - 17 เมษายน 2565 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
49 วัดแม่กระทิง 3 - 4 เมษายน 2565 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
50 วัดปางงุ้น 1 - 3 พฤศจิกายน 2565 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
51 วัดป่าเลา 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
52 วัดบ้านโพธิ์-โนนแคน 11 - 14 เมษายน 2565 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
53 วัดประตูเมือง 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
54 วัดสบสอย 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
55 วัดป่าถ้ำวัว 8 - 9 มกราคม 2565 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
56 วัดหนองเป้า 1 - 3 เมษายน 2565 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร
57 วัดป่าน้ำคำน้อย 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร
58 วัดอินทร์ไตร 1 - 3 มกราคม 2565 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
59 วัดโสธาราม 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
60 วัดป่าหว่านไฟ 9 - 15 เมษายน 2565 ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
61 วัดหนองหว้า(จุฬาเมธี) 1 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
62 วัดหนองมนต์น้อย 17 - 23 มกราคม 2565 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
63 วัดถ้ำพระวิปัสสนาราม 27 - 29 มกราคม 2565 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
64 วัดไชยมงคลวนาราม(บ้านห้วยทาก)  1 - 4 เมษายน 2565  ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
65 วัดหนองเจริญ 8 - 10 เมษายน 2565  ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
66 วัดปางอ่าย 9 - 12 เมษายน 2565 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
67 วัดม่อนแสนศรี 3 - 6 พฤศจิกายน 2565 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
68 วัดพระธาตุศรีมงคล 13 - 16 มกราคม 2565 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
69 วัดหัวฝาย 12 - 13 มีนาคม 2565 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 
70 วัดศรีชมภูบ้านเครือคู้ 3 - 5 มีนาคม 2565 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
71 วัดพุทธสถานภูไผ่ 9 - 17 มีนาคม 2565 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
72 วัดบ้านนาดี 11 -13 มีนาคม 2565 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
73 วัดบ้านยาง 20 - 22 พฤษภาคม 2565 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
74 วัดกันทรอมน้อย 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
75 วัดหนองบัว 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
76 วัดบ้านหนองจิก 9 - 13 พฤษภาคม 2565 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
77 วัดบ้านอีเซ 6 - 9 พฤษภาคม 2565 ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
78 วัดศรีกมโลวาส 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
79 วัดอุตรดาราม 6 - 9 พฤษภาคม 2565 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
80 วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง 14 - 17 มีนาคม 2565 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร
81 วัดห้วยปลาใย 11 - 13 มีนาคม 2565 ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร
82 วัดบางใหญ่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
83 วัดหนองตะเคียนบอน 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
84 วัดน้อย (เจริญธรรม) 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
85 วัดใหม่เจริญผล 11 - 17 เมษายน 2565 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
86 วัดสำเร็จ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
87 วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฏ์  2- 8 ตุลาคม 2565 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
88 วัดศรีพรหมอุดมธรรม 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
89 วัดบ้านทิพย์เนตร 3 - 6 มกราคม 2565 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
90 วัดป่าบ้านขี้เหล็ก 8 - 9 มีนาคม 2565 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
91 วัดเทพจตุรทิศ 3 - 7 มีนาคม 2565 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์
92 วัดหาดแก้วชัยมงคล 1 - 3 เมษายน 2565 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
93 วัดลันแต้เทพรักษ์ 11 - 13 พฤษภาคม 2565 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
94 วัดคลองเจริญธรรมาวาส 1 - 3 เมษายน 2565 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
95 วัดหนองงูเหลือม 14 - 17 มีนาคม 2565 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
96 วัดจันทร์ศรีมงคล 19 - 22 มีนาคม 2565 ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
97 วัดโพธิ์ศรีสว่าง 7 - 10 เมษายน 2565 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
98 วัดศรีธาตุประมัญชา(ป่าแมว) 12 - 16 เมษายน 2565 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
99 วัดป่งคอมสามัคคี 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
100 วัดบ้านสวนสวรรค์ 1 - 2 เมษายน 2565 ต.โนนสมบุรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
101 วัดอุดมพัฒนา 7 - 11 มีนาคม 2565 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
102 วัดศิริสารคุณ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
103 วัดโป่งน้อย 17 เมษายน 2565 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
104 วัดบูรพาราม 1 - 2 เมษายน 2565 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
105 วัดป่าโพธิญาณ 3 - 7 มีนาคม 2565 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
106 วัดพุทธารามฟินแลนด์ 1 - 3 กรกฏาคม 2565 Aallokontie Nurmijärvi ประเทศฟินแลนด์
107 วัดพุทธไทยถาวร 27 - 28 สิงหาคม 2565 Delanson Newyork ประเทศสหรัฐอเมริกา
108 วัดพุทธรักษา 17 - 19 มิถุนายน 2565 Waukesha Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
Last Updated on Thursday, 06 October 2022 13:19