จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ [email protected] หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560 -->ข้อมูลวัด(Excel)
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560(xls) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 September 2016 00:16

Download File Excel (87 kb.) : www.pidthong.com_2560.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดบ้านทะเลหอย 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
2 วัดขจรศิริ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
3 วัดเจริญธรรมาราม(วัดศูนย์) 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 เเขวงสายไหม เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
4 วัดเกาะสุวรรณาราม 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 แขวงคลองถนน เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
5 วัดไผ่เลี้ยง 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
6 วัดหนองบัว 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
7 วัดเขาเเทงหมู(วัดผาสุกิจวนาราม) 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
8 วัดธารน้ำร้อน 31 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
9 วัดหนองน้ำขุ่น 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
10 วัดเขาสูงเเจ่มฟ้า 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
11 วัดเขาสามชั้น 21 -29  มกราคม  2560 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
12 วัดหมอเฒ่า 29 ธันวาคม 2559-2 มกราคม 2560 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
13 วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
14 วัดหนองหวาย 29 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.ทุ่งกะบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
15 วัดป่าเขาพระนอน 17-21 มีนาคม 2560 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
16 วัดอรัญญสถิตย์ 26 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
17 วัดหนองเต่าทอง 28 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560  ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
18 วัดหนองเต่า 24 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
19 วัดสร้อยสุวรรณ 26 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
20 วัดเพชรไพรวัลย์ 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
21 วัดช่องลม 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
22 วัดมรรคผดุงศรี 6-9 เมษายน 2560 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนเเก่น
23 วัดสุทธิจิตตาราม(สุทธาราม) 27 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนเเก่น
24 วัดนามูลพุทธาวาส 30 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
25 วัดดงกลาง 25-31 ธันวาคม 2559 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
26 วัดสว่างอารมณ์ 11 - 14 เมษายน 2560 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
27 วัดเขาลูกช้าง 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
28 วัดสนามไชย 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
29 วัดคลองทราย 25 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
30 วัดเวฬุวนาราม(กอไผ่) 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
31 วัดบางละมุง 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
32 วัดบ้านกลาง 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์  2560 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
33 วัดสุขเดือนห้า 26 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
34 วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี(เขาพลอง) 25-29 มกราคม 2560 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
35 วัดวังสาคร 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โพบางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
36 วัดหนองไม้เเก่น 26 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
37 วัดสระทอง 15-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
38 วัดจุมเเพง 14-18 กุมภาพันธ์ 2560  ต.สามสวน อ.บ้านเเท่น จ.ชัยภูมิ
39 วัดโนนชัย 29 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560  ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
40 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 9- 18 เมษายน 2560 ต.กุดชุมเเสง อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ
41 วัดสามัคคีธรรม 10-16 เมษายน 2560  ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
42 วัดราษฏร์อรุณ(บางมั่น) 9-16 เมษายน 2560 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
43 วัดเม็งราย 1-3 มกราคม 2560 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
44 วัดราษฎร์นิยม 17-19 มกราคม 2560 ต.เเม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
45 วัดสันป่าม่วง 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เเม่ข้าวต้ม. อ.เมือง จ.เชียงราย
46 วัดโป่งทรายคำ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เเม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
47 วัดสันคะมอก 29-31 มีนาคม 2560 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
48 วัดบ่อหิน 5-7 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
49 วัดหนองเต่าคำ 10-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
50 วัดต้นผึ้ง 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
51 วัดป่าขาม 23-26 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
52 วัดราษฏร์รื่นรมย์(วัดบ่อเสียด) 20-24 ธันวาคม 2559 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
53 วัดหนองกระทุ่ม 6-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.โป่งเเดง อ.เมือง จ.ตาก
54 วัดสว่างอารมณ์ 13-17 มกราคม 2560 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
55 วัดโพธิ์สว่าง 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.สีชมพู อ.นาเเก จ.นครพนม
56 วัดโคกสว่างวนาราม 14-16 มกราคม  2560 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
57 วัดนาม่วง 27-29 มกราคม 2560 ต.โคกหินแฮ๋ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
58 วัดทุ่งศรีสองเมือง(ธรรมยุต) 26 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
59 วัดหนองตะครอง 28 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
60 วัดเเสนสุข 29 ธันวาคม 2559 - 7 มกราคม 2560 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
61 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 10-14 เมษายน 2560 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
62 วัดด่านใน 22-30 มกราคม 2560 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
63 วัดโตนด 29 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
64 วัดสระวารี 28 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
65 วัดทุ่งมน 11-16 เมษายน 2560 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
66 วัดหนองปล้อง 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
67 วัดตะเคียนทอง 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
68 วัดหนองมะค่า 25 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
69 วัดตำแย 8-16 เมษายน 2560 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
70 วัดไทยสามัคคี 11-15 เมษายน 2560 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
71 วัดกุดขมิ้น 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
72 วัดมงคลสุจริตธรรม(วัดเนินตะโก) 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
73 วัดตากฟ้า(พระอารามหลวง) 30 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
74 วัดห้วยดุก 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
75 วัดด่านช้าง 27 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
76 วัดศรีอุทุมพร(หลวงพ่อจ้อย) 29 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
77 วัดสลีพุทธาราม 31 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
78 วัดฝายเเก 29 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
79 วัดหนองเสม็ดวนาราม 25-31 มกราคม 2560 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินเเดง จ.บุรีรัมย์
80 วัดโคกเบง 29 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
81 วัดหนองไม้งาม 28 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
82 วัดกระเดื่อง 28 ธันวาคม 2559 -3 มกราคม 2560 ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
83 วัดจตุคามมัชฌิมาราม(โคกกลาง) 28 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
84 วัดสุวรรโณภาส 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมเเก้ว จ.ปทุมธานี
85 วัดหนองกุ่ม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
86 วัดหนองเสือ(วัดนิคมสามัคคี) 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
87 วัดทะมะดอนเสือหมอบ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
88 วัดโปร่งสะเดา 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เขาไม้เเก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
89 วัดโนนฝาวพุทธาราม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
90 วัดศักดิ์ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
91 วัดม่อนป่าสัก 18-19 มกราคม 2559 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
92 วัดลำปี 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
93 วัดบ้านบกปุย 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
94 วัดหนองเครือซูด 26 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
95 วัดยางขาว(ยางขาวสุทธาวาส) 24 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
96 วัดเกาะเเก้วลำประดา 27 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
97 วัดหาดมูลกระบือ 27 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
98 วัดคลองน้อย 26 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
99 วัดกระทุ่มน้ำเดือด 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
100 วัดวังยาง 29 ธันวาคม 2559 - 7 มกราคม 2560 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
101 วัดย่านยาว 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.วังฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
102 วัดวังพรม 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
103 วัดหนองขอน 25 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
104 วัดถ้ำเสือ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560 ต.เเก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
105 วัดขุนตรา 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
106 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดหนองใหญ่) 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560  ต.ลาดเเค อ.ชนเเดน จ.เพชรบูรณ์
107 วัดโป่งบุญเจริญ 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
108 วัดดงเหล็ก 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
109 วัดศรีประชาธรรม 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
110 วัดเสลินทราราม 30 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
111 วัดศรีเทพ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
112 วัดบ้านโคกรังน้อย 27 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
113 วัดตีบใต้ 26 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
114 วัดยางโพธิ์พัฒนาราม 29 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
115 วัดต้นม่วงคีรี 2 -5 มีนาคม 2560 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
116 วัดทิพโสต 2-6 มีนาคม 2560 ต.ดอนกลาง อ.โกสกุมพิสัย จ.มหาสารคาม
117 วัดโพธาราม 31 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
118 วัดรังษี 2-4 มกราคม 2560 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
119 วัดฟ้าหยาด 10 - 12 ธันวาคม 2559 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
120 วัดป่าจันทวนาราม 24-26 ธันวาคม 2559 ต.ห้องเเซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
121 วัดบ้านหงาว 25 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
122 วัดชำสมอ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.กองดิน อ.เเกลง จ.ระยอง
123 วัดเขาน้อย 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง
124 วัดคลองน้ำดำ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองไร่ อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง
125 วัดเขาหินเเท่น 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
126 วัดบ้านเก่าต้นมะค่า 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
127 วัดบ้านบึง 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
128 วัดสุวรรณคีรี 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
129 วัดหนองจอก 27  มกราคม - 4  กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
130 วัดป่าสันติพุทธาราม 30  มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
131 วัดยางหัก 28 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2560 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
132 วัดพุเกตุ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
133 วัดห้วยหมู 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
134 วัดบ่อหวี 11-17 เมษายน 2560 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
135 วัดซับไทร 27 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
136 วัดเจริญธรรม 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
137 วัดภูนเรศ 1-5 ธันวาคม 2559 ต.เเม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
138 วัดศรีวิชัยวนาราม 24 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
139 วัดจันทร์สว่าง 24-30 ธันวาคม 2559 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
140 วัดสะอาง 2-4 มกราคม 2560 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
141 วัดสว่างวารีรัตนาราม(วัดป่าอำเภอน้ำเกลี้ยง) 14-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
142 วัดหนองดุมวนาวาส 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
143 วัดป่าเวฬุวัน 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านเเข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
144 วัดเเจ้ง 28-31 มกราคม 2560 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
145 วัดบ้านหลุบเลา 2-6 กุมภาพันธ์ 2560  ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
146 วัดซับสมบูรณ์ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว
147 วัดโนนผาสุก(เหนือ) 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว
148 วัดภูเงิน 25 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์  2560 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
149 วัดเจริญธรรม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เจริญธรรม อ.วิหารเเดง จ.สระบุรี
150 วัดขอนชะโงก 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองเเค จ.สระบุรี
151 วัดป่านาบุญ 27 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
152 วัดใหม่คลองต่าง 29 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
153 วัดสระบัวก่ำ 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
154 วัดประชุมสงฆ์ 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
155 วัดดารา 21-29 มกราคม 2560 ต.ตะคำ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
156 วัดขวาง 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
157 วัดศรีพนมฯ 3-12 มีนาคม 2560 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
158 วัดวิภาวดีวนาราม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
159 วัดฉันเพล 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินนริทร์ จ.สุรินทร์
160 วัดนาโพธิ์ 9-18 ธันวาคม 2559 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
161 วัดป่าชุมพลบุรี 1-3 มกราคม 2560 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
162 วัดประชาสามัคคี 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
163 วัดอภิรักษ์สุขวนาราม 3-10 มีนาคม 2560 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
164 วัดสะเดารัตนาราม 14-20  กุมภาพันธ์ 2560 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
165 วัดประสพสุข 28 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560  ต.บุฤๅษี อ.เมือง จ.สุรินทร์
166 วัดประชาสามัคคี(วัดหลวงปู่จันทร์) 27 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
167 วัดโมฬีวงษา 29 ธันวาคม 2559 -3 มกราคม 2560 ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
168 วัดหนองคูน้อย 30 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
169 วัดศรีหนองปลาขาว 10-16 เมษายน 2560 ต.ขอนเเตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
170 วัดสมหมายวราราม 2-4 มีนาคม 2560 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
171 วัดป่าดอนเเท่นทราย 4-8 มกราคม 2560 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
172 วัดบ้านบอนทุ่ง 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
173 วัดศาลาคำวชิราภรณ์ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
174 วัดเจริญชัย 5-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
175 วัดทุ่งสว่างราษฎร์บำรุง 24-27 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
176 วัดดาวดึงษ์ 25 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต..หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
177 วัดโบสถ์ 26 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โพธิ์ม่วงพันธิ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
178 วัดสุวรรณาราม 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
179 วัดศรีบุญเรือง 29 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
180 วัดสุริยาเย็น 2-4 มกราคม 2560 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
181 วัดวารีศรีสะอาด 23-29 ธันวาคม 2559 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
182 วัดกองโค 29 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
183 วัดคลองกะพั้ว 11-15 เมษายน 2560 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
184 วัดวังถ้ำ 8-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
185 วัดเขาลูกช้าง 29 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
186 วัดเจ้าวัด 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
187 วัดสุวรรณคีรี(ควนมูสัง) 2-5 มีนาคม 2560 ต.จูปิง รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
188 วัดอาร์คันซอร์พุทธวนาราม 15-17 มิถุนายน 2560 FORT SMITH ARKANSAS ประเทศสหรัฐอเมริกา
Last Updated on Sunday, 05 February 2017 15:19
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2566
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2564
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2565
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2566
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2567

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย