จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ [email protected] หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561 -->ข้อมูลวัด(Excel)
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561(xls) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 16 September 2017 13:23

Download File Excel (106 kb.) : www.pidthong.com_2561.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดคลองท่อม 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน  2560 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม  จ.กระบี่
2 วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3 วัดโพธิ์เเก้ว 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 แขวงบางมด เขตจอมทอง จ.กรุงเทพ
4 วัดคอเขา(เขาธรรมอุทยาน) 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5 วัดหาดงิ้ว 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
6 วัดถ้ำเจริญธรรม 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
7 วัดป่านาคำ 27 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
8 วัดประชาพินิจ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
9 วัดห้วยสีทน 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โพนทอง อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์
10 วัดวังน้อยวนาราม 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
11 วัดคลองน้ำไหลใต้ 26 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร
12 วัดจอมทองสามัคคีธรรม  29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
13 วัดจำปากายงค์ 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
14 วัดเเสงอรุณ 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
15 วัดสระทรงศิลา 19 - 22 มีนาคม 2561  ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนเเก่น
16 วัดกองศรี 14-21 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนเเก่น
17 วัดสีสะปาวัน 23 - 31 มีนาคม  2561 ต.โจดหนองเเก อ.พล จ.ขอนเเก่น 
18 วัดสว่างหนองไฮ (ธรรมยุต)  1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ต.พระลับ  อ.เมือง  จ.ขอนเเก่น 
19 วัดสว่างอารมณ์  14 - 17 มีนาคม 2561  ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนเเก่น  
20 วัดโพธิ์ศรีสำราญ 26 - 30 ธันวาคม 2560 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนเเก่น  
21 วัดโคกกรวด 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.โนนพยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
22 วัดป่าประชาราษฎร์ 23-27 กุมภาพันธ์ 2561 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 
23 วัดตาลเรียง 29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
24 วัดเขาตาลิ่น 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2561  ต.พลิ้ว อ.เเหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
25 วัดเจดีย์ทราย 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
26 วัดเขาบรรจบ 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
27 วัดป่าอุทุมพร 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ฉมัน  อ.มะขาม จ.จันทบุรี
28 วัดคลองเม่น 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
29 วัดสามัคคีธรรม (แหลมฝาด) 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
30 วัดบางสาย 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2561  ต. โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
31 วัดบางอ้อราษฎร์บำรุง 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
32 วัดประชาบำรุง 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
33 วัดคลองเจ้า 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ศาลาเเดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
34 วัดพนมชัย 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
35 วัดอ้อมเเก้ว 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
36 วัดเขาไม้หน้าวราราม 15-19 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
37 วัดห้วยใหญ่ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
38 วัดมาบคล้า 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
39 วัดเทพรัตนวนาราม 25 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
40 วัดสาระพี 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
41 วัดหนองขนาก 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
42 วัดกันกง 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
43 วัดหนองสมบูรณ์ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
44 วัดเจริญศรีสุข 27 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ
45 วัดเขาหวดพนารักษ์ 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
46 วัดหนองโบสถ์ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
47 วัดสว่างโพธิ์งาม 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
48 วัดป่าเขาน้อย 26 - 28 มกราคม 2561 ต.กุดชม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
49 วัดโนนสูงสะอาด 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
50 วัดวังอุดม 31 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.วังตะเฆ่  อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
51 วัดถ้ำเขาปีบ 7 - 15 เมษายน 2561 ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
52 วัดบ้านโหมง 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
53 วัดเขาชันโต๊ะ 10 - 18 เมษายน 2561 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร
54 วัดทัพชัย 30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.เเหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
55 วัดถ้ำเสาหินพญานาค 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โป่งงาม อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
56 วัดใหม่ดอนเเก้ว  15 - 20 มกราคม 2561 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
57 วัดพระธาตุจอมใจ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
58 วัดพระธาตุจอมหงส์ 3 - 6 มกราคม 2561 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
59 วัดปางกอก 1-3 มีนาคม 2561 ต.เเม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
60 วัดปางลาว 10 - 17 กุมภาพันธ์  2561 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
61 วัดพระธาตุศรีโยนก 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ทุ่งฟ้าฮ่าม  อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย 
62 วัดกู่เต้า (มหานิกาย) 16 - 17 กุมภาพันธ์  2561 ต.โยนก อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย 
63 วัดบ้านหนองสามัคคี 15-17 มีนาคม 2561 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 
64 วัดบ้านสันพัฒนา(สันมงคล)   30 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561   ต.เเม่จัน อ.เเม่จัน จ.เชียงราย  
65 วัดดอยงาม   27 - 28 มกราคม 2561 ต.ปงน้อย   อ.ดอยหลวง   จ.เชียงราย  
66 วัดจอมคีรี   30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ผางาม  อ.เวียงชัย   จ.เชียงราย  
67 วัดม่วงคำ 26 - 29 พฤศจิกายน 2560 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
68 วัดสุวรรณฉิมพลี 5-8 เมษายน 2561 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
69 วัดคลองศิลา 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
70 วัดหนองโค้ง 7 - 9 มิถุนายน 2561 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
71 วัดหนองเเหย่ง  11 - 20 มกราคม 2561  ต.หนองเเหย่ง  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
72 วัดสันกลาง 9-14 มกราคม 2561 ต.ดอนเเก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
73 วัดวารีวง 21 - 25 มีนาคม 2561 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
74 วัดกะพังสุรินทร์ 17-19 เมษายน 2561 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
75 วัดโพธิ์น้อย 10 - 19 สิงหาคม 2561 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 
76 วัดเเสนสุข 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
77 วัดดินเเดง 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
78 วัดห้วยไม้เเป้น 20 - 27 มกราคม 2561 ต.มหาวัน อ.เเม่สอด จ.ตาก
79 วัดยางโองบน  23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เเม่สลิด  อ.บ้านตาก จ.ตาก
80 วัดหนองกะโห้ 30 พฤศจิกายน  - 5 ธันวาคม 2560 ต.ไม้งาม อ.เมือง  จ.ตาก
81 วัดนาโบสถ์ 22-30 มีนาคม 2561 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
82 วัดบ้านขาม 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
83 วัดโพธิ์แทน 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โพธิ์แทน อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
84 วัดคลองตัน 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2561  ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
85 วัดสระน้ำส้ม 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
86 วัดศรีสะอาด 1 - 3 ธันวาคม 2560 ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม
87 วัดทุ่งสว่าง 23 - 25 กุมภาพันธ์  2561 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
88 วัดเนรัญชราราม 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561  ต.โคกหินเเฮ่ อ.เรณูนคร  จ.นครพนม  
89 วัดค่ายเสรี 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.นางาม อ.เรณูนคร  จ.นครพนม  
90 วัดวังฆ้อง 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.สามตำบล  อ.จุฬาภรณ์  จ.นครรศรีธรรมราช
91 วัดบ้านพูน 18 - 24 มีนาคม 2561 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
92 วัดวิภาวดีรังสิตาราม 2 - 10 มิถุนายน 2561 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครรศรีธรรมราช
93 วัดตาหมอ 20 - 26 สิงหาคม 2561 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช 
94 วัดหนองโคพรหมนิมิต 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ตะเเบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
95 วัดโคกน้อย 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
96 วัดใหม่สามัคคีธรรม 29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
97 วัดบ้านหนองเเวง 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่   จ.นครราชสีมา
98 วัดสว่างธรรมาราม   29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.เสมาใหญ่   อ.บัวใหญ่   จ.นครราชสีมา
99 วัดป่าบุญมาธรรมวัฒน์  (บ้านดอนกระชาย) 1 - 6 ธันวาคม 2560 ต.ห้วยยาง  อ.บัวใหญ่   จ.นครราชสีมา
100 วัดป่าอภัยวัน 12-16 เมษายน 2561 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
101 วัดบ้านพร้าว 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
102 วัดใหม่รวมจิต 20-27 มีนาคม 2561 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
103 วัดหนองจอก(ชัยมงคล) 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.โปงตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
104 วัดยางน้อย 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
105 วัดโตนด 30 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561  ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
106 วัดไพล 8 - 16 เมษายน 2561 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
107 วัดพุทธธรรมวิปัสสนา 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561  ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
108 วัดสระเพลง 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
109 วัดบุกระโทก 11-17 เมษายน 2561 ต.หนองหัวเเรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
110 วัดบ้านน้อยหนองหนาด 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 
111 วัดทัพมะขาม  28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 
112 วัดสมานมิตร  30 ธันวาคม 2560 - 14 มกราคม 2561 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
113 วัดหนองปรึก 1 - 9 มกราคม 2561 ต.ทุ่งอรุณ  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา 
114 วัดบ้านหลุง 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
115 วัดโนนกระเบื้อง 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 
116 วัดท่าวังไทร  16 - 22 ธันวาคม 2560 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 
117 วัดโนนสะอาด  11 - 15 เมษายน 2561 ต.กุดพิมาน  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา  
118 วัดโคกกร่าง 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
119 วัดใหม่พรสวรรค์ 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
120 วัดรังงามปทุมรักษ์ 26 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
121 วัดบางเคียน 10 - 19 เมษายน 2561 ต.บางเคียน อ.ชุมเเสง จ.นครสวรรค์ 
122 วัดทุ่งทองวนาราม  29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.ทุ่งทอง  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  
123 วัดละหาร 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
124 วัดดอนชัย 27 - 29 มกราคม 2561 ต.เเละ อ.ทุ่งช้าง- เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
125 วัดพระธาตุเเช่เเห้ง 14 - 18 มกราคม 2561 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
126 วัดสว่างพัฒนา 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ต.นากั้ง  อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
127 วัดกุดโคลน 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
128 วัดป่าประชาสันติธรรม 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
129 วัดดอนไม้ไฟ  1 - 7 มกราคม 2561 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
130 วัดโคกใหญ่ 11 - 15 เมษายน 2561 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
131 วัดโพนทอง 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
132 วัดหนองหัวลิง 25 - 27 กรกฎาคม 2561 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
133 วัดกัลยาณธรรมาราม 30 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
134 วัดหนองคูวนาราม 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
135 วัดสำโรงพัฒนา 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
136 วัดกร่าง 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
137 วัดหนองโปร่ง 14 - 22 กุมภาพันธ์  2561  ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
138 วัดเพชราวุธ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
139 วัดโนนฝาวพุทธาราม  14 - 25 กุมภาพันธ์  2561 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี
140 วัดบ้านเขาขาด 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
141 วัดเกตุการาม(เนินม่วง) 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
142 วัดเขาน้อย  12 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โพธิ์งาม  อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
143 วัดเนินสูงวนาลัย 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2561  ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
144 วัดอินทรแบก 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
145 วัดปัวใหม่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ  จ.พะเยา
146 วัดคมนียเขต  (วัดคึกคัก) 16 - 25 มกราคม 2561 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
147 วัดลานช้าง 4 - 13 มกราคม 2561 ต.เขาชัยสน  อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
148 วัดนางหลง 1-10 เมษายน 2561 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
149 วัดต้นไทร  18 - 25 เมษายน 2561 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 
150 วัดป่าเรไรย์ 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
151 วัดทุ่งตับเต่า 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต. วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
152 วัดโป่งวัวแดง 24 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
153 วัดอินทร์พรหมใย 26 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
154 วัดศรีมงคล 28 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร
155 วัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.ทับยายเชียง อ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
156 วัดธรรมเกษตร 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
157 วัดสระสี่เหลี่ยม 6 - 15 เมษายน 2561 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
158 วัดหนองเตาอิฐ 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
159 วัดใหม่ทรายมูล  28 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.วังนกเเอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
160 วัดน้ำหักพัฒนา 8 - 16 เมษายน 2561 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
161 วัดหนองโรง 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
162 วัดช้าง 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
163 วัดหนองหว้า (เขาน้อย สระบัวเเก้ว) 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.วังไคร้  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
164 วัดถ้ำเขาน้อยเกสโร  (สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย) 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  
165 วัดศิลาดอกไม้  28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ชอนไพร  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์
166 วัดทุ่งเศรษฐี  28 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
167 วัดโพธิ์เย็น  (บ้านบ่อไทย) 27 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.บ่อไทย  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
168 วัดราษฎร์ศรัทธาราม (บ้านไผ่ขวาง ) 30 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
169 วัดป่าประชานิมิตร  15 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองไผ่  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์ 
170 วัดป่าไผ่   25 - 28 มกราคม 2561 ต.เเม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
171 วัดป่าธรรมอุทยาน  30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.กำพี้  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
172 วัดบ้านโนนศรี 19 - 20 มกราคม 2561 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
173 วัดหมอแปง  23 - 24 ธันวาคม 2560 ต.เเม่นางเติง  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
174 วัดบูรพารามใต้ 30 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
175 วัดป่าอุทยาน(หนองผึ้ง) 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
176 วัดศิริมงคลเทพวราราม 10 - 13 มกราคม 2561  ต.ดินดำ   อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 
177 วัดบ้านวังปากบุ่ง 9 - 11 มีนาคม 2561 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 
178 วัดเนินเขาดิน 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ทุ่งควายกิน อ.เเกลง จ.ระยอง 
179 วัดท่ามะกอก 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.พังราด อ.เเกลง จ.ระยอง 
180 วัดมะเดื่อ (ถ้ำเขาลอย) 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
181 วัดเขาหวาย 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
182 วัดรางโบสถ์ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2561  ต.ดอยทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
183 วัดสัมพันธมิตร 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
184 วัดบ้านน้อย 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
185 วัดซับเสือแมบ 30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.นิคมสร้างตนเอง  อ.เมือง จ.ลพบุรี
186 วัดสายโท  30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม2561 ต.โคกตูม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  
187 วัดทุ่งตึง 8 - 12 เมษายน 2561 ต.เเม่สุก อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง
188 วัดหล่ายทุ่ง 2 - 4 มีนาคม 2561 ต.นาครัว อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง
189 วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย) 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เเม่เมาะ อ.เเม่เมาะ จ.ลำปาง
190 วัดนทีวังการาม 23-24 กุมภาพันธ์ 2561  ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
191 วัดบ้านดอนหัววัง 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
192 วัดสบเติงตะวันตก 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เเม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 
193 วัดน้ำดิบ 4-12 มีนาคม 2561 ต.เเม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 
194 วัดน้ำหลง 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 
195 วัดพระธาตุห้าดวง 18 - 20 เมษายน 2561 ต.ลี้  อ.ลี้   จ.ลำพูน
196 วัดบ่อโจง 15-18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 
197 วัดเวฬุวัน 29 - 31 ธันวาคม 2560 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
198 วัดชลธาราราม 24 - 30 ธันวาคม 2560 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
199 วัดศรีสว่างจอมแจ้ง 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
200 วัดถ้ำผาฝาง 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
201 วัดกระหวัน 11 - 14 มกราคม 2561 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
202 วัดบ้านหลักหิน 15-20 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
203 วัดศรีสุขสวัสดิ์  29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
204 วัดเเสงอรุณ 11 - 14 เมษายน 2561 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
205 วัดหนองเเคน (ไฮเลิง)   26 - 30 ธันวาคม 2560 ต.สำโรงปราสาท   อ ปรางค์กู่   จ.ศรีสะเกษ  
206 วัดสันติสุขพัฒนา 9 - 11 มีนาคม 2561 ต.นาเเต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
207 วัดบ้านบึงน้อย 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
208 วัดป่าดอนตาล (ธรรมยุต) 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ส่องดาว  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร
209 วัดโคกก่อง 1 - 3 มีนาคม 2561 ต.โคกก่อง อ.เมือง  จ.สกลนคร 
210 วัดหนองบัวใหญ่ 5 - 7 มกราคม 2561 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร 
211 วัดช้างคลอด 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ท่าหมอไกร อ.จะนะ จ.สงขลา
212 วัดลำพดจินดาราม 3 - 11 กุมภาพันธ์  2561 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
213 วัดเกาะไม้ใหญ่ 4 - 14 พฤษภาคม 2561 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
214 วัดป่ายาง 17 - 25 กุมภาพันธ์  2561 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
215 วัดหนองกระพง  (ศาลาเเดง) 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม
216 วัดคลองยาง 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระเเก้ว
217 วัดวังรี  13 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระเเก้ว
218 วัดสองพี่น้อง 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระเเก้ว
219 วัดคลองศรีเมือง 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ท่าเเยก อ.เมือง  จ.สระเเก้ว
220 วัดทุ่งเจริญ (หนองผำวนาวาส) 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว
221 วัดไทยสามารถ (สันติธรรม) 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บ้านด่าน  อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว
222 วัดบ้านด่านหนองขาม 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บ้านด่าน  อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว
223 วัดซับชะอม 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
224 วัดดอยหินปูน 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
225 วัดดงมะเกลือ 28 ธันวาคม 2560-5 มกราคม 2561 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
226 วัดถ้ำเจริญสุข 26 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.เขาดินพัฒนา  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
227 วัดสุธาวุฒิ (วัดใหม่ยายตุ๊) 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2561  ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 
228 วัดดอนไผ่ใหญ่ ( ดอนยายเผื่อน) 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
229 วัดหนองเต่า (วัดเต่าทอง) 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ป่าเเฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
230 วัดนาไผ่ล้อม 30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
231 วัดดงยาง 29 - 31 ธันวาคม 2560 ต. หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
232 วัดพระธาตุผาเวียง 17 - 21 มกราคม 2561 ต.เเม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
233 วัดเขาดินไพรวัน 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
234 วัดเเม่น้ำ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
235 วัดดอนจันทร์ 20 - 26 พฤศจิกายน 2561 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
236 วัดม่อนจำศีล  21 - 24 ธันวาคม 2560 ต.กลางดง   อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย 
237 วัดฝั่งหมิ่น   9 - 13 มกราคม 2561  ต.ไทยชนะศึก  อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย 
238 วัดใหม่ฉายหิรัญ 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
239 วัดกกเต็น 26 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
240 วัดกุ่มโคก 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.ทุ่งคล้อ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
241 วัดลุ่มบัว 31 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561  ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
242 วัดหลวง 14 - 24 กุมภาพันธ์  2561 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
243 วัดบ้านโพธิ์  9 - 13 เมษายน 2561  ต.บ้านกุ่ม  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี 
244 วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
245 วัดสามโค  28 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสิรินทร์ จ.สุรินทร์
246 วัดบรมนิเวศน์ 23-29 เมษายน 2561 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
247 วัดบ้านตะเพรา 19-25 มีนาคม 2561 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
248 วัดนาบัว 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
249 วัดป่าดงคู 9-12 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
250 วัดนิมิตรัตนาราม 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
251 วัดตะเคียนบวรรัตน์ 11-15 เมษายน พ.ศ.2561 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
252 วัดโนนเเดง 11-14 เมษายน 2561  ต.ยาง  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
253 วัดสามัคคีศรีบูรพา 13-19 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
254 วัดไตรมิตร 11-15 เมษายน 2561 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
255 วัดศรีชมชื่น 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
256 วัดเกาะเเก้วขวัญเมือง 5 - 11 มกราคม 2561 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
257 วัดศรีสังวร  1 - 7 มกราคม 2561 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก  จ.หนองคาย
258 วัดอุบลวนาราม 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
259 วัดมีชัยท่า 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.หนองคาย
260 วัดสามัคคีชัย 2 - 6 มกราคม 2561 ต.หนองบัวใต้  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
261 วัดศรีสว่างอุดมพร 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
262 วัดพรหมนิมิต 10 - 18 มีนาคม 2561 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.อยุธยา
263 วัดโพธิ์เผือก(ทุ่งมะขามหย่อง) 23-25 มกราคม 2561 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
264 วัดมหานาม 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
265 วัดระฆังทอง 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
266 วัดบ้านเหล่าขวาว 14 - 16 เมษายน 2561 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
267 วัดโพธาราม 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 
268 วัดโนนน้ำย้อย  3 - 8 มกราคม 2561 ต.เเซเเล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
269 วัดป่าอัมพวัน 29 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 ต.เชียงเเหว อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี
270 วัดแก้วอินทราราม 9 - 13 เมษายน 2561 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
271 วัดดอนตาล 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
272 วัดป่าสีตะวนาราม  12 - 16 เมษายน 2561 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
273 วัดโนนสวรรค์ 5 - 10 มกราคม 2561 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี
274 วัดป่าภูวังทอง 15-18 กุมภาพันธ์ 2516 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
275 วัดบุญญานุสิทธิ์ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
276 วัดนาถกรณธรรม 6-10 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 
277 วัดทัพหลวง 28 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
278 วัดเพชรน้ำผึ้ง 25 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
279 วัดวิหารธรรม 30 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
280 วัดอุดรภาราม 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
281 วัดป่าพรหมมาวาส 15 - 17 มีนาคม 2561 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
282 วัดป่าไร่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
283 วัดสัลเลขธรรม 14 - 15 เมษายน 2561 ต.เเพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
284 วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล 18 - 20 ตุลาคม 2560 แคว้นอูธ อ.ไภรวา ประเทศเนปาล
285 วัดไทยกุสาวดี พุทธวิหาร 25 - 26 มีนาคม 2561 กุสินารา รัฐอุตตระ ประเทศอินเดีย
Last Updated on Tuesday, 24 July 2018 22:02
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2566
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2564
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2565
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2566
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2567

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย