จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ [email protected] หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567 -->ข้อมูลวัด(Excel)
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567(xls) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 22 October 2023 19:43

**บางวัดอาจมีเลื่อนการจัดงาน รบกวนติดต่อทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ**

Download File Excel (145 kb.) : www.pidthong.com_2567.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)
(ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง)

แผนที Google นำทาง งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567


ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดพานิชรัตนานุกูล 19 -27 มกราคม 2567 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
2 วัดสุทธาราม 30 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน จ.กรุงเทพ
3 วัดสีสุก 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 แขวงบางมด เขตจอมทอง จ.กรุงเทพ
4 วัดโคกจ้าหล่า 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 แขวงออเงิน เขตสายไหม จ.กรุงเทพ
5 วัดหลักสาม 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ
6 วัดทองเนียม 2 - 5 ธันวาคม 2566 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ
7 วัดมงคลรัตนาราม 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
8 วัดไทรทองพัฒนา 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ลุ่มลุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
9 วัดพุน้อย 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ลุ่มสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
10 วัดมโนธรรม (หนองสะแกรวม)   9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ด่านมะขามเตี้ย  อ.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี 
11 วัดท่าตะคร้อ   8 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ท่าตะคร้อ  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 
12 วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์   8 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ช่องด่าน  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี 
13 วัดโกช้ายเจริญธรรม   9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.รางหวาย  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี 
14 วัดสิริกาญจนาราม 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
15 วัดถ้ำมุนีนาถ (วัดฤาษี)   9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.เกาะสำโรง  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
16 วัดชัยมงคล 14 - 16 มีนาคม 2567 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
17 วัดป่าเวฬุวัน 25 - 28 มกราคม 2567 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
18 วัดนางนวล 18 - 19 พฤศจิกายน 2566 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
19 วัดเขาชัยโพธิ์ 27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
20 วัดหนองกระทุ่มใหม่ 24 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ด.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
21 วัดอัมพาพนาราม (วัดวังไทร) 27 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.วังไทร  อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร
22 วัดสามจบสามัคคี 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
23 วัดไทรงาม (ป่า) 30 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
24 วัดมหาชัยวนาราม 28 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.มหาชัย  อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
25 วัดชมภู 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย  จ.ขอนแก่น
26 วัดสุขโขวนาราม 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
27 วัดศิลาลำโจด 17 - 21 มกราคม 2567 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
28 วัดป่าปิยะราช 20 - 26 ธันวาคม 2566 ต.ทรายมูล  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
29 วัดชุมพร 27 - 31 มีนาคม 2567 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
30 วัดแสงธรรม 13 - 17 มีนาคม 2567 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
31 วัดอโสการาม 9 - 15 มีนาคม 2567 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
32 วัดป่าค้อสุทธาราม 26 - 28 มกราคม 2567 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
33 วัดขนุนโพธิ์ 1 - 3 เมษายน 2567 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
34 วัดไตรมิตร 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2567 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
35 วัดโป่งวัว 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
36 วัดพวาบน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
37 วัดอีแงว 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
38 วัดวังกระทิง 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
39 วัดคลองขนุน 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
40 วัดคลองคต 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
41 วัดสวนมะม่วง 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
42 วัดสมเด็จศิริปุญญาราม 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
43 วัดคลองทรัพย์ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
44 วัดวังขอน 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
45 วัดห้วยโสม 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
46 วัดพิมพาวาส (เหนือ) 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
47 วัดพรประภานิมิต (เขาดิน) 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
48 วัดเขาน้ำซับสิทธิวนาราม 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
49 วัดสัจธรรมอุเทนกวาย  9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
50 วัดเขาซก 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
51 วัดป่าสุปฏิปันโน 28 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 
52 วัดทุ่งโพธิ์  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.กะบกเตี้ย  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท 
53 วัดวิจิตรังสิตาราม (ห้วยซุง) 29 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 
54 วัดชัฎฝาง 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.หนองแชง อ.หันคา จ.ชัยนาท 
55 วัดศรีสะอาด 11 - 15 เมษายน 2567 อ.หนองสังข์ อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ
56 วัดมณีรัตน์ 6 - 10 มีนาคม 2567 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
57 วัดสวนหมาก 11 - 17 มีนาคม 2567 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
58 วัดราษฎร์สามัคคี 10 - 12 มิถุนายน 2567 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
59 วัดเขาทองงาม 10 - 16 มีนาคม 2567 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
60 วัดโพธิ์กุดตุ้ม 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
61 วัดพญาแล 1 - 9 เมษายน 2567 ต.ฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
62 วัดป่าภูเขาทอง 27 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
63 วัดทุ่งไทรทอง 29 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.สะพลี  อ.ปะทิว จ.ชุมพร
64 วัดป่าซางงาม 25 - 27 ธันวาคม 2566 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
65 วัดสันกู่ 5 - 10 ธันวาคม 2566 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
66 วัดคูเวียง 8 - 13 ธันวาคม 2566 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
67 วัดท่าดอกแก้ว 23 - 25 ธันวาคม 2566 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
68 วัดป่าพระธาตุหลวง 15 - 17 มีนาคม 2567 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
69 วัดพระธาตุน้ำต้อง 5 - 8 ธันวาคม 2566 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
70 วัดป่ามหามงคล 27 - 28 มกราคม 2567 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
71 วัดชัยมงคล 9 - 11 มกราคม 2567 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
72 วัดชัยพร 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
73 วัดป่าบงใต้ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
74 วัดสุคันธวารี (หนองขวาง) 11 - 15 มกราคม 2567 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
75 วัดมะกายอน 12 ธันวาคม 2566 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
76 วัดป่าลาน 8 - 10 ธันวาคม 2566 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
77 วัดหนองเป็ด 24 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
78 วัดสวน 5 - 15 เมษายน 2567 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
79 วัดวังตะเคียน 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด
80 วัดคลองขวาง 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
81 วัดเปร็ดนอก 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ห้วงน้ำขาว  อ.เมือง จ.ตราด
82 วัดรวมไทยพัฒนา 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
83 วัดสิงขรวนาราม 17 - 20 เมษายน 2567 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
84 วัดโป่งแดง   27 - 31 ธันวาคม 2566 ต.โป่งแดง  อ.เมือง  จ.ตาก 
85 วัดแก้ววิเศษ 28 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า  จ.ตาก 
86 วัดสุเทพเจริญธรรม 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
87 วัดโคกกรวด 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
88 วัดอุดรโพธิ์ทอง 8 - 10 ธันวาคม 2566 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
89 วัดจำปา 15 - 17 มีนาคม 2567 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
90 วัดหนองบัว(ศรีปทุม) 10 - 12 มีนาคม 2567 ต.มหาชัย  อ.ปลาปาก จ.นครพนม
91 วัดศรีมงคล 2 - 4 มีนาคม 2567 ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
92 วัดบ้านครึมม่วง 30 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
93 วัดหนองบัวโคก 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
94 วัดอโสการาม 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
95 วัดป่ากรรมฐานบ้านโนนสะอาด 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
96 วัดปอพราน 25 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
97 วัดตะคร้อเก่า 28 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
98 วัดเพ็ดน้อย 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
99 วัดโสกงูเหลือม 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
100 วัดหันเตย 27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
101 วัดหนองตะกู 29 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
102 วัดเทพสถิต 28 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
103 วัดน้ำพุ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
104 วัดโป่งกะสัง 29 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
105 วัดหนองเขว้า 27 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
106 วัดสนุ่นงิ้ว 28 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
107 วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา
108 วัดพัฒนาราม 27 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา
109 วัดม่วง 29 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
110 วัดจินดาราม 14 - 18 พฤษภาคม 2567 ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
111 วัดเขายายเที่ยงเหนือ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
112 วัดถนนคต 28 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
113 วัดสุขาวดี 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
114 วัดหนองเข้ 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
115 วัดหนองไผ่ 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
116 วัดหันเตย  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.ประทาย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 
117 วัดปลายดาบ  27 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.สุขเกษม  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
118 วัดโนนสว่าง  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 
119 วัดควนป้อม 5 - 10 เมษายน 2567 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
120 วัดทุ่งส้าน 23 - 28 มกราคม 2567  ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
121 วัดน้ำรอบ 9 - 17 พฤษภาคม 2567 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
122 วัดดินดอน 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
123 วัดเกาะเพชร 8 - 14 เมษายน 2567 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
124 วัดวังใหญ่ 27 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
125 วัดท่ามะพลับ 28 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
126 วัดหนองกุ่ม 26 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
127 วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 29 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
128 วัดตะเฆ่ค่าย 27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
129 วัดราษฎร์บำรุงธรรม 28 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.หนองหลวง อ.ทำาตะโก จ.นครสวรรค์
130 วัดหนองปรือ 28 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.หนองกรด อ.บรรพดพิสัย จ.นครสวรรค์
131 วัดใหม่ 25 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
132 วัดหนองคล่อ 27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
133 วัดสวรรค์ธาราม 28 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
134 วัดฝาถัง 27 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.แม่เลย์  อ.แม่วงค์  จ.นครสวรรค์
135 วัดโคกสะอาด 26 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.วังบ่อ  อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
136 วัดวังแรต 25 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
137 วัดหนองไผ่ 24 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
138 วัดห้วยหอม  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.ห้วยหอม  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ 
139 วัดวังชมพู  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์ 
140 วัดบ่อ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
141 วัดเขานาคา(วัดท่านจันทร์) 27 - 31 พฤษภาคม 2567 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
142 วัดห้วยสอน 7 - 9 ธันวาคม 2566 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
143 วัดถ้ำจันทร์ 1 - 3 ธันวาคม 2566 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
144 วัดสุดเขตแดนสยาม 14 - 21 มกราคม 2567 ต.วิศิษฐ์  อ.เมือง จ.บึงกาฬ
145 วัดระโยงใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
146 วัดสวนใหม่ 25 - 29 ธันวาคม 2566 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
147 วัดประชานิมิต 9 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
148 วัดบ้านหนองกก 28 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
149 วัดโคกปราสาท 26 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
150 วัดทุ่งสว่างวนาราม 8 - 17 มีนาคม 2567 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
151 วัดโคกลำดวน 12 - 16 เมษายน 2567 ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
152 วัดพลับพลา 27 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
153 วัดโพธิ์ทอง  6 - 10 มกราคม 2567 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
154 วัดพรหมประสิทธิ์กาวาส (บ้านหัววัว) 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
155 วัดโคกสะอาด 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ต.สะแกโพรง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์
156 วัดชัยมงคล 22 - 27 เมษายน 2567 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
157 จัดสว่างบุโพธิ์ 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.บุโพธิ์  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
158 วัดปทุมทอง 20 - 27 ธันวาคม 2566 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
159 วัดบุ่งช้าง 29 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
160 วัดด่านทองประชาสามัคคี  27 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.ทะเมนชัย  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ 
161 วัดป่าปทุมรัฐ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
162 วัดสุนทริการาม 30 ธันวาคม 2566 - 9 มกราคม 2567 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
163 วัดหาดขาม 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
164 วัดไร่ใน 10 - 18 เมษายน 2567 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
165 วัดหนองจันทร์เทพนิมิตร 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
166 วัดไร่บน 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
167 วัดโคกขี้เหล็ก 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
168 วัดไชยมงคล (บ้านค้อ) 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
169 วัดห้วยเกี๋ยง 19 - 22 ธันวาคม 2566 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
170 วัดบ้านทุ่งนอก 4 - 6 มีนาคม 2567 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
171 วัดแกใหม่ธรรมนิมิตร 22 - 24 มกราคม 2567 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
172 วัดพระธาตุมุงเมือง 3 - 7 กรกฎาคม 2567 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
173 วัดทุ่งนารี 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
174 วัดสามบึงบาตร 28 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร
175 วัดหนองจะปราบ 28 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
176 วัดทุ่งโคราชวนาราม 28 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.แหลมรัง อ.บีงนาราง จ.พิจิตร
177 วัดทุ่งพรหมทอง 28 ธันวาคม 2566 - 8 มกราคม 2567 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
178 วัดหนองปทุม 25 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร
179 วัดบางพล้อ 28 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร
180 วัดหนองโพธิ์ 27 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
181 วัดหนองคล้า 27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
182 วัดสุขสำราญ 28 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
183 วัดตลิ่งชัน  27 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.วังงิ้ว  อ.ดงเจริญ  จ.พิจิตร 
184 วัดหล่ายหนองหมี (โพธิ์บัลลังก์)  27 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.บ้านนา  อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร 
185 วัดบุ่งมะกรูดวังพลับ  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.วังทรายพูน  อ.วังทรายพูน  จ.พิจิตร 
186 วัดทุ่งน้อย 28 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
187 วัดเนินสะอาด 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
188 วัดปลักแรด 28 ธันวาคม 2566 - 9 มกราคม 2567 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
189 วัดหนองตะเคียน 25 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
190 วัดคลองวังมะขาม 29 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
191 วัดราชมณฑป (วัดหลวงพ่อโต) 29 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.วัดจันทร์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก
192 วัดแสงสว่าง 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
193 วัดสุพรรณพนมทอง 26 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
194 วัดวังสำโรง 27 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
195 วัดนาหนอง 27 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.หนองกะท้าว  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก 
196 วัดโพธิ์ทอง  27 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
197 วัดหอกลอง  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.หอกลอง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก 
198 วัดลาดบัวขาว  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.สมอแข  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 
199 วัดสองพี่น้อง  10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี
200 วัดชะอำ  10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ชะอำ อ.ชะอำ   จ.เพชรบุรี
201 วัดโพธิ์สุวรรณ  10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ชะอำ อ.ชะอำ    จ.เพชรบุรี
202 วัดหุบเฉลา 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
203 วัดเทพประสิทธิ์  9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 
204 วัดลาดศรัทธาราม  9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี 
205 วัดวังตะเคียนทอง (วัดเหนือ) 30 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
206 วัดป่าบ้านโคก 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
207 วัดอัมพวัน 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
208 วัดสามัคคีพัฒนา 28 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
209 วัดจอมศรี 29 ธันวาคม 2566 - 8 มกราคม 2567 ต.น้ำร้อน อำเกอเมือง  จ.เพชรบูรณ์
210 วัดเขาคณฑา 28 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.บ้านกลัวย อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 
211 วัดห้วยงาช้าง  27 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.พุทธบาท  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 
212 วัดยาวีใต้  27 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.วังชมภู  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 
213 วัดบ้านปางยาว 14 - 17 มีนาคม 2567 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
214 วัดในหาน 16 - 24 ธันวาคม 2566 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
215 วัดศรีสวาสดิ์ 25 - 29 ธันวาคม 2566 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
216 วัดโนนพยอม 11 - 15 มีนาคม 2567 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
217 วัดสระบาก 6 - 8 เมษายน 2567 ต.ราษฏร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
218 วัดสามัคคีธรรม 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
219 วัดป่าภูเกิ้ง 2 - 3 มีนาคม 2567 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
220 วัดบวรพินิจชัย 29 - 31 มีนาคม 2567 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
221 วัดศรีรัตนาราม 6 - 8 มีนาคม 2567 ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
222 วัดดงขวาง 1 - 3 มีนาคม 2567 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
223 วัดศรีแก้ว 1 - 5  มกราคม 2567 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
224 วัดบ้านหนองช้างพรหมจรรย์ 12 - 15 เมษายน 2567 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
225 วัดสว่างคงคา 9 - 15 เมษายน 2567 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
226 วัดสามขา (ชัยมงคล) 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
227 วัดสุทัศน์บูรพา 9 - 13 มีนาคม 2567 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
228 วัดพระธาตุอุปมุง 11 - 20 พฤษภาคม 2567 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
229 วัดบ้านหัวแฮด 6 - 9 เมษายน 2567 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
230 วัดโพธิ์รังสฤษดิ์ 26 - 27 ธันวาคม 2566 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
231 วัดดอนพิมาน 8 - 10 มกราคม 2567 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
232 วัดหนองตอกแป้น 6 - 8 เมษายน 2567 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
233 วัดป่าชัยยาราม 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
234 วัดป่าโป่งช้าง (วัดป่าหนองแข้ดง) 13 - 15 มกราคม 2567 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
235 วัดสว่างนาวี 31 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
236 วัดหนองกะพ้อ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง  จ.ระยอง
237 วัดเขาช่องลม 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ชำฆ้อ  อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
238 วัดห้วยทับมอญ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
239 วัดมาบตาพุด 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
240 วัดเบญจคีรีนคร 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
241 วัดห้วยยางโทน 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
242 วัดป่าศรีมงคลธรรม 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
243 วัดถ้ำเขาสวนหลวง (วัดถ้ำแก้ว) 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
244 วัดหนองน้ำขุ่น 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
245 วัดหนองสำโรง 28 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
246 วัดวังเหนือ 11 - 15 เมษายน 2567 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
247 วัดน้ำบ่างามวิชา 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
248 วัดอุดมพัฒนาราม 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
249 วัดดำรงธรรม 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
250 วัดสวนสวรรค์ 28 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
251 วัดแม่เชียงรายบน 21 - 27 มกราคม 2567 ต.พระบาทวังตอง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
252 วัดนาแช่ 1 - 11 มกราคม 2567 ต.บ้านโป่ง อ.งาว  จ.ลำปาง 
253 วัดสบแหง  22 - 29 ธันวาคม 2566 ต.หลวงเหนือ  อ.งาว  จ.ลำปาง 
254 วัดแม่วะท่าช้าง 25 - 28 มกราคม 2567 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 
255 วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
256 วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ 17 ธันวาคม 2566 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
257 วัดสวนธรรมเทวราช 1 - 7 เมษายน 2567 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
258 วัดกกจาน 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
259 วัดดอนตูม 22 - 26 พฤศจิกายน 2566 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
260 วัดป่าสันติธรรม 25 - 27 เมษายน 2567 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย
261 วัดโนนสูง 24 - 26 พฤศจิกายน 2566 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
262 วัดกะกำ 20 - 25 มีนาคม 2567 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
263 วัดหนองดินดำ 24 - 29 มกราคม 2567 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
264 วัดโนนสำโรง 25 - 31 มกราคม 2567 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
265 วัดบ้านยางกุด 28 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
266 วัดบ้านทุ่ม 31 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.เมืองจันทร์  อ.เมืองจันทร์  จ.ศรีสะเกษ
267 วัดบ้านทุ่ง 12 - 16 เมษายน 2567 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
268 วัดบ้านตูม 4 - 8 เมษายน 2567 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
269 วัดบ้านกงพาน 28 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
270 วัดกลางบ้านพอกน้อย 14 - 18 มกราคม 2567 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
271 วัดศิริมงคล 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
272 วัดศรีชมชื่น 14 - 18 มีนาคม 2567 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
273 วัดถ้ำผาแด่น 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
274 วัดสังคมโพราราม 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
275 วัดบางศาลา 15 - 22 มีนาคม 2567 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
276 วัดโคกนา 9 - 16 กรกฏาคม 2567 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
277 วัดพิกุลบุญญาราม 14 - 18 มีนาคม 2567 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
278 วัดวังโต้ 8 - 17 สิงหาคม 2567 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
279 วัดวาส 8 - 15 เมษายน 2567 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
280 วัดบ่อเกตุ 2 - 10 มีนาคม 2567 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
281 วัดบ่อป่า 20 - 24 มีนาคม 2567 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
282 วัดศรีรัตนธรรมาราม 15 - 21 มกราคม 2567 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
283 วัดบุญนาคประชาสรรค์ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
284 วัดโรงเข้วนาราม 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
285 วัดปากบ่อ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
286 วัดเจ็ดโคก 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
287 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.มหาชัย  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
288 วัดเขาน้อย 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
289 วัดปราสาท(หนองผักบุ้ง) 20 - 24 มีนาคม 2567 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
290 วัดใหม่นางาม 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
291 วัดโคกแจง 27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.ทัพเสด็จ  อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
292 วัดบะขมิ้นโคกสัมพันธ์ 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว
293 วัดสุขสำราญ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
294 วัดป่าระกำ 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว
295 วัดนิคมเขาตาก้อน 29 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.เมืองไพ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
296 วัดหลังคาแดง 29 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
297 วัดซอยสี่ 29 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
298 วัดหนองจักร 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี
299 วัดบ้านดอน 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
300 วัดม่วงหวาน 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง  จ.สระบุรี
301 วัดอินทรีย์ศรีสังวร  27 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
302 วัดเด่นดีหมี 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
303 วัดปากคลอง 6 - 8 มกราคม 2567 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
304 วัดใหม่แสงทอง 27 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
305 วัดโบสถ์โพธิ์ 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
306 วัดคลองปู 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
307 วัดโป่งคอม 29 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี
308 วัดพระธาตุมหาพรม 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี
309 วัดดอนประดู่  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี 
310 วัดทุ่งกฐิน 29 ธันวาคม 2566 - 6 มกราคม 2567 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
311 วัดรางเข็มทอง 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
312 วัดศรีจันทร์ภาวนาราม  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.สามชุก  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี 
313 วัดทะเลเพลาะ  27 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.หนองขาม  อ.หนองหญ้าไซ  จ.สุพรรณบุรี 
314 วัดสระเกศ 23 - 31 มีนาคม 2567 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
315 วัดพะแสง 6 - 14 เมษายน 2567 ต.พระแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
316 วัดสุธาฤดีวนาราม (วัดบ่อกรัง) 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
317 วัดสมหวัง 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ต.วัดประดู่ อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
318 วัดวิกรมประชาราม (พรุกระแชง) 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
319 วัดโพธิ์ทอง  9 - 14 เมษายน 2567 ต.ระเวียง อ.โนนนาราย จ.สุรินทร์
320 วัดบัวราษฎร์บำรุง 28 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
321 วัดสว่างโสภณ 13 - 17 มีนาคม 2567 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
322 วัดชัยศรีสะอาด 21 - 31 ธันวาคม 2566 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
323 วัดจำปา 9 - 16 เมษายน 2567 ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
324 วัดสำโรง 12 - 16 เมษายน 2567 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
325 วัดหัวแรต 28 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ต.ช่างปี่  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
326 วัดทุ่งนาศรีธาราม 9 - 13 เมษายน 2567 ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
327 วัดบ้านหนองผือ 1 - 7 มกราคม 2567 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
328 วัดเทวีวรญาติ 25 - 31 ธันวาคม 2566 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
329 วัดดอนแก้วบัวบาน 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 ต.โพนสา  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
330 วัดไตรรัตน์ 14 - 16 พฤศจิกายน 2566 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
331 วัดอุดมเจริญสุข (วัดโนนมันปลา) 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
332 วัดวรเขตวนาราม 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
333 วัดชุมแพ 30 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย
334 วัดศรีรัตนานุกุล 7 - 11 ธันวาคม 2566 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
335 วัดวาปีเกษตร 26 - 30 ธันวาคม 2566 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย
336 วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ 5 - 9 มกราคม 2567 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
337 วัดสีหราช 21 - 24 มีนาคม 2567 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
338 วัดปัพพตาวาส 1 - 5 พฤศจิกายน 2566 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
339 วัดสว่างอำนวย 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
340 วัดโคกศรีเรือง 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
341 วัดสีลาอาสน์ 19 - 23 เมษายน 2567 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
342 วัดวิเศษมงคล 24 - 30 ธันวาคม 2566 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
343 วัดสว่างศรีสมพร 26 - 30 มีนาคม 2567 ต.ยางหล่อง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
344 วัดสว่างอารมณ์ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.อยุธยา
345 วัดเชิงเลน 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.อยุธยา
346 วัดชายนาพัฒนาใหม่ 6 - 10 ธันวาคม 2566 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.อยุธยา
347 วัดใหม่โคกมะรุม 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
348 วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม 30 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.ยี่ล้น  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง
349 วัดพวงทอง 28 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
350 วัดโคกกอก 12 - 14 มีนาคม 2567 ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
351 วัดคำมะโค้ง 16 - 18 มีนาคม 2567 ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
352 วัดสร้างถ่อนอก 26 - 28 ธันวาคม 2566 ต.สร้างถ่อนอก อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
353 วัดเวฬุวัน 2 - 5 ธันวาคม 2566 ต.ตูมใต้  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี
354 วัดป่าซำป่ารัง 7 - 9 มีนาคม 2567 ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
355 วัดบูรพา 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
356 วัดอาสาพัฒนาราม 19 - 25 ธันวาคม 2566 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
357 วัดศรีขวัญเมือง 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
358 วัดสมังคลาราม 19 - 24 มีนาคม 2567 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
359 วัดวังแสงสามัคคีธรรม 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
360 วัดศรีษะเกษ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
361 วัดป่านาพู่ 7 - 10 เมษายน 2567 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
362 วัดนิมิตโพธิญาณ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
363 วัดพัฒนาราม 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี
364 วัดบวรนิมิต 18 - 22 มกราคม 2567 ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
365 วัดสมอทอง 28 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
366 วัดทุ่งสามแท่ง  27 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ต.ประดู่ยืน  อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี 
367 วัดบ้านกลาง 31 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
368 วัดโนนเกษม 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
369 วัดบ้านดอนมากมาย 27 - 28 ธันวาคม 2566 ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
370 วัดบ้านหนองกินปลา 15 - 17 มีนาคม 2567 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
371 วัดกุดชุม 2 - 3 มีนาคม 2567 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
372 วัดกิ่วนออินทาราม 2 - 3 มีนาคม 2567 อ.จอมเพชร จ.หลวงพระบาง ประเทศลาว
Last Updated on Friday, 12 April 2024 23:50
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2566
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2564
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2565
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2566
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2567

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย