จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ [email protected] หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557 -->ข้อมูลวัด(Excel)

Download File Excel (98 kb.) : www.pidthong.com_2557.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ) 

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดสะพาน 24 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
2 วัดท่าพุราษฎร์บำรุง 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
3 วัดหนองขอนเทพมงคล 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557  ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
4 วัดถ้ำเขาแหลม 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
5 วัดสุวรรณคีรี 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
6 วัดอรุณรัตนสีสุก 9 - 14  เมษายน2557 ต.โนนศิลาเสิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
7 วัดสามัคคีธรรม 12 - 14 เมษายน 2557 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
8 วัดสว่างบ้านเหล่า 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
9 วัดอู่สำเภา 25 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำเเพงเพชร
10 วัดบึงสำราญใหญ่ 28 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.ถาวรรัตนาใต้ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำเเพงเพชร
11 วัดบึงบ้านสามัคคี 28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำเเพงเพชร
12 วัดทุ่งน้ำตก 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์  2557 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำเเพงเพชร
13 วัดชัยพฤกษ์ 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำเเพงเพชร
14 วัดวังตะเคียนทอง 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำเเพงเพชร
15 วัดเกษามคม 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557   ต.โพธิ์ไชย  อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนเเก่น
16 วัดกลางธรรมนิมิต 30 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนเเก่น
17 วัดโสภิตาราม 30 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนเเก่น
18 วัดสว่างเวหา 14 - 16  กุมภาพันธ์ 2557 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น
19 วัดสว่างชัยศรี 10 - 14 เมษายน 2557 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น
20 วัดโนนศรีเรือง 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557    ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนเเก่น
21 วัดหนองกุงธนสาร 23 - 27 เมษายน 2557 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนเเก่น
22 วัดสุทธาวาส 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2557   ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนเเก่น
23 วัดท่าใต้ 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
24 วัดป่าธรรมสุข 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2557 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
25 วัดหินกอง 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2557 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
26 วัดซับยี่หร่า 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2557 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
27 วัดเขาชวัง 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
28 วัดโพธิ์ทอง 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
29 วัดมังกรบุปผาราม (วัดจีน) 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
30 วัดนพเกตุวนาราม 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์  2557 ต.หัวสำโรง อ.เเปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
31 วัดไทรงาม 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2557 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
32 วัดโพธิ์นิมิต 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
33 วัดหนองปลาตะเพียน 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557  ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
34 วัดมงคลเทพ 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์  2557 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
35 วัดเขาดิน 24 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
36 วัดเขาโป่งสะเก็ตพุฒาจารย์ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557  ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
37 วัดเขาเสาธงทอง 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
38 วัดสันติคีรีเขต 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
39 วัดศรีพุ่มโพธิ์ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
40 วัดเขาไม้แดง 25 มกราคม  - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
41 วัดคอนสารวนาราม 6 - 9 มีนาคม 2557 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
42 วัดกะพี้ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
43 วัดปากแพรก 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
44 วัดควนหนองบัว 10 - 17 เมษายน 2557 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
45 วัดป่าหมากหน่อ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ต.จันจว้าเหนือ อ.เเม่จัน จ.เชียงราย
46 วัดพระธาตุกู่เเก้ว 14 - 16 มีนาคม 2557 ต.จอมหมอกเเก้ว อ.เเม่ลาว จ.เชียงราย
47 วัดศรีดอนมูล 3 - 6  มีนาคม 2557 ต.เเม่เงิน อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย
48 วัดเเม่คาววัง 24 มกราคม - 26 มกราคม 2557 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
49 วัดดอยเทวานิมิต 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 ต.เเม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
50 วัดดอยธรรมาราม 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
51 วัดโป่งเหนือ 12 - 18 มกราคม 2557 ต.สันสลี อ.เวียงปาเป้า จ.เชียงราย
52 วัดจอมธรรม 10 พฤศจิกายน 2556 ต.เเม่ทา อ.เเม่ออน จ.เชียงใหม่
53 วัดสารภี 31 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.เเม่คือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
54 วัดโล๊ะปูเลย (บ้านโละ) 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
55 วัดแม่กะหลวง 8 - 10 ธันวาคม 2556 ต.แม่กะหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
56 วัดบ้านพอก(วัดบ้านป็อก) 7 - 8 มีนาคม 2557 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
57 วัดดงขี้เหล็ก 16  มีนาคม 2557 ต.เเช่ช้าง อ.สันกำเเพง จ.เชียงใหม่
58 วัดบ้านในปง 25 - 31 กรกฏาคม 2557 ต.อ่างตง อ.วังวิเศษ​ จ.ตรัง
59 วัดมาบใหญ่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
60 วัดอารีราษฎร์(คลอง23) 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
61 วัดสว่างอารมณ์ (คลองเเขก) 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.นราภิรมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
62 วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม
63 วัดพุทธนิมิต 11 - 13 มีนาคม 2557 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
64 วัดดอนม่วง 19 - 21 มกราคม 2557 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
65 วัดโนนเสมา 10 - 16 เมษายน  2557 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
66 วัดป่าหินลาด 19 - 27 มกราคม 2557 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
67 วัดสำนักตะคร้อ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
68 วัดสระตะเฆ่ 10 - 16 เมษายน 2557 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
69 วัดหนองโจด 29 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
70 วัดพังเทียม 30 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
71 วัดดอนเขว้า 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
72 วัดบุญส่งอนุสรณ์ 30 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
73 วัดตะปัน 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557  ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
74 วัดป่าโกรกสะเดา 27 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
75 วัดสุทัศน์เทวเสถียร(วัดทุ่งไหม้) 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
76 วัดสุธรรมาราม(วัดสระใหญ่) 6 - 12 มิถุนายน 2557 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
77 วัดมณีประสิทธิ์ (วัดใหม่) 15 - 20 พฤษภาคม 2557 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
78 วัดฉิมหลา 10 - 17 เมษายน 2557 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
79 วัดมหาโพธิ์ใต้(หลวงพ่อเฮง) 28 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.มหาโพธิ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
80 วัดศรีสำราญ 29 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
81 วัดวังใหญ่ 28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
82 วัดทุ่งท่าเสา 28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
83 วัดโบราณธรรมิกาวาส 28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ต.บางเเก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
84 วัดดอนกระชาย 27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
85 วัดห้วยตะโก 28 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
86 วัดหนองกระทุ่มทอง 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
87 วัดภัทรสิทธาราม 8 - 16 มกราคม 2557  ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
88 วัดสะเดาซ้าย 27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
89 วัดเวฬุวัน 29 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
90 วัดลากค้อน 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
91 วัดสามง่าม 24 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
92 วัดโคกสนวน 26 ธันวาคม 2556 - 1 มกราคม 2557 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
93 วัดตะลุมพุก 5 - 10  มีนาคม 2557 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
94 วัดป่าละหานทราย 28 ธันวาคม 2556 - 12 มกราคม 2557 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
95 วัดหนองตาด 12 - 19  เมษายน 2557 ต.บ้างยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
96 วัดป่างิ้ว 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
97 วัดกำมะเสน 27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
98 วัดด่านสิงขร 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์  2557 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
99 วัดเขาใหญ่อรุณบุณยราษฎร์  31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557 ต.หนองเเก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
100 วัดประจันตคามเสนาราม 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557  ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
101 วัดป่าเนินกลาง 27 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
102 วัดเทพสนทวารี(ดอนสามแหวน) 28 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
103 วัดลาดประทุมคงคาราม 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
104 วัดศรีเมืองมาง 7 - 11 มกราคม 2557 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
105 วัดปัณณาราม 6 - 15 มิถุนายน 2557 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
106 วัดอัมพะวัน(บางขวนเหนือ) 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
107 วัดดงตะขบ 26 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
108 วัดน้ำผึ้ง 26 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
109 วัดดานน้อย 26 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.วังจิก อ.โพธ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
110 วัดเนินพยอม 26 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
111 วัดมุจรินทราราม(หนองจิกเภา) 28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
112 วัดศรีศรัทธาราม(โบสถ์จระเข้) 27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
113 วัดเรียงกระดกศรัทธาธรรม 27 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
114 วัดปากคลองชุมแสง 1 - 9 มีนาคม 2557 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
115 วัดเกาะจันทร์ 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
116 วัดเนินมะคึก 26 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 ต.สมอเเข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
117 วัดหนองปืนแตก 31 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
118 วัดดงเสือเหลือง 28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
119 วัดพิกุลบุญนาค 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
120 วัดสะเเกพนาราม 28 ธันวาคม2556 - 5 มกราคม 2557 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
121 วัดวังขาม 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
122 วัดสว่างคงคา (บ้านท่าสวาย) 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.ท่าเเดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
123 วัดยางงาม 28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
124 วัดทรายทอง 29 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
125 วัดจิตตวิเวการาม 3 - 5  มกราคม 2557 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
126 วัดเขารังสามัคคีธรรม 25 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
127 วัดโนนสูง 12 - 16 มีนาคม 2557 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
128 วัดบูรพา 6 - 8 มีนาคม 2557 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
129 วัดป่าชัยมงคล  8 - 13 เมษายน 2557 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
130 วัดโนนเเดง 15 - 16 มีนาคม 2557 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
131 วัดคำน้ำเกลี้ยง 10 - 12 เมษายน 2557 ต.ทุ่งเเต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
132 วัดหนองเสือตาย 4 - 6 เมษายน 2557 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร
133 วัดพรหมนิยม 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ต.บ้านสวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
134 วัดพิพิธมาลี 14 - 16  เมษายน 2557 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
135 วัดสว่างอารมณ์ 4 - 6 เมษายน 2557 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
136 วัดศรีโณทัย 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
137 วัดป่าหนองเม็ก 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
138 วัดเขายายพริ้ง 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2557 ต.กองดิน อ.เเกลง จ.ระยอง
139 วัดบึงต้นชัน 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2557 ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
140 วัดหนองฆ้อ 25 มกราคม  - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
141 วัดวังประดู่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
142 วัดทับมา 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2557 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
143 วัดสนามไชยราษฎร์ศรัทธาธรรม 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557  ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
144 วัดแหลมทอง 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557  ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
145 วัดโป่งยอ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2557  ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
146 วัดแคทราย 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี
147 วัดท่าเคย 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์  2557 ต.ชัฏป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
148 วัดห้วยม่วง 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557  ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
149 วัดชัฏป่าหวาย 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557  ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
150 วัดรัตนาราม (วัดหลวง) 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
151 วัดห้วยวัวตายสามัคคี 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557 ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
152 วัดบรรพตธรรมาวาส(ขาตีหิน) 28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
153 วัดโนนหัวช้าง 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557  ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
154 วัดเทพปัญญาราม 28 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557  ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
155 วัดนากวาง 10 -13 เมษายน 2557 ต.ดอนไฟ อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง
156 วัดทุ่งตอน 7 - 10 มีนาคม 2557 ต.วังเงิน อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง
157 วัดปูเหลือง 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
158 วัดอุมลอง 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
159 วัดจักรคำภิมุข 20 - 26 มกราคม 2557 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
160 วัดถิ่นฐานรังสิต 29 ตุลาคม 2556 - 2 พฤศจิกายน 2556 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
161 วัดหนองบัว 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ศรีเเก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
162 วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์) 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร
163 วัดบ้านกรอบ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
164 วัดท่าไทร 14 - 22 มีนาคม 2557 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา
165 วัดหัวคุ้ง 3 - 9 พฤษภาคม 2557 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
166 วัดพังตรี 10 - 20 เมษายน  2557 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
167 วัดม่วงทอง 1 - 10 มีนาคม 2557 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
168 วัดเจ้านคร 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2557 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
169 วัดท่าเคียน 25 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2557 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
170 วัดเจริญราษฎร์ 1 - 9 มิถุนายน 2557 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
171 วัดโคธาราม 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2557  ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
172 วัดไตรมิตรวราราม 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557  ต.เเหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ
173 วัดพิชัยสงคราม(วัดนอก) 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
174 วัดปทุมทอง 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557  ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
175 วัดศิริมงคล 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์  2557 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
176 วัดไทยพัฒนา (สายยันต์) 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
177 วัดตะโก 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
178 วัดสวนป่า 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
179 วัดหนองเข (ศรีมงคล) 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557  ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
180 วัดหนองเอี่ยวใน 28 ธันวาคม2556 - 5 มกราคม 2557 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
181 วัดเชิงเขา (วัดเขาดิน) 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
182 วัดพระพุทธฉาย 4 - 12 ธันวาคม 2556 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี
183 วัดดงบ้านกร่าง 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557  ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
184 วัดมุจลินทาราม 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
185 วัดทะเลบก 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
186 วัดชลประชาเทพนิมิต 27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
187 วัดท่านางเริง 27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
188 วัดหนองขาม 27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
189 วัดนิกรประสาท 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.ตะเคียนทอง อ.กาณจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
190 วัดสถิตย์คีรีรมย์(วัดเขาราหู) 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
191 วัดอุทุมพร 12 - 17 เมษายน 2557 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
192 วัดปราสาทบ้านจารย์ 26 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
193 วัดโพธิ์ทองวราราม 10 - 14 เมษายน 2557 ต.พระเเก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
194 วัดทุ่งสว่างอารมณ์ 1 - 5 มกราคม 2557 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
195 วัดป่าทรงธรรม 23 - 30 มีนาคม 2557 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
196 วัดหงษ์ทอง (บ้านหงษ์ทอง) 2 - 7 ธันวาคม 2556 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย
197 วัดโนนวังสิม 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
198 วัดเกษตรศิริ (วัดบ้านนาทา) 1 - 7 ธันวาคม 2556 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
199 วัดสายทอง 5 - 12 มกราคม 2557 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
200 วัดศิริมงคล 8 - 11  มีนาคม 2557 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
201 วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์ 5 - 9 มีนาคม 2557   ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
202 วัดศรีจินดาประชาอุทิศ 16 - 19 กุมภาพันธ์  2557  ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
203 วัดขุนอินทประมูล 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
204 วัดโพนยอ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
205 วัดโพศรี 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
206 วัดชุมพวงสวรรค์ 29 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
207 วัดพุทธวงศ์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
208 วัดรัตนาราม (วัดหนองอ้อเก่า) 25 - 29 มีนาคม 2557 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
209 วัดวังพะเนียด 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
210 วัดร่องเสี้ยว 9 - 13 มกราคม 2557 ต.ชัยจุมพล อ.ลับเเล จ.อุตรดิตถ์
211 วัดใหม่หนองแก 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
212 วัดเขาพะแวง 26 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
213 วัดเขาผาแรต 28 ธันวาคม2556 - 5 มกราคม 2557 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
214 วัดหนองเข้ 26 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
215 วัดเม็กน้อย 23 - 25 มีนาคม 2557 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
216 วัดอุดมธัญญาหาร 15 เมษายน 2557 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
217 วัดยางเครือ 26 - 31 มีนาคม 2557 ต.โพนเเพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
218 วัดดอนนกชุม 18 - 22   มีนาคม 2557 ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2566
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2564
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2565
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2566
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2567

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย