จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ webmaster@pidthong.com หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563 -->ข้อมูลวัด(Excel)
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563(xls) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 17 August 2019 18:09

Download File Excel (95 kb.) : www.pidthong.com_2563.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

(ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดเกาะลันตา 18 - 22 มีนาคม 2563 ต.เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
2 วัดม่วง 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
3 วัดธรรมพิทักษ์ 28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
4 วัดมาบมะโมง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
5 วัดหนองจอกพัฒนาราม 26 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
6 วัดท่าข้ามสามัคคี 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
7 วัดมอสำราญ 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
8 วัดหินชะโงก 18 - 26 มกราคม 2563 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
9 วัดคลองราษฎร์เจริญ 27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
10 วัดทรายทองวนาราม 29 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
11 วัดบ้านใหม่สามัคคี 30 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
12 วัดโขมงหัก 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
13 วัดหนองใหญ่ปางช่างยม 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
14 วัดทุ่งมหาศาล 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
15 วัดหนองไม้เเดง 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
16 วัดโสภารัตนาราม 27 - 30 ธันวาคม 2562 ต.กุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
17 วัดเเพร่งขาหยั่ง 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
18 วัดทับนคร 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
19 วัดเขาช่องโกรน 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองชิ่ม อ.เเหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
20 วัดหนองบอน 22 - 30 มกราคม 2563 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
21 วัดดงจิก 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
22 วัดป่าพรหมยาน 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
23 วัดหนองน้ำขาว 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
24 วัดท่าไม้แดง 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
25 วัดสำนักขาม 18 - 26 มกราคม 2563 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
26 วัดบวรราษฎร์บำรุง 23 - 31 มกราคม 2563 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
27 วัดเนินสัก 23 - 29 มกราคม 2563 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
28 วัดทับบริบูรณ์ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
29 วัดหนองแขม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
30 วัดดอนกะพี้ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
31 วัดโนนจำปาทอง 19 - 22 ธันวาคม 2562 ต.ทุ่งนาเสา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
32 วัดโนนคร้อเหนือ 29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
33 วัดหนองม่วง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
34 วัดซับใหม่ 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
35 วัดหนองกระทุ่ม 26 - 31 ธันวาคม 2562 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
36 วัดหนองดง 29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
37 วัดวรญาติบำเพ็ญ 6 - 8 มกราคม 2563 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
38 วัดทรายมูล 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านบัว  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
39 วัดจักษุวนาราม 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
40 วัดบูรณาราม 29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
41 วัดสว่างปุญญาวาส (วัดโคกล่าม) 24 - 29 มีนาคม 2563 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
42 วัดหนองบัว 6 - 16 เมษายน 2563 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
43 วัดสันต้นต้อง 22 - 24 ธันวาคม 2562 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
44 วัดใหม่สุขเกษม 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
45 วัดพระธาตุขุนทอง 10 - 12 มกราคม 2563 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
46 วัดดงเทพนิมิต 27 - 29 มีนาคม 2563 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
47 วัดฝั่งหมิ่น 13 - 15 มีนาคม 2563 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
48 วัดเวียงมนมงคลนพาราม 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
49 วัดรองศาลา 26 - 28 ธันวาคม 2562 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
50 วัดสว่างอารมณ์ 23 - 25 มีนาคม 2563 ต.เเม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
51 วัดมะองค์นก (ดงป่าลัน) 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ขี้เหล็ก อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
52 วัดคลองเขาจันทร์ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
53 วัดราษฎร์รังสรรค์ (คลองชี) 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
54 วัดบ้านล้อง 12 - 17 เมษายน 2563 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
55 วัดประดาง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
56 วัดมหาวันวิเวก 28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.เเม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
57 วัดน้ำดิบ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
58 วัดเจริญสุข (วัดคลอง33) 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
59 วัดเนินสูงสามัคคี  24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
60 วัดคลอง 3 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
61 วัดห้วยพระ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
62 วัดหนองแกเล็กสุวรรณาราม 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
63 วัดศรีบุญเรือง 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.หนองซน  อ.นาทม จ.นครพนม
64 วัดศรีบัวบาน 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
65 วัดป่าประชาสันติ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
66 วัดเหนือวิชัยพัฒนาราม 6 - 8 ธันวาคม 2562 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
67 วัดศรีคุณเมือง 27 - 28 มกราคม 2563 ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
68 วัดธาตุฝุ่น 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
69 วัดศรีผึ้งวิทยาราม กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
70 วัดไร่แหลมทอง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
71 วัดเมืองยาง 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
72 วัดบ้านดอนน้อย 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
73 วัดโนนระเวียง 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
74 วัดไผ่สีสุก 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
75 วัดโนนกระโดน 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
76 วัดลองตอง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
77 วัดฝายหลวง 29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
78 วัดนาใหญ่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
79 วัดหนองตูมสามัคคีธรรม 27 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
80 วัดดอนไพล 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
81 วัดโนนตาเถร 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
82 วัดสระตอง 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
83 วัดตะคร้อ(เก่า) 12 - 16 เมษายน 2563 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
84 วัดบ้านตูม 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
85 วัดดอนหวาย (สระสี่เหลี่ยม) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
86 วัดนากุน 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
87 วัดสหกรณ์นิคมทุ่งสง 9 - 17 เมษายน 2563 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
88 วัดเหมก 6 - 12 เมษายน 2563 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
89 วัดโพธาราม 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
90 วัดจันทร์ 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
91 วัดพังสิงห์ 13 - 22 มีนาคม 2563 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
92 วัดคลองสำพรึง 26 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
93 วัดทุ่งทองสามัคคีธรรม 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
94 วัดดงน้อย 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
95 วัดโคกกว้าง 28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
96 วัดเขาบ่อพลับ 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
97 วัดบวรประชาราษฎร์ (วัดใหม่หนองเบน) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
98 วัดเทพมงคลทอง 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.เเม่วงก์ อ.เเม่วงก์  จ.นครสวรรค์
99 วัดทรัพย์สวรรค์เจริญธรรม 26 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
100 วัดสะแก 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
101 วัดไทรใหญ่ 24 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
102 วัดนาขาม 31 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
103 วัดน้ำลาน 7 - 9 มกราคม 2563 ต.น้ำพาง อ.เเม่จริม จ.น่าน
104 วัดป่ามัน 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
105 วัดอัมพวนาราม (กลางหินโคนดง) 1 - 12 พฤศจิกายน 2562 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
106 วัดจตุราษฏร์บำรุง (บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่) 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
107 วัดส้มป่อย 29 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
108 วัดศรีบุญเรือง 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
109 วัดดอนสำราญ 23 - 31 มกราคม 2563 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
110 วัดคลองตามั่น 24 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
111 วัดป่าญาณวิสุทธาวาส 21 - 28 มกราคม 2563 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
112 วัดทุ่งหนองอ้อ 18 - 27 มกราคม 2563 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
113 วัดหนองไม้เอก 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
114 วัดทุ่งนารี 22 - 30 มิถุนายน 2563 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
115 วัดท่าดินแดง 21 - 30 เมษายน 2563 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
116 วัดบรรพตสุทธาราม (วัดวังเรือน) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
117 วัดหนองหวายไทยยาราม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
118 วัดเกาะแก้วสามัคคี 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
119 วัดบึงลี 26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
120 วัดหนองหัวปลวก 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
121 วัดดอนอภัย 26 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
122 วัดสันติกาวาส 25 - 26 มกราคม 2563 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
123 วัดม่วงหอม 26 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
124 วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต (วัดแก่งซอง) 27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
125 วัดนอก 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ท้อเเท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
126 วัดสองพี่น้อง ยังไม่กำหนดวัน ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
127 วัดป่าเขากลิ้ง 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
128 วัดช้างแทงกระจาด 23 - 31 มกราคม 2563 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
129 วัดลาดศรัทธาราม ยังไม่กำหนดวัน ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
130 วัดนาพรม 23 - 31 มกราคม 2563 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
131 วัดป่าเขารักษ์ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
132 วัดเขากระทิง 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
133 วัดรัตนาราม (ซับบอนล่าง) 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
134 วัดโบสถ์โพธิ์ทอง 26 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
135 วัดจอมศรี 29 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
136 วัดสันติธรรม 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
137 วัดภูศรีสวรรค์ 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
138 วัดห้วยขอน 28 - 31 ธันวาคม 2562 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
139 วัดศิริมังคลาราม 12 - 15 เมษายน 2563 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
140 วัดศรีมงคล 30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
141 วัดบ้านหนองศรีทอง 28 - 31 ธันวาคม 2562 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
142 วัดถ้ำเขาโบสถ์ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
143 วัดสีระมัน 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
144 วัดสมานมิตร 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
145 วัดหนองหว้า 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
146 วัดหทัยนเรศวร์ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
147 วัดเขางู 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
148 วัดหนองตาหลวง 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
149 วัดหนองกวางใหม่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
150 วัดบ้านใหม่สามัคคี 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
151 วัดหนองขามสามัคคยาราม 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
152 วัดลำสนธิ 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
153 วัดดงน้อยสุนทราราม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
154 วัดศรีพิชัยมงคล 19 - 22 มีนาคม 2563 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
155 วัดยางอ้อยใต้เทพนิมิตมงคล 30 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
156 วัดนากิ๋มเหนือ 28 - 30 ธันวาคม 2562 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
157 วัดนาเอี้ยง 18 - 20 มกราคม 2563 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
158 วัดสันคะยอม 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
159 วัดป่าโนนทราย (ธ) 26 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
160 วัดป่ามงคลธรรม 26 - 28 ธันวาคม 2562 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
161 วัดท่าพรุ 20 - 28 มีนาคม 2563 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
162 วัดหลักเขต 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
163 วัดทำเนียบธรรมาราม 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
164 วัดปทุมธาราวาส 18 - 26 มกราคม 2563 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
165 วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง 7) 18 - 24 ธันวาคม 2562 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
166 วัดเกษตรพันธาราม 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
167 วัดพระพุทธแสงธรรม 23 พฤศจิกายน 2562 - 1 มีนาคม 2563 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
168 วัดหนองน้อย 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สองคอน อ.เเก่งคอย จ.สระบุรี
169 วัดแก้วเพชรพลอย 19 - 27 มกราคม 2563 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
170 วัดซับเม็ก 10 - 18 เมษายน 2563 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
171 วัดหนองหมู 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
172 วัดภักดีแผ่นดิน 18 - 26 มกราคม 2563 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
173 วัดป่าใต้พัฒนาราม 16 - 26 มกราคม 2563 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
174 วัดวังมน 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
175 วัดบึงพระราม 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
176 วัดซับมะนาว 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
177 วัดหัวกุญเเจ 17 - 27 มกราคม 2563 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
178 วัดคลองหมากนัด 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
179 วัดใหม่ถาวร 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว
180 วัดปราสาท (หนองผักบุ้ง) 10 - 19 เมษายน 2563 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
181 วัดหนองผักบุ้ง 30 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
182 วัดป่าวิปัสสนา 29 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
183 วัดเกาะ (ธรรมยุต) 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
184 วัดมนต์คีรี 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
185 วัดหนองขุม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
186 วัดดงปอ (กม.4) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
187 วัดหนองปลากระดี่ 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
188 วัดเขาถ้ำหมี 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
189 วัดฝาโถ 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
190 วัดหนองกระโซ่ 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
191 วัดเขานางเภา 10 - 19 เมษายน 2563 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
192 วัดพัฒนารมย์ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี
193 วัดวิภาวดีรังสิต (บ้านเหนือคลอง) 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 อ.บ้านส่อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี
194 วัดทุ่งสว่างบ้านหนองเรือ 16 - 21 มีนาคม 2563 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
195 วัดโพนงาม 1 - 6 มกราคม 2563 ต.สระใคร อ.สะใคร จ.หนองคาย
196 วัดป่าเวียงคำ 21 - 28 ธันวาคม 2562 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
197 วัดพระธาตุบังพวน 2 - 8 ธันวาคม 2562 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
198 วัดน้ำโล้โพธิ์ทอง 2 - 5 มกราคม 2563 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
199 วัดป่าอนุรักษ์พฤกษา 10 - 13 มกราคม 2563 ต.เซิม  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
200 วัดเวินไชย ธันวาคม 2562 ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
201 วัดป่านาจะหลวย 5  - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
202 วัดบ้านกลาง 11 - 16 เมษายน 2563 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
203 วัดสร้างแก้ว 1 - 4 มกราคม 2563 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
204 วัดจันทร์ 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา
205 วัดพระธาตุศรีรัตนาราม 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.อยุธยา
206 วัดฝาง 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
207 วัดดงสะคูห์ 8 - 14 ธันวาคม 2562 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
208 วัดทุ่งสว่างวนาราม 8 - 14 มีนาคม 2563 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
209 วัดชัยมงคล 27 - 30 ธันวาคม 2562 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
210 วัดสุมังคราราม 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
211 วัดโนนสำราญ 9 - 13 มกราคม 2563 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
212 วัดบึงสัมพันธ์ (ธรรมยุต) 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์
213 วัดคูเมือง (วัดหนองสะแก) 25 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
214 วัดสุวรรณบรรพต (วัดเขารวม) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
215 วัดบ้านป่านาบุญ 5 มกราคม 2563 Whitewater California USA
Last Updated on Thursday, 05 December 2019 16:37
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย